gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DÜNYA İSTATİSTİK GÜNÜ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 64/267 sayılı kararnamesi ile, 20 Ekim 2010 tarihinin “Resmi İstatistiklerdeki Başarıların Kutlanması” ana teması altında ve hizmet, doğruluk ve profesyonellik ana ilkeleri göz önüne alınarak “Dünya İstatistik Günü” olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.18.10.2010

18 Ekim 2010 Pazartesi 17:47
DÜNYA İSTATİSTİK GÜNÜ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 64/267 sayılı kararnamesi ile, 20 Ekim 2010 tarihinin “Resmi İstatistiklerdeki Başarıların Kutlanması” ana teması altında ve hizmet, doğruluk ve profesyonellik ana ilkeleri göz önüne alınarak “Dünya İstatistik Günü” olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Üye ülkelerin yanı sıra, Birleşmiş Milletlere bağlı alt kuruluşlar, diğer uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin de söz konusu kutlamaya katılımı teşvik edilmektedir.

Eylül 2010’da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Zirvesi’nin ana konusu olan Milenyum Kalkınma Hedefleri’nin ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde gözlemlenmesinde ve karar bazlı politikaların oluşturulmasında güvenilir istatistiklerin vazgeçilmez oluşundan yola çıkılarak; söz konusu günün karar alıcılar ile veri sağlayıcılardan veri kullanan geniş bir camiayı hedef alması planlanmaktadır.

100’den fazla ülkenin katılması beklenen bu kutlama ile gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeydeki küresel istatistik sistemi tarafından sağlanan hizmetler dünya kamuoyuna sunulması ve bu şekilde resmi istatistikler hakkındaki güven ve bilincin artırılması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu günün farklı ortamlar, kültürler ve alanlardan gelen birçok istatistikçinin çalışmalarını desteklemek amacıyla bir platform görevi görmesi amaçlanmaktadır.

Halen 80’den fazla ülkede düzenlenmekte olan yıllık kutlamalara ek olarak, bu tarz bir kutlamanın gerek küresel istatistik bilincinin geliştirmesi, gerekse uluslararası istatistik camiası arasındaki işbirliği ruhunu güçlendirmesi beklenmektedir. Ulusal bağlamda ise; uluslararası ve bölgesel teşkilatların desteği de alınarak, resmi istatistiklerin öneminin vurgulanması ve ulusal istatistik sistemi kapsamında elde edilen başarıların kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.

Dünya İstatistik Günü ile ilgili çalışmalara, ülkelerin planladığı aktivitelere ve diğer tüm resmi dokümanlara erişilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı İstatistik Bölümü tarafından bir web-sayfası (http://unstats.un.org/unsd/wsd) oluşturulmuştur.

20 Ekim 2010 tarihi ülkemizde de resmi olarak kutlanacaktır. Bir seferliğine düzenlenecek bu organizasyondan sonra, her yıl 9 Mayıs gününde kutlanan Türk İstatistik Günü 2011 yılından itibaren Türkiye İstatistik Kurumu’nun temelini oluşturan İstatistik Dairesi’nin 1926 yılındaki kuruluş tarihini temsil eden 25 Nisan tarihinde kutlanacaktır.
Kaynak: TÜİK
MESAJ

"
Resmi istatistikler devletlerin ekonomiyi değerlendirmeleri açısından temel oluşturan kılavuz ve araçlardır. Resmi istatistikler, gelişme ve kalkınma hakkındaki bilgilerin halk tarafından erişilmesini sağlar ve böylece kamu karar alma sürecinin izlenilebilirliğine yardımcı olur. Resmi istatistiklerin bir kullanım alanı da, kamu politikalarının etkisini ölçmek ve gelişim için duyulan ihtiyacın vurgulanmasıdır. Bu istatistikler ekonomik ve sosyal kalkınma, yaşam koşulları, sağlık, eğitim ve çevre gibi vatandaşların temel yaşam alanlarını oluşturan tüm önemli konularda nicel ya da nitel bilgiler sağlayarak, ekonomik gelişmeleri ve sosyal görünümün analizi için bir çerçeve sunmaktadır. Yıllar içinde, yavaş olmakla beraber, küresel ekonominin yapısındaki büyüme ve gelişmeler ile paralel olarak, resmi istatistiklerin öneminin vurgulanmasında gerçek bir değişiklik yaşanmıştır. Bunun yanı sıra, resmi istatistiklerin uluslararası düzeyde koordinasyonu da son yıllarda giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle, Dünya İstatistik Günü kutlaması resmi istatistiklerin hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki rolünün ve ulusal istatistik sistemlerindeki birçok başarının vurgulanması açısından önemli bir platform olarak hizmet verecektir.  Ayrıca, Dünya İstatistik Günü tüm dünya istatistikçileri arasında ortak bilinç ve coşkuyu artırmayı sağlayacaktır. Bu nedenlerle, Birleşmiş Milletler İstatistik Ailesinin bir parçası olarak, Türkiye İstatistik Kurumu, üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşlarının katılımı ile bu önemli günü gururla kutlayacaktır.
"

                                                                                           A. Ömer TOPRAK

                                   Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Vekili

                                                                              Dünya İstatistik Günü Mesajı, 20-10-2010


KUTLAMA PROGRAMI

20 Ekim 2010 - Ankara

 

Yer: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

 

09:30-12:00 Açık Kapı Saatleri

 

14:00-14:15 Açılış Konuşması

A.Ömer TOPRAK

Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Vekili

 

14:15-18:00 Konferans

 

 • Prof. Dr. Halil İNALCIK

  Ortadoğu ve Türk Tarihinde İstatistik Defterleri ve Bu Kaynakların Değerlendirilmesi

   

 • Yrd. Doç. Dr. Selçuk Akşin SOMEL

  1885 Tarihli İstanbul İstatistikleri ve Abdülhamid Döneminde İstanbul'un Demografik Yapısı

   

 • Ara

   

 • Prof. Dr. Orhan GÜVENEN

  Dünya Dinamikleri, İstatistik ve Karar Sistemleri

 

18:00-19:30 Kapanış - Resepsiyon

 • Kokteyl ve Müzik Dinletisi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET