gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

E-BÜTÇE SİSTEMİNDE KURUM KULLANICI YÖNETİCİLERİNİN BELİRLENMESİ

BUMKO E-bütçe Sisteminde Kurum Kullanıcı Yöneticilerinin Belirlenmesi hakkında Duyuru yayınladı.

13 Temmuz 2011 Çarşamba 10:17
E-bütçe Sisteminde Kurum Kullanıcı Yöneticilerinin Belirlenmesi

 


 6223 sayılı “Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu” çerçevesinde mevcut bakanlıklardan bazılarının birleştirilmesine veya kaldırılmasına, yeni bakanlıklar kurulmasına, anılan bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarıyla hiyerarşik ilişkilerine dair değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile mevcut bakanlıklardan bazılarının birleştirilmesine, kaldırılmasına veya yeni bakanlıklar kurulmasına karar verilmiştir. ğrultuda yeni kurulan ve birleştirilen veya idari yapılanması değiştirilen kurumların 2012-2014 yılları bütçelerinin hazırlanabilmesi için e-bütçe sisteminde 2012-2014 dönemi bütçe teklifi girişlerine ilişkin teknik hazırlıkların tamamlanıp sistemin kullanıma açılması; bunun için de Kurum Kullanıcı Yöneticilerinin tanımlanması gerekmektedir. Bahsi geçen kurumlar adına yetkilendirilecek görevlilerin belirlenip aşağıda yer alan bilgilerinin 15.07.2011 Cuma günü mesai bitimine kadar BUMKO'ya gönderilmesi gerekmektedir.

Kurum Kullan

ıcı Yöneticisi Oluşturmak İçin Gerekli Bilgiler: TC Kimlik Numarası

:

Ad ve Soyad

:

Do

ğum Tarihi

:

Kurum

:

Unvan

:

Telefon

:

Faks

:

Kullan

ıcı adı (*)

:

e-posta

:

Sicil No

:

yetkilendirme yap

ılacağı hususlarının e-bütçe sistemine kaydedilmesi gerekmektedir. ıcı yöneticilerince bu şekilde e-bütçe sisteminde oluşturulan yeni kurum kullanıcılarına da sistem tarafından içinde sisteme giriş ilk şifresinin de yer aldığı bir mail atılacaktır. Yine kurum kullanıcılarının da ilk girişlerini bu şifre ile yaptıktan sonra kendi belirleyecekleri güvenli bir şifre ile bunu değiştirmeleri gerekmektedir. şamadan sonra, e-bütçe sisteminde oluşturulan ve yetkilendirilen kurum kullanıcıları e-bütçe sisteminde yetkileri çerçevesinde işlem yapmaya başlayabileceklerdir.

Kurum kullan

Bu a

Bu do

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET