gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EĞİTİM-SEN DANIŞTAYA DAVA AÇTI!

Eğitim-Sen, Sözleşmeli Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu’nun bazı maddelerinin iptali istemiyle Danıştay’a dava açtı...

14 Şubat 2011 Pazartesi 12:30
Eğitim-Sen Danıştaya dava açtı!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı “Sözleşmeli Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu”nun “2.Başvuruda Bulunacakların Dikkat Edeceği Hususlar” başlıklı bölümünün “göreve başlama tarihi itibarıyla başvuruların son gününe kadar fiilen bir yıllık çalışma süresini tamamlayan ve tamamlayacak olan” ibaresinin, “3.Genel Açıklamalar” başlıklı bölümünün 1. fıkrasının, “4.Sağlık Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirme” başlıklı bölümünde yer alan “göreve başlama tarihi itibarıyla başvuruların son gününe kadar fiilen bir yıllık çalışma süresini tamamlayan ve tamamlayacak olan” ibaresinin, “5.Eş Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirme” başlıklı bölümünde yer alan “göreve başlama tarihi itibarıyla başvuruların son gününe kadar fiilen bir yıllık çalışma süresini tamamlayan ve tamamlayacak olan” ibaresinin yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açıldı.

Ayrıca, bu ibarelerin dayanağı olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek. 3 maddesinin b fıkrasında yer alan “vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması” ibaresinin, “5.Eş Durumu Özrüne Bağlı Yer Değiştirme” başlıklı bölümünde eşi 2926 sayılı kanun kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlara yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin, Kılavuzun 12.sayfasında yer alan “Boş Pozisyonların İller Bazında Sayısal Dağılımı” başlıklı tabloda alanlara yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay’a dava açıldı.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET