gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EĞİTİMBİRSEN'DEN MÜKEMMEL KARAR

Eğitimbirsen sendikası tarihi bir karara imza attı.. "Disiplin Cezası Almak Yöneticilik Görevinden Alınmaya ve Görev Yeri Değişikliğine Gerekçe Olamaz’

07 Aralık 2010 Salı 12:59
Eğitimbirsen'den Mükemmel Karar

Okul yöneticisinin disiplin cezası almasını gerektirecek bir davranışının olmasının, yöneticilik görevinin ve yer değişikliğinin yapılması sonu- cunu doğurmayacağı, fiilin ağırlığına ve mahiyetine göre karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde açtığımız da- va sonuçlandı.

Mahkeme, her olayın mahiyetine göre işlem tesis edilmesine, bir disiplin cezası verilmesinin okul yöneticiliğinden alınmasına dayanak olmayacağına hükmetti.

Dava dilekçesinde, üyemizin okul müdürü olarak görev yaparken, hakkında açılan soruşturma sonucu başka bir okula öğretmen olarak atanmasına ilişkin işlemin, soruşturma sonucu tespit edilen fiillerin yer değişikliği gerektirmediği, soruşturmanın usulüne uygun yapılmadığı, lehine hususların dikkate alınmadığı ve soruşturmanın süresinde bitirilmediği, okul müdürlüğünün açık hale getirilmeye çalışıldığı, yöneticilik görevinden alınarak öğretmen olarak atanmasıyla mağdur edildiği belirtildi.

İstanbul 7. İdare Mahkemesi, üyemizin, sübuta eren eyleminin sadece disiplin cezasını gerektirecek bir mahiyet taşıması, naklen tayin müessesesinin cezalandırma amaçlı kullanılamayacağı, ayrıca yöneticilik görevinden alınmasını gerektirecek nitelikte ve ağırlıkta olmaması nedeniyle dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uyarlık bulunmadığına karar verdi.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET