gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EK İSTİHDAMA SİGORTA PRİMİ

İlave istihdama Hazine Müsteşarlığı, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ'de değişikliği gitti. Sigorta primi işveren hissesi desteği, ilave istihdam yaratan teşvikli yatırımlar için de uygulanacak değişikliğe ilişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı

22 Ekim 2010 Cuma 15:18
Ek İstihdama Sigorta Primi

 Buna göre, komple yeni yatırım cinsi dışında düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği, mevcut istihdam sayısının üzerindeki ilave istihdam için uygulanacak. Aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı işçi sayısının mevcut istihdamın altında olması halinde ilgili ay için prim desteği uygulanmayacak. Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla; "Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan, diğer yatırım cinslerinde yatırımın tamamlanmasını takiben, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı" Hazine tarafından karşılanacak. Sigorta, primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, halen birinci bölgede 31 Aralık 2010 tarihine kadar başlanılan yatırımlarda 2 yıl, ikinci bölgede 31 Aralık 2010 tarihine kadar başlanan yatırımlarda 3 yıl süreyle Hazine tarafından ödeniyor. Mevcut durumda, sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, üçüncü bölgede 31 Aralık 2010 tarihine kadar başlanılan yatırımlarda 5 yıl, bu tarihten sonra başlanılacak yatırımlarda 3 yıl, dördüncü bölgede 31 Aralık 2010 tarihine kadar başlanılan yatırımlarda 7 yıl, bu tarihten sonra başlanılacak yatırımlarda ise 5 yıl süreyle Hazine tarafından karşılanıyor. Değişiklikle komple yeni yatırım cinsi dışında düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği mevcut istihdam sayısının üzerindeki ilave istihdam için uygulanacak. Aylık prim ve hizmet belgesinde, kayıtlı işçi sayısının mevcut istihdamın altında olması halinde ilgili ay için prim desteği uygulanmayacak. 5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamı desteklerden yararlanan işletmeler için mükerrer olarak sigorta primi işveren hissesi desteği uygulanmayacak. SGK bu kanunun uygulandığı illerdeki taleplerle ilgili olarak ilgili işyerine yönelik söz konusu kanun kapsamında destekten yararlanılmadığını tespit edecek. İşveren hissesine ait primlerin karşılanabilmesi için işverenler, çalıştırdıkları sigortalıların aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na verecek. İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazineden Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilecek. Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, işletmeye geçiş tarihinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanacak. İşveren uygulamanın ilk başladığı ay esas alınarak teşvik belgesinde belirtilen süre kadar bu destekten yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilecek. Uçak, helikopter ve vinç hizmetlerine yönelik yatırımların tamamlama vizesi işlemleri, yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporlarına istinaden doğrudan teşvik belgesini düzenleyen mercice yapılacak.
AA

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET