gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EK ÖDEMEDE TTB ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNE DAVA YOLUNU GÖSTERDİ

Türk Tabipler Birliği, mesai saatleri dışında mesleklerini serbest icra ettikleri gerekçe gösterilerek döner sermaye ek ödemesi yapılmayan öğretim üyelerine dava yolunu gösterdi.

22 Ağustos 2013 Perşembe 08:47
EK ÖDEMEDE TTB ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNE DAVA YOLUNU GÖSTERDİ

Türk Tabipler Birliği yaptığı duyuruda;

"Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükmünün hiç bir yasal dayanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle mesai sonrasında mesleğini serbest olarak icra eden öğretim üyelerine de üniversite hastanesinde verdikleri sağlık hizmeti dolayısıyla döner sermaye ek ödemesinin tam olarak yapılması gerekmektedir. Aksi yöndeki uygulamalar hukuka aykırıdır. 

Bu şekilde hukuka aykırı uygulamalarla karşı karşıya kalan tıp fakültesi öğretim üyeleri, yargı yoluna başvurabilirler. Dava açmayı düşünen hekimlerimiz, Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmış olan dava dilekçesi örneğinden durumlarına uygun düzenlemeleri yaparak yararlanabilirler. Bu noktada dava açma süresinin;

·         Daha önce kendilerine ödeme yapılması istemiyle üniversite rektörlüklerine başvuran hekimlerin, bu taleplerinin reddedilmesi durumunda red işleminin yazılı olarak kendilerine bildirildiği tarihten,

·         Yapmış oldukları başvuruya rektörlüklerce yazılı yanıt verilmemesi, bununla birlikte ödemenin de yapılmaması durumunda, başvuru tarihini takip eden günden itibaren 60. günden,

·         Böyle bir başvuruyu yapmamış olup da doğrudan doğruya dava açmayı düşünen hekimlerin, diğer meslektaşlarına döner sermaye ek ödemesinin yapıldığı –bir başka anlatımla ödemenin yapılması gereken- günden itibaren 60 gün olduğunu hatırlatmakta yarar görüyoruz."

Denildi ve aşağıdaki matbu dilekçeyi öğretim üyelerine sundu.

Dilekçe örneği için tıklayınız

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET