gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EN ZENGİN 8 İL VE

Birinci kademede gelişmiş 8 il bulunmaktadır. Bu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Bursa, Eskişehir ve Muğla’dır. Bu illerin tamamı büyükşehir statüsündedir.

19 Ekim 2013 Cumartesi 23:14
EN ZENGİN 8 İL VE

Birinci kademede gelişmiş 8 il bulunmaktadır. Bu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, 
Antalya, Bursa, Eskişehir ve Muğla’dır. Bu illerin tamamı büyükşehir statüsündedir.


2011 yılı verilerine göre, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa 81 il içerisinde nüfusu en yüksek dört il olmuştur. 

2011 yılı nüfus verilerine göre, birinci kademede gelişmiş illerin toplam nüfusu 30 milyonun 
üzerindedir. Muğla ve Eskişehir dışındaki altı ilin nüfusu bir milyondan fazladır. Toplam nüfusu 838 
bin olan Muğla Türkiye’nin en kalabalık 23 üncü ili iken, 781 bin nüfuslu Eskişehir 25 inci sırada yer 
almaktadır. Birinci kademede gelişmiş sekiz ilin nüfusu toplamda yüzde 40’lık bir paya sahiptir. 
İstanbul ülkenin en gelişmiş ili olma konumunu bu dönemde de sürdürmektedir. Ülke 
nüfusunun yüzde 18’i İstanbul’da yaşamakta ve ülke ihracatının yaklaşık yarısı İstanbul’dan 
gerçekleştirilmektedir. İmalat sanayii işyerlerinin yaklaşık üçte biri ve ülke genelindeki OSB’lerde 
üretim yapılan parsellerin yarıdan fazlası İstanbul’da bulunmaktadır. Bu yönüyle İstanbul Türkiye’nin 
sanayi ve üretim merkezi olma konumunu sürdürmektedir. 

İstanbul Türkiye’nin finans merkezidir. İstanbul’da banka kredilerinin yüzde 43’ü 
kullanılmakta ve tasarruf mevduatının ise yüzde 39’u toplanmaktadır. Ancak kişi başına düşen banka 
mevduatı tutarında Ankara İstanbul’un üzerinde yer almıştır. Ankara’da kişi başına düşen banka 
mevduat tutarı 20 bin TL’nin üzerinde gerçekleşirken İstanbul’da bu rakam 19,3 bin TL 
düzeyindedir. Bunda, Ankara’da bulunan kamu kurumlarının kurumsal hesaplarının etkili olduğu 
düşünülmektedir. 


SEGE-2011 çalışmasında ikinci sırada yer alan Ankara, özellikle nitelikli işgücü potansiyeliyle 

ön plana çıkmaktadır. 22 ve üzeri yaş nüfus içerisinde yüksek okul veya fakülte mezunlarının oranı 

bakımından Ankara 81 il içerisinde ilk sırada yer almaktadır. Ülke genelinde bu oran yüzde 8,8 iken 

Ankara’da 15,5 düzeyindedir. Keza yüksek lisans ve doktora sahibi nüfusun 30 ve üzeri yaş nüfusa 

oranında da Ankara ilk sıradadır. Bu yaş grubunda Türkiye’de her 100 kişiden ancak 1,3’ü yüksek 

lisans ve doktora yaparken, Ankara’da bu oran 3,4 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

2010 yılı verilerine göre, İzmir istihdam oranı, işgücüne katılma oranı gibi işgücü 

göstergelerinde İstanbul ve Ankara’nın üzerinde değerlere sahip olmakla birlikte işsizlik oranı 

itibarıyla hem ülke ortalamasının (yüzde 11,9) hem de diğer iki büyükşehrin üzerinde bir değere 

sahiptir. İstanbul ve Ankara’da işsizlik oranı sırasıyla yüzde 14,3 ve yüzde 12,1 olurken İzmir’de bu 

oran yüzde 15,1’dir. 

 Birinci kademe gelişmiş iller arasında yer alan Bursa ve Kocaeli, özellikle ihracat kapasitesi 

bakımından ülkemizde önemli bir yere gelmiştir. Türkiye toplam ihracatının yüzde 9,4’ü Bursa’dan, 

8,4’ü ise Kocaeli’nden gerçekleştirilmektedir. Kişi başına düşen ihracat tutarı bakımından bu iki il 

İstanbul’un da üzerinde değerlere sahiptir. Muğla ve Antalya illeri ise gelişmiş turizm imkânları 

nedeniyle uluslararası çekim merkezleri olmuştur. Turizm yatırım-işletme ve belediye belgeli yatak 

sayısı itibarıyla Antalya ve Muğla illeri 81 il içerisinde ilk iki sırada yer almaktadır. Türkiye’nin turizm 

sektöründe sahip olduğu her 100 yataktan 34,6’sı Antalya’da, 15’i ise Muğla’da bulunmaktadır. 

Antalya ve Eskişehir’in birinci kademe iller arasında yer almasının önde gelen nedenlerinden 

biri de eğitim alanında gelişmişlik seviyesinin yüksek olmasıdır. 2010 yılı verilerine göre, hem 

okuryazar nüfus oranı hem de okuryazar kadın nüfusunun toplam kadın nüfusuna oranı bakımından 

Antalya ve Eskişehir ilk iki sırada yer almaktadır. Yüksek okul veya fakülte mezunu nüfusun 22 ve 

üzeri yaş nüfusa oranı değişkeni itibarıyla da Eskişehir, Ankara ve İzmir’in ardından üçüncü sırada 

bulunmaktadır. Eskişehir’in büyük kentler için kavşak noktasında olması ve ulaşım imkânlarının iyi 

olması da gelişmişliğe olumlu katkı sağlamaktadır. Nitekim, demiryolu hattının yüzölçümüne oranı 

göstergesi itibarıyla Eskişehir ilk beş il içerisinde yer almaktadır

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET