gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GEREKLİ DÜZENLEME YAPILMAZSA BİNLERCE MEMUR MAĞDUR OLACAK

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 14 uncu maddesinde önemli bir değişiklik yapılmıştır. Anlaşılan şu ki bu değişikliğin ve meydana getireceği yıkımın ne anlama geldiği tam olarak anlaşılmamıştır.

18 Aralık 2010 Cumartesi 17:02
Gerekli düzenleme yapılmazsa binlerce memur mağdur olacak

Bu yazımızda örneklerle memurlar açısından nasıl bir mağduriyete yol açılacağını açıklamaya çalışacağız. Bu Yönetmeliğin Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz başlıklı 14 üncü maddesinde şu hükümler yer almaktadır: Sınav kurulu, kendisine intikal etliği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.
İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş işgünü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilır.Yapilan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, sorulann yüzde besinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen sure içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilirve en kısa sürede yeni sınav yapılır. Görevde vukselme sınavı sonucunda başarılı olanlar, uç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadrolara atanmaktadır. Bu süre maksimum olduğu için daha kısa süre içerisinde de atama yapılabilmektedir.
Sorulann % 5 inin iptalinin ne anlama geldiği bilinmiyor Eğer bilinmiş olsaydı bu düzenleme daha farklı yapılırdı. Örneklerle konuyu açıklamaya çalışırsak konu herhalde daha iyi anlaşılacaktır.  

 Sağlık Bakanlığı 1000 adet Şef kadrosu için görevde yükselme eğitimi ve sınavı açtı. Bu eğitime 3000 kişinin katıldığını varsayalım. Bu kişilerin sınav için sınava katılma ücretleri kendileri tarafından ödenecektir. Her aday için sınava katılım ücreti yaklaşık olarak 35 TL dir ve bu ücretler adaylardan alınmaktadır. Ayrıca, başka illerden gelişler için ödenecek yol masraflarını da hesaba kattığınızda adayların katlanacağı maliyet çok yüksek rakamlara çıkmaktadır. Eğer bu sınavda 100 soru sorulmuşsa ve bunlardan 5 adedi iptal edilirse sınav iptal edilecektir ve katlanılan bunca masraf ve emek heba olacaktır. Örnek2: Sağlık Bakanlığı görevde yükselme sınavında başarılı olan 1000 adayın atamasını başarı durumuna göre bir ay içerisinde yaptı. Adaylar görevlerine kısa sürede başladılar. Her bir aday için il dışı atamalar nedeniyle yaklaşık olarak 30 TL harc ödendiğini varsayalım. Adaylardan bir tanesinin açmış olduğu iptal davası sonucunda 5 soru iptal edildi ve sonucunda da sınav iptaline gidildi. Bu durumda ortaya çıkacak karmaşayı ve mağduriyetleri hangi hesap makinasıyla hesap edeceksiniz. Daha önce bir çok kamu kurumunun açtığı sınavlarda sorular iptal edildi.

Sınavlarda soru iptali çok sık rastlanan bir durumdur. Bazen hatalı soru, bazen bilirkişi incelemesi sonucunda hatalı olduğunun tespiti gibi bir çok nedenle soru iptaline gidildiği olmaktadır. Bu nedenle bir çok kamu kurumunun açmış olduğu görevde yükselme sınavında sorulan birçok soru iptal edildi ve iptal edilen soru sayısı da sınavı iptal ettirecek sayıdaydı. Eğer soruların iptali yerine sınav iptaline gidilmiş olsaydı birçok memurun evi cenaze evine dönerdi.

Çünkü, sınav sonucunun doğru olduğu varsayımına göre ataması yapılan bir memurun sınav sorularından bir kaçının iptali nedeniyle atamasının iptali tam anlamıyla bir yıkımdır ve hiç kimseye de faydası yoktur. Düşünün ki sınav sonucuna göre müdür olarak atanan birisi sınavın bir yıl sonra iptal edilmesi halinde tekrar eski görevine dönüyor. Bu memur açısından nasıl bir yıkım olacağını kim nasıl bilebilir?
Her şeyden önce, yarışma sınavında sınav sorusuna dayalı olarak sınav iptali anlaşılır bir yöntem değildir. Yönetmelikteki sınav iptali dışındaki ibareler yerinde bir düzenlemedir ve yargı kararlarının gösterdiği yönteme de oldukça yakındır. Soru iptaline Danıştay'ın yaklaşımı Danıştay 8. Dairesinin 20/12/1996 tarihli ve Esas No: 1995 /331, Karar No: 1996/4045 savılı kararında şu sonuç cümlesi yer almaktadır: "Sınavlarda Hatalı Soru Sorulduğunun Belirlenmesi Halinde, Bu Sorulann öğrenci Lehinde, Doğru Cevaplandınlmış Gibi Kabul Edilmesi Gerektiği " Yine Danıştay 8. Dairesinin 20/12/1996 tarihli ve 1997/85 Esas No ve 1999/5549 sayılı Kararında şu sonuç cümlesi yer almıştır:  Sonuç ve öneri Madde metninde yer alanMncak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.'ibarenin mutlaka metinden çıkanlması gerekir. Aksi takdirde meydana gelecek maddi ve manevi hasarın tamiri İmkansız olacaktır. Sayın Hayati YAZİCl'nın bu konuya duyarlı olacağını düşünüyoruz.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET