gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GİRİŞİMCİ CESARETİ BU İLLERDE DAHA YÜKSEK

1997 yılından bu yana her yıl tekrarlanan ve Dünyada girişimcilikle ilgili en önemli araştırma projesi olan Küresel Girişimcilik Endeksi araştırması (Global Entrepreneurship Monitor - GEM) Türkiye 2013 sonuçları KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz ve Yeditepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Karadeniz tarafından açıklandı. Açıklanan endekse göre Aydın, Muğla ve Denizli ile Ankara en yüksek girişimci potansiyelini barındırıyor.

27 Kasım 2014 Perşembe 11:01
GİRİŞİMCİ CESARETİ BU İLLERDE DAHA YÜKSEK

GİRİŞİMCİ CESARETİ BU İLLERDE DAHA YÜKSEK


1997 yılından bu yana her yıl tekrarlanan ve Dünyada girişimcilikle ilgili en önemli araştırma projesi olan Küresel Girişimcilik Endeksi araştırması (Global Entrepreneurship Monitor - GEM) Türkiye 2013 sonuçları  KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz ve Yeditepe Üniversitesi İktisadi  İdari Bilimler Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Karadeniz tarafından açıklandı. Açıklanan endekse göre Aydın, Muğla ve Denizli ile Ankara en yüksek girişimci potansiyelini barındırıyor.


Küresel Girişimcilik Endeksi Türkiye Sonuçlarına göre;

 
Girişimcilik, gençlerin kariyer planları arasına girmeye başladı.
 
·         Endeks sonuçları, Türkiye’de fırsatları değerlendirmek amacıyla girişimcilik faaliyetinde bulunan  kişilerin yüzdesinin, özellikle 2011 yılından bu yana artış eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, genç girişimcilerin sayısının da yükseldiği görülüyor.
 
·         Eğitimli kişilerin girişimcilik faaliyetine katılma oranında da artış olduğu görülüyor. Üniversite mezunu girişimci oranının 2006 yılında %15,30 iken, 2013’te %44’e yükselmesi, gençlerin artık girişimciliğe daha fazla ilgi gösterdiğini ve alternatif bir kariyer  olarak görmeye başladığını gösteriyor. Eğitim düzeyi yükseldikçe, fırsata sayalı girişimcilik faaliyetinin arttığı, ihtiyaçtan dolayı girişimcilik faaliyetinin azaldığı görülüyor.
 
Kadın girişimcilerin potansiyeli artıyor.
 
·         Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’deki girişimcilerin çoğu erkek. 2013 yılında  erkek/kadın oranı 2.13:1 olup, 2012 yılı 2.55:1 ile karşılaştığımızda erken dönem girişimcilik faaliyetinde bulunan erkek/kadın oranında bir düşme  olduğunu görüyoruz.  Kadın girişimci oranında artış var.
 
Başarılı girişimcilik saygınlık sembolü
 
·         Türkiye’de yetişkin nüfusun %73,95’i başarılı girişimcilerin toplumda yüksek bir statüye sahip olduklarını belirtiyor. Gelişmekte olan ekonomilerin ortalamasının, yani %72,73’ün üzerinde olan bu oran, insanlarımızı girişimciliğe yönlendirmek için önemli bir motivasyon aracı olarak dikkat çekiyor.
 
·         Bununla birlikte, Türkiye’de potansiyel girişimcilerin oranı yaklaşık %32, yani her 100 kişiden 32’si önümüzdeki üç yıl içinde girişimcilik faaliyetinde bulunma niyetinde. Bu oran, gelişmekte olan ülkelerde %29,09, gelişmiş ülkelerde ise  %14,27 olup Türkiye ortalamasının altında kalıyor. Türkiye gelişmekte olan 30 ekonomi arasında 8. sırada yer alıyor. Uluslararası karşılaştırmaya göre Türkiye’de girişimci potansiyeli oldukça yüksek.
 
Başarısızlık korkusu
 
Türkiye insanının sadece  % 33,20’i yeni bir iş kurarken başarısızlık korkusunun kendilerini engellediklerini ifade ediyor. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ülkemizdeki insanların iş kurma cesareti yüksek düzeyde.
 
 26 bölgede girişim faaliyetleri incelendi
 
Önceki yıllara göre artan örneklem sayısı sayesinde bölgeler detayında girişim faaliyetleri incelenmiş ve Türkiye genelinde farklı bölgelerde girişimcilik faaliyetlerini karşılaştırma imkânı sağlanmıştır. Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri   (İBBS)-2 sınıflandırmasında yer alan 26 bölgenin GEM 2013 araştırması ile belirlenen girişimcilik endeksleri aşağıdaki tabloda (Tablo 1) görülmektedir.
 
Bu sınıflandırma temelinde yapılan analize göre, TR32 Aydın alt bölgesi (%13,33), ve TR51 Ankara alt bölgesi (%13,24)    girişimcilik endeksi en yüksek bölgelerimizdir. Bu bölgeleri,  TR41 Bursa (% 12,48), TRA2 Ağrı (%11,93), TRC2 Şanlıurfa (%11,66), TRC3 Mardin (%11,43)  ve TR72 Kayseri (%11,42) alt bölgeleri takip etmektedir. Girişimciliğin en düşük olduğu bölgeler ise TR21 Tekirdağ alt bölgesi (7,91), TR81 Zonguldak alt bölgesi (7,79) ve TR90 Trabzon (7,72) alt bölgesidir. Yani Karadeniz ve Batı Marmara Bölgeleri girişimcilik endeksimizin en düşük olduğu bölgelerdir.
 
Potansiyel Girişimcileroranının (önümüzdeki üç yıl içinde girişimcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlerin, 18-64 yaşarasındaki yetişkin nüfus oranı)   yüksek olduğu bölgeler, TRB2 Van alt bölgesi (% 43,61),  TRC3 Mardin alt bölgesi (%40,54), TRC2 Şanlıurfa alt bölgesi (%39,70) ve TRA2 Ağrı Alt Bölgesi (%38,48) dir.  Bu bölgeleri, TR51 Ankara alt bölgesi (35,82%), TRC1 Gaziantep alt bölgesi (%33,31), TR10 İstanbul Alt Bölgesi (%32,23), TR32 Aydın Alt Bölgesi (%32,17) takip etmektedir. Bu sonuçlara göre Ortadoğu ve Güneydoğu   Bölgeleri girişimcilik faaliyetlerine eğilimli olan kişilerin en fazla olduğu bölgelerdir. Buna Karşılık, TR83 Samsun alt bölgesi (%27,53), TR90 Trabzon alt bölgesi (%25,65), TR82 Kastamonu alt bölgesi (%24,51), TR21Tekirdağ alt bölgesi (%23,69) ve TR22 Balıkesir alt bölgesi (%23,57) potansiyel girişimcilerin en az olduğu bölgelerdir. Yani, Batı Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayan kişiler önümüzdeki üç yıl içinde girişimcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlerin oranının en az olduğu bölgelerdir.
 
Türkiye’de 2013 yılında fırsatları değerlendirmek amacıyla girişimcilik faaliyetinde bulunan kişilerin yüzdesi 67 iken, ihtiyaçtan dolayı erken dönem girişimcilik faaliyetinde bulunanlar %30‘dur. 26 Bölgeye  göre değerlendirdiğimizde, özellikle İstanbul fırsata dayalı girişimcilerin en yoğun olduğu bölge olup, Türkiye ortalaması olan % 67’yi ,  % 81 oranı ile geçerek fark yaratmıştır. 
Bunun yanı sıra, eğitim düzeyi artıkça, fırsata dayalı girişimcilik faaliyetinin artığı, ihtiyaçtan dolayı girişimcilik faaliyetinin azaldığını görüyoruz.
 
Erkek girişimci oranının en yüksek olduğu bölgeler, TR82 Kastamonu (%88) alt bölgesi ve TRB2 Van (%82) alt bölgesidir. Buna karşılık kadın girişimci oranının en yüksek olduğu bölgeler, TR32 Aydın (%41) ve TR33 Manisa (%40) alt bölgeleridir.
 
Araştırma sonuçları İBBS-1 sınıflandırmasında yer alan 12 bölge (İstanbul, Batı Marmara, Ege, Doğu Marmara, Batı Anadolu, Akdeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu) temelinde incelendiğinde,   girişimcilik endeksinin en yüksek olduğu bölge Batı Anadolu Bölgesidir (%13). Batı Anadolu’yu %11.30 oranıyla Güneydoğu Anadolu bölgesi izlemektedir. Akdeniz Bölgesi’nde bu oran, %10.94 olarak gerçekleşmiştir. Doğu Marmara’da %10.76, Kuzeydoğu Anadolu’da %10.40, Ege’de %10.37,  Orta Anadolu’da %10.32, Ortadoğu Anadolu’da %9.98, İstanbul’da %8.22 ve Batı Marmara’da %8.00’tir. Girişimcilik endeksinin en az olduğu bölgeler ise Doğu Karadeniz (%7.61) ve Batı Karadeniz (%7.23)’ dir.
 
Bu bölgeleri, Türkiye’nin erken dönem girişimcilik endeksi (%9.95) ile karşılaştırdığımızda, Batı Anadolu Bölgesi, Türkiye ortalamasından yüksek, buna karşılık Doğu ve Batı Karadeniz bölgeleri, Türkiye ortalamasından düşüktür. Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Doğu Marmara, Kuzeydoğu Anadolu, Orta Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve İstanbul bölgelerinin girişimcilik endeksi, istatistiksel açıdan Türkiye’nin girişimcilik endeksi ile benzeşiyor diyebiliriz.
 
 
 
K:KOSGEB

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET