gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

GÖREV TAHSİSLİ KONUTTAKİ YARAYI KİM ÇÖZECEK?

Kamu personeline lojman tahsisi, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. Ancak söz konusu yönetmeliğin, kamu vicdanını yaralayan hükümleri, yararlananlar etkili ve yetkili konumda bulunduğu için, değiştirilememektedir. Daha önceki bir değerlendirmede de belirtildiği üzere, yönetmelik hukuken cevaz verdiği için, görev tahsisli bir konuttan oturan kişi, 100 evi olsa dahi, süre sınırı olmaksızın oturabilmektedir.

20 Ocak 2011 Perşembe 11:37
Görev tahsisli konuttaki yarayı kim çözecek?

Kamu Konutları Yönetmeliğinde lojmanlar; özel, görev, sıra ve hizmet tahsisli olmak üzere 4 tipe ayrılmıştır. Sıra tahsisli konularda, belirli kriterlere göre değerlendirme yapılıp (evi olup olmasına göre puan düşülmektedir), konutta oturma süresi 5 yıl ile sınırlanmışken; özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda görev veya hizmetin devamı süresince oturulabilmektedir.

Burada vicdanları yaralayan en önemli husus, görev tahsisli konulara ilişkindir.

1- Yönetmelik hükmü gereğince, görev tahsisli konut tahsis edilmiş bir memurun kaç evi olup olmadığına bakılmamaktadır.

2- Ayrıca bir kez bu göreve atanması yeterlidir. Örneğin bir şube müdürüne lojman çıkmış ise, bu şube müdürü emekliliğine kadar burada kalabilmektedir. Sonradan şube müdürü olan kişi ise anca, görev tahsisli bir lojman boşalması halinde atanabilmektedir.

3- Yönetmelik gereğince 120 m2'nin üzerindeki evler için verilen kira bedeli değişmemektedir. Yani 100 m2 evde oturan ile 240 m2 evde oturan aynı kiray vermektedir. Bu hükmü hangi bürokrat kendisi için yazmıştır.

Bu örnekleri, şu veya bu unvana "lojman tahsis edilmesin" diye vermiyoruz. Ortada bir sorun vardır. Şube müdürü unvanı altındaki bir memur, lojmanda oturmak için her türlü kritere göre bir değerlendirme yapılmakta iken neden görev tahsisli konutlara yapılan atamalarda hiç bir kriter bulunmamaktadır. Birden fazla evi olan kişi evlarini kiraya verip nasıl olur da, 250 TL'lik evlerde oturabilmektedir.

Belirtilmiş olan bu hususların çözüme kavuşturulması gerekmektedir . Bunun için de öncelikle, 2946 sayılı Kanunun 4. maddesinde yer alan "Özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabilir" hükmün değiştirilmesi gerekmektedir. Torba yasaya, bu değiştirecek bir düzenlemenin konulması da mümkündür.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET