gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HESAP UZMANLARI CAMİASI’NDAN KAMUOYUNA DUYURU

Modern Türk Vergi Sisteminin kuruluş sürecinde 29 Mayıs 1945 tarihinde 4709 sayılı Kanunla doğrudan Bakana bağlı olarak kurulmuş olan HESAP UZMANLARI KURULU 07.07.2011 tarihli ve 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile KAPATILMIŞTIR.

21 Temmuz 2011 Perşembe 10:20
HESAP UZMANLARI CAMİASI’NDAN KAMUOYUNA DUYURU

HESAP UZMANLARI CAMİASI’NDAN KAMUOYUNA DUYURU

Modern Türk Vergi Sisteminin kuruluş sürecinde
29 Mayıs 1945 tarihinde 4709 sayılı Kanunla
doğrudan Bakana bağlı olarak kurulmuş olan

HESAP UZMANLARI KURULU

07.07.2011 tarihli ve 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
KAPATILMIŞTIR.

Kurul, bugüne kadar;
1- Üst düzey vergi incelemesi yapmanın yanı sıra, diğer mali mevzuat gereğince inceleme ve soruşturma görevlerini hukukun üstünlüğü ve kamu hizmeti bilincinden taviz vermeksizin, yüksek ahlaki değerler çerçevesinde, tarafsız olarak yerine getirmiştir.
2- Milletimiz adına Hazine’nin hakkını korurken mükellef hukukuna da saygı göstermiştir.
3- Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan ve Maliye Bakanı tarafından verilen birçok soruşturma, araştırma ve inceleme görevlerini büyük bir titizlikle ve liyakatle gerçekleştirmiştir.
4- Mensuplarını mesleğe hiçbir merci, grup ve görüşün etkisinde kalmadan, tamamen objektif unsurlar ve liyakat esasına dayanarak almış ve üstlenmiş olduğu fonksiyonların gerekleri doğrultusunda en iyi şekilde yetiştirmiş; bu bağlamda haklı olarak Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin en başarılı öğrencilerinin meslek seçiminde ilk tercihi olmuştur.
5- Bünyesinden çok sayıda Bakan, Milletvekili, Genel Başkan, Belediye Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, Müsteşar, Büyükelçi, Yüksek Yargı Organı Üyesi, Rektör, Öğretim Üyesi, Genel Müdür ile kamu ve özel sektöre birçok üst ve orta düzey yönetici yetiştirmiştir.
6- Modern Türk Vergi Sisteminin kurulması ve yerleşmesinde, özel sektörün mali yönetim açısından kurumsallaşmasında ve yediden yetmişe her vatandaşta vergi bilincinin oluşturulmasında birinci derecede rol üstlenmiştir.
7- Ekonomi, maliye, muhasebe ve finans alanlarındaki başarılı ve özverili çalışmaları ile kazandırmış olduğu eserler ve onurlu geçmişiyle kamuoyu ve uluslararası kuruluşlar nezdinde haklı bir saygınlığa ulaşmıştır.
8- 66 yıllık şerefli tarihi boyunca ülkesine ve milletine hizmet etme dışında hiçbir amaç edinmemiştir.
Türk Maliyesi açısından yerinin doldurulması mümkün olmayacak böyle bir Kurul’un kapatılmasından ve kamuoyunda saygın bir yere sahip “Hesap Uzmanı” unvanının kaldırılmasından Camia olarak büyük üzüntü duymaktayız.
Reform olarak getirilen yeni yapının, vergi denetiminde etkinlik, verimlilik ve tarafsızlığı sağlama, vergi gelirlerini artırma, kayıt dışı ekonomiyi azaltma ve üst düzeyde nitelikli denetim gücü oluşturma iddialarını ne ölçüde başarabildiğine tarih şahitlik edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET