gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HİZMETİÇİ EĞİTİME KATILAN ÖĞRETMEN AYRINTILI YAZILI RAPOR HAZIRLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı 04/01/2011tarihli, 25 sayılı ve "Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi" konulu yazıları ile Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerine katılan personelin birim amirleri katılımcıdan eğitimle ilgili ayrıntılı yazılı rapor isteyecekler.

24 Şubat 2011 Perşembe 14:34
Hizmetiçi eğitime katılan öğretmen ayrıntılı yazılı rapor hazırlayacak

 Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının 04/01/2011tarihli, 25 sayılı ve "Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi" konulu yazılarında; "Bakanlığımızca gerçekleştirilen hizmeti eğitim faaliyetlerinin etki ve sonuçlarının, personelin çalışma ortamında izlenmesi ve değerlendirilmesi, merkezi ve mahalli olarak düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin daha etkili, verimli ye sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

 
Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20/06/2007 tarih ve Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın B.08.HED.0.25.07.00/3279-2007/57 sayılı Bakanlık Genelgesinin F bölümünün 7. Maddesinde; "Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerine katılan personelin birim amirleri katılımcıdan eğitimle ilgili ayrıntılı yazılı rapor isteyecekler ve ayrıca konunun ilgililerle paylaşılması sağlanacaktır.", Millî Eğitim Bakanlığının 24/10/2008 tarih ve Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının B.08.HED.0.25.07.00/6013-2008/73 sayılı Bakanlık Genelgesinin 17. Maddesinde; "Mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin, ilgili yöneticiler ve ilköğretim müfettişleri tarafından sürekli olarak izlenmesi ve denetlenmesi" ve 18. Maddesinde; "Düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin amaca ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi amacıyla; müfettişlerce yapılan denetimler sırasında bu faaliyetlerde verilen eğitimlerin kurumlara ve eğitimlere katkı ve yansımalarının izlenmesi, belirlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının bir raporla ilgili makamlara iletilmesi gerekmektedir." hükümlerine yer verilmiştir.
 
İlgi genelgelerinin ilgili hükümleri doğrultusunda 2010 yılında merkezi ve mahalli olarak düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılan personelin düzenlemiş olduğu rapor ve ilgililerle paylaşımından elde edilen verilerle amirleri ve müfettişler tarafından yapılan izleme ve değerlendirme sonucunda, bireysel ve kurumsal kazanımların neler olduğu ayrıca faaliyetlerde ne gibi iyileştirmeye açık alanların bulunduğunu belirten il raporunun 18.02.2011 tarihine kadar Daire Başkanlığımıza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim." açıklamasında bulundu.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET