gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HİZMETLİ VE MEMURLARIN YER DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ İÇİN DÜZENLEME YAPILMASI

Eğitim-Bir-Sen

09 Şubat 2011 Çarşamba 10:31
Hizmetli ve Memurların Yer Değişikliği Yönetmeliği İçin Düzenleme Yapılması

 Sendikamız ile Milli Eğitim Ba- kanlığı arasında imzalanan Ekim 2009 Kurum İdari Kurulu Toplantısı’nda, “Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında görev ya- pan personelin yer değiştir- melerine ilişkin mevzuat çalış- malarının yapılması” hususun- da mutabakata varılmış; Konfederasyonumuz Memur-Sen ile Kamu İşveren Kurulu arasında imzalanan 2010 Yılı Toplu Görüşme Mutabakat Metni’nde de, “Öğretmen dışında kalan Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının (hizmetli, memur, teknisyen vb.) görev tanımlarının yapılması, bu personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin düzenlenmesi konusunda bir çalışma yapılması” kararlaştırılmıştı.

 

Bakanlığa yazılı müracaatta bulunarak, alınan kararlar gereği Genel İdare Hizmetleri, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmelik ile görev tanımlarının yapılması konusunda düzenleme yapılmasını, konu hakkında sendikamızın bilgilendirilmesini istedik.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET