gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HSYK ASLİYE TİCARET İLE KAPANAN SULH CEZA İŞLEMLERİNİ AÇIKLADI

HSYK, 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 45 inci maddesi ile değişik 5235 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile aynı Kanuna eklenen geçici 5 inci maddesi gereğince faaliyette bulunacak asliye ticaret mahkemelerinin sayısı ve faaliyete geçirilecekleri tarih ile kapatılan Sulh Ceza Mahkemelerine ait dosyaların devredildiği Asliye Ceza Mahkemelerinin tevziye açılması hususu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek karara bağlandı.

27 Ağustos 2014 Çarşamba 14:41
HSYK ASLİYE TİCARET İLE KAPANAN SULH CEZA İŞLEMLERİNİ AÇIKLADI

HSYK, 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 45 inci maddesi ile değişik 5235 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile aynı Kanuna eklenen geçici 5 inci maddesi gereğince faaliyette bulunacak asliye ticaret mahkemelerinin sayısı ve faaliyete geçirilecekleri tarih ile kapatılan Sulh Ceza Mahkemelerine ait dosyaların devredildiği Asliye Ceza Mahkemelerinin tevziye açılması hususu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek karara bağlandı.

Alıanan kararda;

6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 45 inci maddesi ile değişik 5235 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile aynı Kanuna eklenen geçici 5 inci maddesi gereğince faaliyette bulunacak asliye ticaret mahkemelerinin sayısı ve faaliyete geçirilecekleri tarih Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek;


“1- İş kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek bir başkan ile yeteri kadar üye görevlendirilmek üzere Adana’da 1-2, Ankara’da 1-12, Ankara Batı’da 1, Antalya’da 1-3, Bakırköy’de 1-7, Bursa’da 1-2, Denizli’de 1, Eskişehir’de 1, Gaziantep’te 1, İstanbul’da 1-18, İstanbul Anadolu’da 1-7, İzmir ‘de 1-5, Karşıyaka’da 1, Kayseri’de 1, Kocaeli’de 1, Konya’da 1-2, Mersin’de 1-2, Samsun’da 1 ve Trabzon’da 1 inci asliye ticaret mahkemesinin faaliyetlerine devam etmesine, bu mahallerde bulunan diğer asliye ticaret mahkemelerinin faaliyetlerinin durdurulmasına,


2- Birinci bentte belirtilen asliye ticaret mahkemelerinin 15/09/2014 tarihinde faaliyete geçirilmelerine, bu mahallerde faaliyette bulunan diğer asliye ticaret mahkemelerinin 15/09/2014 tarihinde faaliyetlerinin durdurulmasına,


3- Bir başkan ile yeteri kadar üye görevlendirilmek üzere faaliyetlerine devam etmesine karar verilen asliye ticaret mahkemelerinin 15/09/2014 tarihinde faaliyete geçirileceklerinin Resmi Gazete’de ilanına” 26/08/2014 tarih ve 1876 sayı ile karar verilmiştir. 

6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5320 sayılı Kanuna eklenen geçici 6 ncı maddesi gereğince kapatılan Sulh Ceza Mahkemelerine ait dosyaların devredildiği Asliye Ceza Mahkemelerinin tevziye açılması hususu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek;

“Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin birinci ve ikinci bölge hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine dair 16/07/2014 tarihli 1644 ve 1645 sayılı kararı, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölge hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesine dair  18/07/2014 tarih ve 1675 sayılı kararı ile kapatılan sulh ceza mahkemelerine ait dosyaların devri nedeniyle 01/10/2014 tarihine kadar tevziiye kapatılmasına karar verilen Asliye Ceza Mahkemelerinin 08/09/2014 tarihinde tevziye açılmasına, anılan kararlarda 01/10/2014 tarih itibariyle yapılması gereken işlemlerin 08/09/2014 tarihi itibariyle yerine getirilmesine” 26/08/2014 tarih ve 1875 sayı ile karar verilmiştir. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET