gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HÜKÜMET BELEDİYE İŞÇİLERİNİ TASFİYE EDİYOR

Belediye işçilerinden torba yasaya tepki emekten yana kurumlan torba yasaya karşı çıkmaya çağırdı. Karabulut, eylemlerinin artarak devam edeceği uyarısmda da bulundu.

23 Aralık 2010 Perşembe 02:43
Hükümet Belediye İşçilerini Tasfiye ediyor

Genel-İş üyeleri açıklamanın ardından, Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık'a tasarının geri çekilmesi için mektup gönderdi.

Ordu Belediyesi'nde Belediye-iş Sendikasında örgütlü olan işçiler hükümetin hazırladığı torba yasa'ya tepkilerini sendika binasından PTT binasına kadar yürüyerek dile getirdiler. İşçiler yürüyüş boyunca ve basın açıklaması sırasında "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" sloganları attı. Postane önünde yapılan taslak yasa ile ilgili basın açıklamasından sonra 500 işçi Başbakana, İş işleri Bakanına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına mektup gönderdi. Basın açıklamasında Torba Yasa taslağına tepki gösteren Selim Yöndem, "Ordu Belediyesi'nde norm kadroya göre 218 işçi fazlalığı olduğunu belirtiyorlar. 0 zaman neden soruyoruz. Fazlalık varsa neden 400 taşeron işçi çalıştırıyorsunuz? Bu mantık işçileri köleleştirmektir."dedi. "Yerel seçimde aday olanlara ve partilere sesleniyoruz. Neredesiniz seçim zamanında yanımızda olduklannı söyleyenler neredesiz? Bugün yanımızda olmayanlar seçim zamanı da yanımıza gelmesinler." diyerek duyarsızlığa tepki gösterdi. Belediye İş Başkanı Selim Yöndem hükümetin hukuk dışı olan tasarıyı derhal geri çekmesini isteyerek, "Çalışma yaşamına dair alınan tüm kararlar, tüm sosyal tarafların görüşleri alınarak yeniden düzenlemelidir" dedi. MECLİSTE görüşülen torba yasa nedeniyle 50 bin belediye işçisinin farklı kurumlara gönderilmesinin ve belediye hizmetlerinin taşerona terk edilmesinin amaçlanması nedeniyle eylemler devam ediyor. Adana'da DİSK Bölge temsilciliği önünde bir araya gelen DİSK'e bağlı sendikalar ile Genel-İş üyesi yaklaşık 600 işçi katıldı. Eyleme KESK, EMEP, Halkevleri de destek verdi.

DİSK Bölge binası önünde bir araya gelen işçiler, 'AKP yasanı al başına çal, yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz, yaşasın işçilerin birliği' sloganları ile Cemalpaşa Postanesine kadar yürüdüler. Burada basın açıklamasını yapan Bölge temsilcisi Kemal Aslan, AKP'nin alışkanlık haline getirdiği yeni bir yıkım yasasının daha işçileri hedef aldığına dikkat çekti. Birbirinden farklı konuları içeren torba yasa ile 50 bin belediye işçisinin tasfiye edilmeye çalışıldığını dile getiren Aslan, yasa ile örgütlülüğünde dağıtılmaya çalışıldığını ifade etti. Yasa ile belediyelerden sürülen işçilerin sendikasız, toplu sözleşmesiz çalışmaya mahkum edileceğinin altını çizen Aslan, belediye işçilerinin de TEKEL işçileri gibi geçici işçi statüsüne geçirilmeye çalışıldığını söyledi. Yasanın belediye hizmetlerinin taşerona devredilmesinin de önünü açacağına dikkat çeken Aslan, işçiler ve kamu emekçileri ile ilgili yasaların torba yasadan çıkartılmasını istediklerini belirtti? Açıklamanın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına ve Başbakanlığa faks çekildi.

YASA BİRÇOK HAK GASPINA YOL AÇIYOR

DİSK/Genel-İş Sendikası Sinop Şubesi önceki gün yaptığı basm açıklamasıyla 'Torba yasayı protesto etti. Hükümetin artık alışkanlık haline getirdiği yeni bir torba yasayla daha karşı karşıya olunduğu belirtilen açıklamada, "Hükümet, bu yöntemle, birçok düzenlemeyle birlikte, kamuoyunun gözünden kaçırmak istediği düzenlemeleri yasalaştırmaktadır. Hiçbir demokratik ülkede uygulanmayacak bu yöntemle kamuoyunun benimsemeyeceği birçok düzenleme gözden kaçırılmakta ve birçok hak kaybının yolu açılabilmektedir.
Başbakanlık tarafından Meclise sevk edilen torba yasa tasarısında bazı kamu alacaklarının affının yanı sıra belediye işçilerinin tasfiyesine yönelik hükümlerin de yer aldığını vurgulanan açıklamada, "Daha önce 21.04.2010 tarihli Başbakanlık Genelgesi ile başlatılan tasfiye genişletilerek yasa tasarısına dönüştürüldü. Fazla tepki çekmesin diye bir torba yasanın içinde birbirleriyle hiç ilgisi olmayan konuların arkasına tek bir maddeyle ekleme yapılıverdi. Bu tek madde ile yaklaşık 50 bin belediye işçisi belediyedeki işlerinden edilerek Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında iradeleri dışında hizmetli gibi çahştırılamaya zorlanacaktır" denildi. "Yasa tasarısıyla belediyelerden sürülen işçiler sendikasız,toplu sözleşmesiz çalışmaya mahkum edilecekler ve şu anda geçerli olan toplu iş sözleşmeleri bittiği anda sahip oldukları ekonomik ve sosyal hakları kaybedeceklerdir.

Belki de TEKEL işçileri gibi 4-c pozisyonu içine alınarak geçici personel statüsüyle ne işçi ne memur olmadan çalışmaya zorlanacak, birkaç yıl sonra da işlerinden edileceklerdir" denilen açıklamada Bütün sendikalar, Konfederasyonları, siyasi partileri ve emekten yana bütün kişi ve kuruluşlar tasarıya karşı çıkmaya çağırılırken başta yerel yönetimlerde çalışan işçilerle ilgili düzenleme olmak üzere işçiler ve kamu çalışanları ile ilgili düzenlemelerin torba yasa tasarısından çıkarılması istendi.

O TORBA YASA GERİ ÇEKİLSİN

İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'nde çalışan Genelİş üyesi emekçiler torba yasayı protesto etti. Küçükçekmece Belediyesi Yapı ve Yol İşleri Müdürlüğü önünde bir araya gelen işçiler buradan sloganlarla Sefaköy Postanesi'ne yürüyerek burada açıklama yaptılar. Genel-İş 2 No'lu Şube Başkanı Hakkı Karabulut, 50 bin belediye işçisini yok sayan torba yasayı kabul etmediklerini ifade etti.  

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET