gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TRAFİKTE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KÖTÜ KULLANANLARA ÖNLEM ALDI

İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim Şahin imzasıyla “Trafikte Geçiş Üstünlüğü Hakkının Kötüye Kullanılması ve Standart Dışı Araç Plakaları” konulu genelge yayınlandı.

17 Ocak 2012 Salı 20:23
İçişleri Bakanlığı Trafikte Geçiş Üstünlüğünü Kötü Kullananlara Önlem Aldı

  İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim Şahin imzasıyla “Trafikte Geçiş Üstünlüğü Hakkının Kötüye Kullanılması ve Standart Dışı Araç Plakaları” konulu genelge yayınlandı.

       Genelgede, son zamanlarda, bazı kamu araçlarının ve geçiş üstünlüğü hakkına sahip olmakla birlikte gerekli şartlar oluşmadığı halde, kanunda belirtilen araçların trafikte geçiş üstünlüğünü belirtir ışıklı ve sesli ihbar işaretlerini kullanarak bu hakkı kötüye kullandıkları, trafik güvenliğini tehlikeye attıkları kaydedildi. Ayrıca, bazı kamu veya kamu yararına çalışan meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının makam veya hizmet araçlarında ve kimi gerçek veya tüzel kişilere ait araçlarda karayolları trafik yönetmeliği hükümlerine aykırı tescil plakaları kullanıldığı, bu konuda yeterli ve etkin tedbirlerin alınmadığı belirtildi. Mevzuata aykırı plaka kullanımı sonucunda, trafik ihlalinde bulunan, trafik kazasına, asayiş, terör veya toplumda infial oluşturan olaylara karışan faillerin kullandıkları araçların MOBESE, KGYS VE EDS gibi teknik denetim sistemleri ile takip ve tespitinde yaşanan zorluğa dikkat çekildi.

       Yayınlanan genelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde de belirtildiği üzere, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve bu hakkın hangi durumlarda, ne şekilde kullanılacağı belirtildi. Bu araçların görev halinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahip olduğu ancak bu hakkın, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılabileceği belirtildi. Bu araçların görev hali dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanamayacakları vurgulandı. Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde, tescil plakalarının araç üzerinde ve uygun durumda bulundurulması hususu ve tescil plakalarının nitelik, ölçü, renk ve şekillerinin düzenlendiği belirtildi.

       Genelgede, belirtilen aksaklıkların, kanunsuz kullanım ve uygulamaların önlenmesi için alınacak tedbirlere yer verildi. Bu kapsamda, etkin denetimlerin süreklilik arz edecek şekilde devam ettirilmesi, aykırı hareket eden araç sahip ve sürücüleri hakkında gerekli yasal işlemlerin kararlılıkla yapılması, aykırılığın tespiti halinde, usulsüz takılan cihaz ve plakaların araçlardan söktürülmesi ve geçiş üstünlüğü hakkını kötüye kullanarak araçlarını kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare edenler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi hükümlerince gerekli yasal işlemlerin yapılması istendi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET