gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İHALE EKAP SİSTEMİ YENİLİKLERİ

EKAP sisteminde yenilikler aşağıda duyurulmuştur.

11 Mart 2015 Çarşamba 16:01
İHALE EKAP SİSTEMİ YENİLİKLERİ

Mahkeme Kararı veya KİK Kararı üzerine tasfiye edilmiş ihalelere ilişkin kayıt işlemleri “Sözleşme Fesih” sayfasına eklenmiş ve buna bağlı iş deneyim belgesi düzenleme işlemleri EKAP'ta devreye alınmıştır.

Düzeltme/İlan İade isteği gönderme ekranına “Teklif Zarfı Silme İşleminin Yapılabilmesi” ve “İhale Dokumanı Satış İşleminin Yeniden Yapılması” seçenekleri eklenmiştir.

Herhangi bir istekli tarafından teklif verilmeyen kısımların toplu olarak iptal edilmesine ilişkin uygulama teklif değerlendirme ekranlarına eklenmiştir.

Sözleşmesi bulunmayan tüm kısımlara ait teklif bilgilerinin topluca silinmesine ilişkin uygulama teklif değerlendirme ekranlarına eklenmiştir.

Kapsam Dışı/İstisna ihalelerin ihale ilanları ve düzeltme ilanları ile ilgili ihale tarihi değiştirme ve süre kontrolleri devreye alınmıştır.

Teklif değerlendirme ekranlarında oluşturulan standart formlara komisyon üyelerinin isimlerinin sistem tarafından eklenmesine başlanmıştır.

Ortak girişim olarak teklif veren ancak teklif zarfından iş ortaklığı/konsorsiyum beyannamesi çıkmayan isteklilerle ilgili kayıtlar teklif değerlendirme sayfalarına eklenmiştir.

K:KİK

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET