gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İLANLA ADALET AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI

Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu tarafından, boşalan bir başkan yardımcılığı için; Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, birinci sınıf adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlar, hukuk profesörleri, en az yirmi yıl fiilen mesleğini icra etmiş avukatlar,en az yirmi yıl fiilen mesleğini icra etmiş birinci sınıf noterler, arasından üç başkan yardımcısı adayı seçimi yapılacaktır.

08 Mart 2011 Salı 00:14
İLANLA ADALET AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKAN YARDIMCISI ADAYLARININ SEÇİMİNE DAİR İLAN
1 - Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu tarafından, boşalan bir başkan yardımcılığı için;
Yargıtay üyeleri,
Danıştay üyeleri,
Birinci sınıf adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları ile bu sınıftan sayılanlar,
Hukuk profesörleri,
En az yirmi yıl fiilen mesleğini icra etmiş avukatlar,
En az yirmi yıl fiilen mesleğini icra etmiş birinci sınıf noterler,
Arasından üç başkan yardımcısı adayı seçimi yapılacaktır.
2 - Başvurular, Resmi Gazete’deki ilandan itibaren 25/3/2011 Cuma günü mesai bitiş saati olan 17.30’a kadar belirtilen belgelerin ekli olduğu dilekçeyle, Ahlatlıbel Kampusü, İncek Yolu 06095 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Akademi Başkanlığına bizzat veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvurunun alındığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Dilekçeye eklenecek belgeler:
- Nüfus cüzdanı örneği.
- 6x9 ebadında bir adet renkli fotoğraf.
- Özgeçmiş.
- Aday adayının halen bulunduğu görevi ve işi ile ilgili olarak kurumundan alacağı hizmet süresini gösteren onaylı belge aslı.
3 - Seçim, Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunca yukarıda belirtilen adreste 8/4/2011 Cuma günü saat 14.00’te yapılacaktır.
4 - Türkiye Adalet Akademisi Başkan yardımcılığına aday olacaklara;
4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 9 uncu maddesi ile “Türkiye Adalet Akademisi Başkan ve Başkan Yardımcıları Adaylarının Seçilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin” 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri uyarınca duyurulur.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET