gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İLERİ DEMOKRASİ BUYMUŞ !

BAŞBAKAN Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan "Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler" genelgesinde, "örgütlenme özgürlüğünün sağlanmasının demokratik yönetimin teminatı olduğu" hatırlatıldı.

15 Aralık 2010 Çarşamba 12:50
İLERİ DEMOKRASİ BUYMUŞ !

Aynı gün yaşananlar Erdoğan'ı yalanladı, Uygulamadıkları özgürlüğü hatırlattı

   Taraf olarak onaylanan uluslararası sözleşme ve belgeler ile Anayasa başta olmak üzere iç hukuk düzenlemelerinde, memurlar dahil tüm çalışanların sendikal örgütler kurabilmeleri, kurulmuş sendikalara«,üye olabilmelerinin örgütlenme özgürlüğü kapsamında güvence altına alındığı anımsatılan genelgede şunlar kaydedildi: "Anayasamızın 53. maddesinde değişiklik öngören 5982 sayılı Kanun'un 12 Eylül 2010 tarihinde milletimizce kabulü ile 2010 yılı, kamu görevlileri sendikacılığı açısından çok önemli bir dönüm noktası olmuş ve kamu görevlilerimiz toplu sözleşme hakkına kavuşmuştur.

   2010 yılı Toplu Görüşme sürecinde Kamu işveren Kurulu ile yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulunduğu Konfederasyonlar arasmda mutabakata varılan konularla ilgili kamu kurumlan, aşağıdaki hususlara riayet edeceklerdir.

1) Belediyelerde çalışan ve aylıklarını zamanında alamayan kamu görevlilerinin aylıklarının zamanında ve öncelikle ödenmesiyle ilgili 5393 sayılı Kanun'un 49. maddesi hükmüne titizlikle uyulacaktır.
2) Katılımcı ve demokratik yönetim anlayışının gerçekleştirilmesi ve şeffaflığın sağlanması açısından kamu personelini ilgilendiren lojman, kreş vb. sosyal haklara ilişkin olarak yapılan çalışma ve komisyonlara uygulamanın kapsamına giren kurum, birim veya işyeri bazında en çok üye kaydetmiş sendikadan bir temsilcinin katılımına imkan sağlanacaktır.
3) Disiplin hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak: -657 sayılı Kanun'a tabi kurum ve kuruluşlarda 2005 yılında yapılan düzenlemeyle gerçekleştirildiği gibi 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi personel istihdam eden kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisinin de disiplin kurulu çalışmalarına katılmalarına imkan sağlanması,
4) Disiplin soruşturmalarının mümkün olan en kısa sürede tamamlanması,
5) Disiplin soruşturmasını gerektiren fiil ve hallerin neler olduğunun tereddüte yer vermeyecek şekilde savunmanın alınmasına ilişkin süreçte kamu görevlisine bildirilmesi ve savunma hakkının kullanımında etkinliğin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması,
6) Disiplin kurullarının kararlarına esas toplantılarda tutanak tutulması, hususlanna azami özen gösterilecektir."  

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET