gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ILO TÜRKİYE SONUÇ RAPORUNDA NELER VAR?

3 Haziran’dan beri devam eden ILO Uluslararası Çalışma Konferansı sürecinde çalışmalarına devam eden ve Konfederasyonumuz Dış İlişkiler Genel Sekreteri Ahmet Demirci’nin de içerisinde yer aldığı ILO Standartları Uygulama Komitesi 11 Haziran Salı günü ILO sözleşmelerini en kötü uygulayan Ülkelerden biri olarak, ILO 98 Sayılı“Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkının” ihlal edildiği gerekçesi ile Ülkemiz Türkiye’yi görüşmüştü. Yapılan görüşmelerde sunulan raporlar ve konuşmalar çerçevesinde ILO Standartları Uygulama Komitesince Türkiye Raporu hazırlanarak yayınlandı.

10 Temmuz 2013 Çarşamba 11:56
ILO TÜRKİYE SONUÇ RAPORUNDA NELER VAR?

Türkiye ILO’dan Teknik Yardım Alacak.

3 Haziran’dan beri devam eden ILO Uluslararası Çalışma Konferansı sürecinde çalışmalarına devam eden ve Konfederasyonumuz Dış İlişkiler Genel Sekreteri Ahmet Demirci’nin de içerisinde yer aldığı ILO Standartları Uygulama Komitesi 11 Haziran Salı günü ILO sözleşmelerini en kötü uygulayan Ülkelerden biri olarak, ILO 98 Sayılı“Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkının” ihlal edildiği gerekçesi ile Ülkemiz Türkiye’yi görüşmüştü.

Yapılan görüşmelerde sunulan raporlar ve konuşmalar çerçevesinde ILO Standartları Uygulama Komitesince Türkiye Raporu hazırlanarak yayınlandı.

12 Haziran Çarşamba günü yayınlanan raporda, Türkiye’de kamu ve özel sektör çerçevesinde Sendikal ayrımcılık yapıldığı ve Toplu Sözleşme Süreçlerinde ILO 98 Sayılı “Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Konvansiyonu”na aykırı uygulamalar olduğunun altı çizildi.

Bu olumsuzlukların çözümü adına Hükümetin, sosyal taraflarla beraber daha fazla çalışmalar yaparak ILO 98 sayılı sözleşmenin hükümlerine uygun düzenlemeler yapması ve bu anlamda yapılacak çalışmalar için Türk Hükümeti’nin ILO’dan Teknik İşbirliği sağlaması gerektiği ifade edildi.

Komite Raporu ile ilgili bir açıklama yapan Ahmet Demirci;“Komiteden beklenen karar çıktı. Geçmiş yıllarda da ülkemiz ILO’dan Teknik yardım alan ülkeler içerisinde yer almıştı. Maalesef kendimizin yapması gereken objektif düzenlemeleri hükümetimiz yapmadığı için bu tür uluslararası kuruluşların gözetiminde çalışmak zorundayız. Umarım bu teknik yardım son defa olur ve Ülkemiz bir daha ILO gibi uluslararası arenalarda tartışılır ülke olmaktan çıkar.” dedi.

ILO STANDARTLARI UYGULAMA KOMİTESİNİN TÜRKİYE SONUÇ RAPORUNUN TAM METNİ AŞAĞIDADIR

Komite, çalışan, işveren ve hükümet kanatlarının toplantıda sunmuş oldukları yazılı ve sözlü açıklamaları kayıt altına almıştır. Yapılan konuşmalarda ortaya çıkan ve hem kamu, hem özel sektör sendikacılığında bahsedilen Sendikal özgürlüklerin engellenmesi, sendikal ayrımcılık ve toplu sözleşme süreçleri ile ilgili görüşleri not ederek bu şikâyetlerin önlenmesi adına hükümet kanadınca, mevzuat anlamında daha fazla çalışma yapılması gerektiğine inanmaktadır. Kamu ve işçi sendikaları kanununda yapılan değişikliklerin sosyal diyalog çerçevesinde yapıldığını ifade eden hükümet yetkililerinin ILO temel sözleşmelerinin tam uygulanır hale getirilmesi açısından bu sözleşme hükümlerini de dikkate alarak mevzuat düzenlemeleri yapmaları gerekmektedir. Ayrıca hükümet; ülkede uygulanan çifte baraj sisteminin, sendikaların görüşü doğrultusunda, sendikaların güçlü kılınması adına gerekli görüldüğü için düşürülmüş olmasına rağmen devam ettirildiğini be yan etmiştir.

Komite, Kamu Çalışanlarının Sendikaları Kanunu’nda, toplu sözleşmeye yönelik yapmış olduğu düzenlemeleri olumlu karşılamakla birlikte; ILO 98 sayılı “Örgütlenme ve Toplu Sözleşme” konvansiyonu çerçevesinde, bağımsız örgütlenme ve toplu sözleşme mekanizmasının uygulanması adına gerçekleşmemiş ve komitede şikayete konu olan düzenlemeleri de bir an önce yapmak için daha fazla gayret göstermesi gerekmektedir.

Komite, ILO 98 sayılı sözleşmenin hükümlerinin tam olarak uygulanırlılığının hayata geçirilmesi amacı ile ILO’dan teknik yardım almasını öngörür. Yine komite; özellikle kamu ve özel sektör sendikacılığını da içerecek şekilde, sendikal ayrımcılıklarla ilgili olarak bir bilgi sistemi ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağı bir mekanizma oluşturmasını ve bu anlamda yapılan ayrımcılıkların önlenmesi ile ilgili olarak ILO uzmanlar komitesinin görüşleri doğrultusunda kanuni düzenlemeler yapmasını işaret eder.

Son olarak Komite, yukarıda bahsedilen konularda Hükümet tarafından gerekli çalışmaların yapılarak, hazırlanacak raporun önümüzdeki yıl yapılacak Genel Konferansa sunulmasını talep eder.

k: Türk Yerel Hizmet-Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET