gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İNŞAATLARDA İŞ SAĞLIĞI PROTOKOLÜ İMZALANDI

İnşaatlarda iş sağlığı protokolü imzalandı Protokol Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında imzalandı. 26.10.2010

26 Ekim 2010 Salı 10:35
İnşaatlarda İş Sağlığı Protokolü İmzalandı

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı arasında inşaatlarda iş sağlığıve güvenliğinin iyileştirilmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Protokol Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan ile Bayındırlık ve Iskan Bakanı Mustafa Demir tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında imzalandı. Dinçer, burada yaptığı açıklamada, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kapsamında Yapılan inşaatlarda tş Sağlığı ve Güvenliğinin iyileştirilmesi işbirliği Protokolü imzaladıklarım belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Türkiye'de sanayileşme ile birlikte değişim yaşandığını, bu değişimin merkezindeki sektörlerden birinin inşaat olduğuna dikkati çeken Dinçer, inşaatın ekonominin gelişmesinde ve istihdamın artırılmasında önemli bir role sahip olduğunu vurguladı, inşaat sektörünün bazı sorunları da barındırdığım söyleyen Dinçer, bunları inşaat işlerinin geçici olması, branşlaşmanın fazlalığı, birden fazla alt işverenin çalışması ve ciddi koordinasyon ihtiyacının ortaya çıkması olarak sıraladı. Dinçer, bunların özellikle iş sağlığı ve güvenliği açısından sorunları beraberinde getirdiğine dikkati çekti. Dinçer, inşaat alanlarında sıklıkla meydana gelen kazalar, hem kazaya maruz kalanları hem işverenleri zora soktuğunu, topluma ekonomik ve sosyal sıkıntılar getirdiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi: "AB-15 ülkeleri ortalamasına göre, inşaat sektöründe yılda 822 bin kaza olmakta. Bunların 1200'ü ölümlü neticelemekte ve yaklaşık binde 1,4'e karşılık gelmektedir. Bizim ülkemiz için de bu ciddi bir sorundur, inşaat sektörünün genel yapışma baktığımızda 2010 yılında SGK verilerine göre ülkemizde 1 milyon 267 bin 469 iş yeri bulunmaktadır. Bunlardan 158 bin 347'si ise inşaat sektörüne aittir. Yani toplam iş yerlerinin yüzde 12'si inşaat sektörüne aittir, işçi sayımız ise 9 milyon 976 bin 855'tir. inşaat sektöründe çalışanların sayısı 1 milyon 423 bin 464, oram yüzde 14'tür. 2008 yıkıda ülkemizde 72.963 iş kazası oldu. inşaat sektöründeki iş kazası sayısı ise 5.574. Bu toplam iş kazaları içinde yüzde 8'e tekabül etmekte, inşaat, sektörler arasında dördüncü sırada yer almaktadır. Bu rakam 100 bin işçiye oranlandığında 100 binde 450 ile sekizinci sırada yer almaktadır. Toplam ölümlü iş kazası sayısı ise 865'tir. inşaat sektöründe ise bu sayı 297'ye varmaktadır. Sektör, iş kazaları sayısı içerisinde oran itibariyle küçük olmasına karşın ölümlü kazalarda oldukça yüksek bir orana sahiptir. Bu oran yüzde 34'tür. Böyle bakıldığında Türkiye'de ölümcül iş kazalarının önlenmesinde inşaat sektörünün hedef sektör olarak seçilmesi hiç de anlamsız tercih olmamıştır. 100 bin işçiye oranlandığında ise 100 binde 24 oram ile maden ve nakliyat sektöründen soma üçüncü sırada yer almaktadır. iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu toplam iş göremezlik sayısı 1694'e ulaşmıştır, inşaat sektöründe ise bu sayı 377 olup yüzde 22'ye tekabül etmektedir." Yeni bir adım attıklarını söyleyen Bakan Dinçer, ülkedeki yüzlerce, binlerce yapı denetim firmasının sahiplerini, yöneticilerini ve çalışanlarını inşaat sektöründeki iş kazalarım önlemek amacıyla eğiteceklerini ve onlardan yararlanacaklarım bildirdi. Bu çalışmayla 2010 sonuna kadar yaklaşık 5400 yapı denetim firması çalışanım, 2011 sonuna kadar ise yaklaşık 14 bin yapı denetim ve kontrol elemanım iş sağlığı ve güvenliği alanında eğiteceklerini, denetim yaptıkları inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği önlemleri almaları veya aldırmaları konusunda kendilerine destek sağlamalarım bekleyeceklerini anlatan Dinçer, kendi kapasiteleriyle ulaşamayacakları bir alanda 14 bin elemanla yeni bir hamle başlattıklarını belirtti. Bayındırlık ve İskan Bakam Mustafa Demir de Yapı Denetimi Kanunu kapsamında 19 ilde uygulamaların devam ettiğini, denetim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütüldüğünü ve uygulamanın 81 ile yaygınlaştınlmasımn kararlaştırıldığım söyledi. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki etkin çalışmalara katkı sağlamak amacıyla 2011 sonuna kadar yaklaşık 14-15 bin yapı denetim elemanının eğitiminin tamamlanıp sertifikalarının verileceğini anlatan Demir, böylece 200 bine yalan iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından etkin denetim konusunda büyük bir başarıya ulaşılmasını hedeflediklerini vurguladı. Bakan Demir, "Yapı Denetimi Kanunu'nun uygulanmasında yapılan tüm yapılarda insanların sağlıklı bir şekilde yaşamasını temin etmeye yönelik bir hedef varken şimdi buna bir şey daha ilave edilmiş oluyor. Bu binaların yapımı sırasındc çalışanlann, işçilerin, inşaat esnasında orada bulunan insanların iş sağlığı ve güvenliği noktasında çok etkin ve önemli bir programı başlatmış bulunuyoruz" dedi. Ömer Dinçer, basın mensuplarının sorulan üzerine, insan hayatım tehlikeye atacak veya mesleki bir hastalığa yol açabilecek durumların tespit edilmesi halinde inşaatların kapatıldığını söyledi. Tedbirler alındıktan soma iş yerinin tekrar açılmasına izin verdiklerini vurgulayan Dinçer, idari anlamda çok kararlı bir tavır içerisinde olacaklarım belirtti. Dinçer, iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman sertifikası almış ve is yerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan elamanların sorumluluklarım yerine getirmediklerinin tespiti halinde yetki belgelerinin iptal edileceğini, idari para cezalarına maruz kalacaklarını kaydetti. Mustafa Demir de yapı denetim sistemini elektronik sistemde anlık takip ettiklerim, yapı denetim bürolarının öngörülen çalışmaları yapmamaları halinde müeyyideler uygulanacağım ifade etti. Bakan Dinçer, Zonguldak'ta toprak altındaki madencilere ilişkin çalışmalardaki son duruma ilişkin soru üzerine, çalışmaların devam ettiğim, bu konudaki sorulan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sormakta yarar bulunduğunu, maden ocağının ihalesine ilişkin işlemi onların takip ettiğini söyledi. Dinçer, bölgedeki şartların ise zor ve ağır olduğunu belirtti. (Ankara,aa)

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET