gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞLETMELERE 10 MİLYON TEKNO YATIRIM DESTEĞİ VERİLECEK

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekno Yatırım programı kapsamında büyük işletmelere 2 milyon TL, orta büyüklükteki işletmelerde 10 milyon TL, küçük işletmelere 10 milyon TL destek verecek. Son başvuru tarihi olarak 3 Ekim 2014 belirlendi.

18 Temmuz 2014 Cuma 18:40
İŞLETMELERE 10 MİLYON TEKNO YATIRIM DESTEĞİ VERİLECEK


Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekno Yatırım programı kapsamında büyük işletmelere 2 milyon TL, orta büyüklükteki işletmelerde 10 milyon TL, küçük işletmelere 10 milyon TL destek verecek. Son başvuru tarihi olarak 3 Ekim 2014 belirlendi.


Ar-Ge ve yenilik projesi / faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi ve yatırımı noktasında ciddi bir destek programına duyulan ihtiyaçtan yola çıkılarak hazırlanmış olan Tekno Yatırım programı ile teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi hedeflenmiştir.

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu destek programı ile öncelikli teknoloji alanlarında yer alan, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin ticarileştirilmesi, ülke ekonomisine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere geleceğe dönük Ar-Ge kültürünün benimsetilmesi amacıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca devreye alınmıştır.


Desteğe ilişkin merak edilenler;
 
Teknoyatırım Programından Kimler Yararlanabilir?

*En fazla 5 yıl önce yurtiçi veya yurtdışında ar-ge ve yenilik projesini başarıyla tamamlamış
olanlar,
*Yurtiçinde veya yurtdışında özkaynaklar kullanılarak ortaya çıkan teknolojik ürüne,
“İncelemeli Patent Belgesi” almış olanlar,
*En fazla 6 ay önce TGB’lerde yatırım izni veya teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu
rapor alanlar,
Teknoyatırım Program’ından istifade edebilirler.
 
 
Teknoyatırım Programı Kapsamında Yapılan Destekler…
Geri ödemesiz desteklerdir.
 
 
Programın Destek Unsurları Nelerdir?
*Makine ve Teçhizat Desteği
*Kredi Faiz Desteği
*İşletme Gideri Desteği
 
 
Başvuru Yapılabilecek Teknoloji Alanları Nelerdir?
Programa başvuru yapılabilecek öncelikli teknoloji alanları Bakanlık tarafından ilan edilir.
 
 
Programın Destek Süresi Ne kadardır?
*Makine ve Teçhizat Destek unsurunda 36 ay (ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus 6
aya kadar ek süre verilebilir),
*Kredi Faiz Desteği unsurunda 36 ay,
*İşletme Gideri Destek unsurunda 1 yıldır.
 
 
Hangi İşletmeler Hangi Destek Unsurlarından Faydalanabilir?
*Büyük işletmeler, makine ve teçhizat unsurlarından,
*Orta büyüklükteki işletmeler, makine ve teçhizat ile kredi faiz unsurlarından,
*Küçük işletmeler, tüm destek unsurlarından faydalanabilirler.
 
 
Sağlanacak Destek Üst Limitleri Nedir?
*Büyük işletmelerde; 2 milyon TL
*Orta büyüklükteki işletmelerde; 10 milyon TL
*Küçük işletmelerde; 10 milyon TL
 
 
Desteklenen Harcama Kalemleri Nelerdir?
*Makine ve teçhizat bedelleri
*Yardımcı makine ve teçhizat bedelleri
*Makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri
*Montaj giderleri
*Yatırım projesi için hazırlanacak “Fizibilite Raporu” gideri
 
Teknoyatırımın Süreçleri Nelerdir?
*Proje Başvurusu
*Ön Değerlendirme
*Değerlendirme
*Sözleşme
*İzleme
*Sonuçlandırma
*Desteğin Ödenmesi
 
 
Yatırım Projelerinin Değerlendirme Süreci Nasıl Devam Eder?
Projenin ön değerlendirmesi Bakanlık tarafından yapılır. Ön değerlendirmeyi geçen başvurular,
5 üyeden oluşan Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
Karar, başvuru sahibi işletmeye 10 iş günü içerisinde e-posta ve yazı ile bildirilir. Desteklenmesine Karar Verilen Yatırım Projeleri Ne Zaman Başlar?
Bakanlıkça desteklenmesine kara verilen yatırım projeleri, Bakanlık ile başvuru sahibi işletme
arasında yapılan sözleşme tarihi itibariyle başlar.
Bakanlık tarafından desteklenmesine karar verilen ve bildirim tarihinden itibaren 30 iş günü
içerisinde sözleşmesi yapılmayan yatırım projeleri iptal edilmiş sayılır.
 
 
Proje Başka Kurumlardan da Destek Alıyorsa…
Diğer kamu kaynaklarından sağlanan geri ödemesiz destekler Bakanlık tarafından verilecek
destek tutarından düşülür.
 
 
Projenin İzleme ve Sonuçlandırma Süreçleri Nasıl Sürdürülür?
Yatırım 6 aylık dönemlerde izlenir ve öğretim üyeleri tarafından yatırım projesine ilişkin
“Yatırım İzleme Raporu” hazırlanır. Yatırımını tamamlayan işletme, “Sonuç Raporu” hazırlar.
Yatırım harcamalarının incelenmesi ve denetlenmesini takiben Bakanlık tarafından
“Tamamlama Belgesi” düzenlenerek yatırımcıya verilir. Yatırımcı ayrıca, 5 yıl süresince
“Gelişme Raporu” hazırlayarak Bakanlığa gönderir.
 
 
Ödemeler Nasıl Yapılır?
*Makina ve Teçhizat Destek unsurunda; Bakanlık tarafından “Tamamlama Belgesi” verilen
işletmeye, yatırım harcamaları üzerinden destek ödemesi yapılır.
*Kredi Faiz Destek unsurunda; aracı kurumlar ile Bakanlık arasında yapılacak protokoller
çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek destek faiz puanı esas alınarak kredi faiz desteği ödemesi
yapılır.
*İşletme Gideri Destek unsurunda; giderlerin belgelendirilmesi kaydıyla bir defada yıllık ödeme
yapılır.
 
 
Kredi Faiz Destek Unsurunda Vade ve Faiz Oranı Nedir?
Yatırım kredisinin vadesi en az 1 yıldır. Desteklenecek faiz oranı ise her yıl Bakanlık tarafından
belirlenir.
 
 
İşletme Gideri Destekleri ve Oranları Nelerdir?
İşletme Gideri Destekleri; Kira gideri, enerji gideri ve personel gideridir. Belgelenmesi halinde
bu giderlerin her biri için %75 oranında destek sağlanır.
 KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET