gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yapılacak.

17 Mayıs 2011 Salı 18:53
İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

 
 SINAVIN ADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı.
SINAV ÜCRETİ
Aday; 35 (Otuz beş ) TL sınav ücretini 06 Haziran 2011–15 Haziran 2011 tarihleri arasında; T.C. Ziraat Bankası A.ş. Ankara Beşevler şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat şubesinden herhangi birisine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatıracaktır.
SINAV BAşVURUSU
ü Sınava girecek personele ait aday liste 03 Haziran 2011 tarihinde İSGGM tarafından hazırlanarak EĞİTEK’e gönderilecektir.
ü Adaylar; 06-15 Haziran 2011 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr internet adresindeki sınav başvuru ekranında belirtilen kriterlere uygun biçimde, son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraflarını yükleyip, başvuru yapacaktır.
ü 22 Haziran 2011 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
 
SINAV YERİ
ANKARA
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 02 Temmuz 2011, Cumartesi günü, Saat: 10.00’da yapılacaktır.
SINAV UYGULAMASI
ü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır. Her grup için farklı hazırlanan sorulardan oluşan sınavlarda 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.
 
ü Adaylar sınava, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan ve yanlarında cep telefonu bulunan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
 
ü Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili Kanun gereğince işlem yapılacaktır.
2 SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR
Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurul raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin bir nüshasını aday bağlı bulunduğu kuruma teslim edecek, bir nüshasını da posta yolu ile 03 Haziran 2011 tarihine kadar EĞİTEK Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı’na gönderecektir. Bu tarihten sonra EĞİTEK’e ulaşan belgeler dikkate alınmayacaktır.
SINAV KONULARI
ü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavlarına ait sorular İSGGM tarafından hazırlanacaktır.
Sınava girecek gruplar aşağıdaki gibidir;
GRUP ADI
HAZIRLANACAK SORU SAYISI
İşyeri hekimliği
100X2
C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
100x2
B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
100x2
A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
100x2
TOPLAM
800
3 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme grup numaraları aşağıda tabloda belirtildiği gibidir. GRUP NO
GRUP ADI
1
İşyeri hekimliği
2
C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
3
B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
4
A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
TOPLAM
 
 
ü nava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
 
ü Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.
 
ü Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
 
ü Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.
 
ü Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
 
ü Değerlendirme sırasında hatalı soru/soruların çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
İLETİşİM ve DUYURU
ü Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar 444 83 83 nolu EğiTek Çağrı Merkezinin telefonundan yararlanabilecektir.
 
ü Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) tarafından yapılacaktır.
 
ü Sınav soru ve cevap anahtarları 04 Temmuz 2011 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün http://www.csgb.gov.tr ve Millî Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr adreslerinden yayımlanacaktır.
 
ü Adayların sınav sonuç bilgileri 27 Temmuz 2011 tarihinde İSGGM’ye teslim edilerek aynı gün http://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.
 
SINAV İTİRAZLARI
ü Adaylar; sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarlarının http://www.isggm.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde, sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde İSGGM’’e yapabilecektir.
 
ü Adaylar; sınav sorularına ilişkin itiraz başvuruları için, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası Emek/ANKARA şubesindeki TR850001000765405083115007 no’lu hesabına 15 TL (Onbeş TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatıracaklardır.
 
ü Adaylar; sınav uygulamasına ve sonuçlarına dair itiraz başvuruları için ise Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA şubesindeki 5495218-5001 no’lu hesabına 10 YTL (On YTL KDV Dahil) itiraz ücreti yatıracaklardır.
 
ü Sınav uygulamasına ve sonuçlara ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde EĞİTEK tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara duyurulmak üzere İSGGM ye bildirilecektir
 
ü Sınav sorularına ilişkin itirazları ise 10 (on) gün içerisinde İSGGM inceleyip sonuçlandırarak adaylara İSGGM tarafından bildirilecektir.
 
ü Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
 
ü Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile aday başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilir.
 
Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7’nci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.  

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET