gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE SON DÜZENLEMELER DAVALIK OLDU

Türk Tabipler Birliği 20 Temmuz’da çıkartılan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev,Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliği ile ilgili olarak dava açtı.

23 Eylül 2013 Pazartesi 01:34
İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE SON DÜZENLEMELER DAVALIK OLDU

TTB yaptığı açıklamada; 

"Yönetmelik bu haliyle işyeri hekimliğini bütünüyle taşeronlar eliyle verilen hizmete dönüştürmektedir. Ayrıca, işçi başına ayda 4 dakikada üç sayfa boyunca sıralanan görevlerin yapılması beklenmekte; eksik olduğunda ise işyeri hekimliği belgesinin iptaline varan yaptırımların uygulanabileceği düzenlenmektedir.

Pek çok açıdan hukuka aykırı olan Yönetmeliğin, işyeri hekimliği hizmetinin taşeron şirketten hizmet alımı suretiyle karşılanması, işyeri hekimliğini işverenin üstlenmesi, işyeri hekimlerinin çalışma süreleri ve tam gün işyeri hekimi çalıştırılması gereken işçi sayıları, halk sağlığı uzmanlarına işyeri hekimliği ve eğiticilik belgesi verilmemesi, kamuda görevli hekimlerin kurumlarında işyeri hekimi olarak görevlendirilmelerinde ve tam gün tek hekim olarak vardiyalı işletmelerde çalışanların çalışma sürelerinin bölünememesine ilişkin kuralların yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği tarafından dava açıldı."

Denilmektedir. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET