gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KADRO ALAMAYANLAR MECLİSE UMUDUNU BAĞLADI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı 96 bin 500 sözleşmelinin kadroya alınacağı-konusunun ayrıntıları belli oldu. Belediye çalışanları ve 4-B dışında kalanlar kadroya alınmayacak. Kapsam dışı kalan çalışanlar büyük sok yasıyor. 20 bin 4-C'linin yanı sıra 75 bin KİT çalışanı da kadroya alınmayı bekliyordu.

27 Haziran 2013 Perşembe 17:22
KADRO ALAMAYANLAR MECLİSE UMUDUNU BAĞLADI

Kamudaki 96 bin 500 sözleşmeli memur kadroya alınırken sözleşmeli işçi olan 4-C'liler ile değişik kanunlaratabi sözleşmeli çalışanlar kapsam dışı kaldı. Çalışma Bakanlığı'nın yaptığıhazırlıklarda yaklaşık 20 bin 4-C'linin yanı sıra TRT, Gençlik ve Spor GenelMüdürlüğü'nde çalışanlar ile diğer sözleşmelilerin kadroya alınacağı yeralıyordu. Ancak önceki gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaylabelediye çalışanlan ve 4-B dışında kalanların kadroya alınmayacağı ortayaçıktı. Aynca 75 bin KİT çalışanı da kapsam dışı kaldı. Kapsam dışı kalançalışanlar büyük şok yaşıyor. Belediyelerde birkaç gün çalışanlar kadro alırkenyıllardır sözleşmeli çalışan ve pek çoğu üniversite mezunu olan kişilerin kadrodışı kalması, büyük bir çelişki olarak değerlendiriliyor. Gençlik ve Spor GenelMüdürlüğü'nde 12 yıldır çalışan spor uzmanı ve antrenörler ile TRT'de yıllardırsözleşmeli çalışanlar kadroya alınmazken belediyelerde birkaç gün önce işebaşlayanlar kadro hakkına kavuştu. Sendikalar da bu duruma tepkili. Uzmanlar,sözleşmeliye kadro düzenlemesine ilişkin yasanın önümüzdeki günlerde Meclis'egeleceğine dikkat çekerek, kapsam dışı kalanların bu aşamada yasayaeklenebileceğini belirtiyorlar. Kamudaki personel rejiminin yenidendüzenlenmesi ve parçalı yapının ortadan kalkması amacıyla yola çıkılan çalışma,bekleneni vermedi. Çalışma Bakanlığı'nca hazırlanan taslağa göre kamuda 4statüde çalışanlar iki grupta toplanacaktı. Bunun için 4-B'li olarak çalışansözleşmeli memurlar, kadrolu memurluğa atanırken 4-C'li olarak çalışan geçicipersonel ise işçi kadrolarına alınacaktı. Ancak düzenleme sadece belediyeçalışanları, Sağlık Bakanlığı çalışanlan ve 4-B'lilerle sınırlı kaldı.Düzenleme sözleşmeli ve geçici personel istihdamını sona erdirme di. Kamu kurumve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında çalışan sözleşmeli personel, TRT'de2954 sayılı kanuna göre görev yapan sözleşmeli personel, 3289 sayılı kanunun30. maddesi kapsamında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde sözleşmelipersonel statüsünde görev yapan spor uzmanı ve antrenörler, yükseköğretimkurumlannın araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarakgörev yapan sözleşmeli personel, 399 sayılı KHK kapsamında istihdam edilensözleşmeli personel, KİT'lerde, Kültür Bakanlığı bünyesinde ve başta büyükşehirbelediyeleri olmak üzere yerel yönetimler ile çeşitli kurumlarda mühendis,avukat, mimar, istatistikçi ve benzeri unvanlarda büro personeli olarak görevyapmalarına rağmen daimi veya geçici işçi statüsünde istihdam edilen lisans veönlisans mezunu personel sözleşmeli çalışmaya devam edecekler. Düzenlemeninkapsamının bir kez daha gözden geçirilmesini isteyen sendikalar, kapsam dışıkalanlann Meclis aşamasında yasaya dahil edilmesini istiyor. Kadroya alınmayıbeklediği halde hayal kırıklığına uğrayan sözleşmeliler umutlarınıkaybetmedi.Sendikalar, kadro dışı kalanların Meclis aşamasında yasayaeklenmesini istiyor. 

İSA YAZAR ANKARA ZAMAN 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET