gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KADRO ÜNVANLARA GÖRE 2014 YILI ÜCRET ARTIŞLARI

Memur Sen toplu sözleşmeye yapılan eleştirilere bazı kadro ünvanlara göre artış tabloları ile cevap verdi.

16 Ağustos 2013 Cuma 11:03
KADRO ÜNVANLARA GÖRE 2014 YILI ÜCRET ARTIŞLARI

2014 yılı itibarıyla taban aylık kaynaklı 175 TL brüt/123 TL net maaş artışının, %3+%3 teklifiyle oluşacak unvanlara göre maaş artışından fazla sayıdaki kamu görevlisi bakımından daha fazla avantaj içerdiğine ilişkin tablo Memur Sen tarafından duyuruldu.

 

 

 

 

BAZI UNVANLARA GÖRE TABAN AYLIĞINDAKİ ARTIŞIN MEVCUT MAAŞ İTİBARIYLA ORANSAL ARTIŞINA İLİŞKİN TABLO

 

UNVANLAR

DRC.

NET GÖREV AYLIĞI 

2013

TEMMUZ

%3 +%3 ZAM YAPILSAYDI

TABAN AYLIĞA BRÜT 175 TL NET 123 TL ARTIŞIN SONUCU/ORANSAL ARTIŞ

2014 OCAK

2014TEM.

1 OCAK- ARALIK 2014

 MÜSTEŞAR

1/4

7.436

7.659

7.888

7.559

%1,65

GENEL MÜDÜR

1/4

6.478

6.672

6.872

6.601

%1.89

ŞUBE MÜDÜRÜÜNİV.

1/4

3.188

3.283

3.381

3.311

%3.85

MEMUR

9/1

1.783

1.836

1.891

1.906

%6.89

MEMUR

13/3

1.778

1.831

1.886

1.901

%6.91

HİZMETLİ

12/1

1.646

1.695

1.746

1.769

% 7.47

ÖĞRETMEN

1/4

2.211

2.277

2.345

2.334

%5.56

ÖĞRETMEN

9/1

1.879

1.935

1.993

2.002

%6.54

KAYMAKAM

7/1

3.357

3.457

3.561

3.480

%3.66

BAŞKOMİSER

3/1

2.906

2.987

3.076

3.029

%4.23

POLİS MEMURU

8/1

2.526

2.601

2.679

2.649

%4.86

UZ. DOKTOR

1/4

3.785

3.898

4.015

3.908

%3.24

DOKTOR

7/1

3.052

3.143

3.237

3.175

%4.03

HEMŞİRE-LİSE

11/3

1.974

2.033

2.094

2.097

%6.23

MÜHENDİS-BÜRO

1/4

3.264

3.361

3.462

3.387

%3.76

TEKNİSYEN-BÜRO

11/1

1.874

1.930

1.988

1.997

%6.56

PROFESÖR

1/4

4.789

4.932

5.080

4.912

%2.56

ARAŞTIRMA GÖR.

7/1

2.226

2.292

2.361

2.349

%5.52

VAİZ

1/4

2.397

2.468

2.542

2.520

%5.13

AVUKAT

1/4

3.743

3.855

3.970

3.866

%3.28

 

Memur Sen yaptığı açıklamada; 

 

"Taban aylığa yapılan zammın yıllık gelir artışı tutarı açısından %3+%3 teklifi ile kıyaslanması durumunda da, düşük ve orta maaş seviyesi grubundaki kamu görevlileri için açık ve anlamlı bir avantaj söz konusudur. Yıllık gelir artışı bağlamındaki değerlendirmede gözden kaçırılmaması gereken hususlardan biri, taban aylık artışının 1 Ocak 2014’ten geçerli olmasına bağlı olarak kamu görevlilerinin ilk altı aylık gelir artışının %3’lük oranın çok üzerinde olmasıdır. Maaş artışı ile paralel bir görünüm arz eden bu tablonun ortaya çıkardığı sonuç, kamu görevlilerinin 2014 yılının ilk altı aylık döneminde %3’lük oransal artış teklifinin üreteceği gelir artışının çok üzerinde bir gelir artışına sahip olacağıdır. Bu kapsama, 1/4 kadrosundaki bir mühendis %3 zam teklifinde 2014 yılının ilk altı ayında 582 TL gelir artışı elde edecekken taban aylığa zam yapılması sonucunda yılın ilk altı ayında 738 TL yani 156 TL fazla gelir elde etmektedir. Hizmetli unvanındaki kamu görevlisinde ise yılın ilk altı ayında %3 artış olması durumunda 294 TL gelir artışı olacakken taban aylık artışında bu tutar 738 TL olarak gerçekleşmiş ve bunun sonucunda 444 TL fazla gelir atıştı elde edilmiştir. Müsteşar unvanlı kamu görevlisi %3’lük oransal artışta yılın ilk altı ayında 1.338 TL yılın genelinde 4.050 TL gelir artışı elde edecekken taban aylık artışına bağlı olarak ilk altı ayda 738 (kaybı 600 TL) yılın genelinde ise bütün kamu görevlileri gibi 1.476 TL (kaybı 2.574 TL) gelir artışı elde etmiştir. Gelir artışına dayalı tabloda da görüldüğü gibi taban aylık kaynaklı eşit miktarlı ücret artışı, yüksek düzeyli maaş grubundaki kamu görevlileri için oransal artışa göre dezavantajlı iken düşük ve orta düzey maaş grubundaki kamu görevlileri için avantajlı bir durumdur."

 

BAZI UNVANLAR İTİBARIYLA %3+%3 ORANSAL ZAM ARTIŞI İLE TABAN AYLIĞA YAPILAN ZAM KAPSAMINDA YILLIK GELİR ARTIŞI KIYASLAMA TABLOSU

 

UNVANLAR

DRC.

%3 +%3 ZAM YAPILSAYDI

2014 YILLIK GELİR ARTIŞI

TABAN AYLIĞA 175 TL BRÜT 123 TL NET ARTIŞIN SONUCU YILLIK GELİR ARTIŞI

2013

TEM.

I. 6 AY

 II. 6 AY

 

 

 

TOPLAM

YILLIK GELİR ARTIŞININ AYLARA EŞİT DAĞITILMASI HALİNDE %3+%3 ZAMMIN REEL ORANI

 

I.6 AY

 

II.6 AY

 

TOPLAM/ aylık bazda reel artış oranı

 

 MÜSTEŞAR

1/4

7.436

223*6=1.338

452*6=2.712

4.050

4.050/12/7.436=%4.51

123*6=738

123*6=738

1,476

1,65

 

GENEL MÜDÜR

1/4

6.478

194*6=1.164

394*6=2.364

3.528

3.528/12/6.478=%4.51

123*6=738

123*6=738

1,476

1,89

 

ŞUBE MÜDÜRÜ

1/4

3.188

95*6=570

193*6=1158

1.728

1.728/12/3.188=%4.51

123*6=738

123*6=738

1,476

3,85

 

MEMUR

9/1

1.783

53*6=318

108*6=648

966

966/12/1.78 3  =%4.51

123*6=738

123*6=738

1,476

6,89

 

MEMUR

13/3

1.778

53*6=318

108*6=648

966

966/12/1.78 3  =%4.51

123*6=738

123*6=738

1,476

6,91

 

HİZMETLİ

12/1

1.646

49*6=294

100*6=600

894

894/12/1.646  = %4.51

123*6=738

123*6=738

1,476

7,47

 

ÖĞRETMEN

1/4

2.211

66*6=396

134*6=804

1.200

1200/12/2.211 =%4.51

123*6=738

123*6=738

1,476

5,56

 

ÖĞRETMEN

9/1

1.879

56*6=336

114*6=684

1.020

1.020/12/1.879=%4.51

123*6=738

123*6=738

1,476

6,54

 

KAYMAKAM

7/1

3.357

100*6=600

204*6=1224

1.824

1.824/12/3.357=%4.51

123*6=738

123*6=738

1,476

3,66

 

BAŞKOMİSER

3/1

2.906

81*6=486

170*6=1.020

1.506

1.506/12/2.906=%4.51

123*6=738

123*6=738

1,476

4,23

 

POLİS MEMURU

8/1

2.526

75*6=450

153*6=918

1.368

1.368/12/2.526=%4.51

123*6=738

123*6=738

1,476

4,86

 

UZ. DOKTOR

1/4

3.785

113*6=678

230*6=1.380

2.058

2.058/12/3.785=%4.51

123*6=738

123*6=738

1,476

3,24

 

DOKTOR

7/1

3.052

91*6=546

185*6=1.110

1.656

1.656/12/3.052=%4.51

123*6=738

123*6=738

1,476

4,03

 

HEMŞİRE-LİSE

11/3

1.974

59*6=354

120*6=720

1.074

1.074/12/1.974=%4.51

123*6=738

123*6=738

1,476

6,23

 

MÜHENDİS-BÜRO

1/4

3.264

97*6=582

198*6=1.188

1.770

1.770/12/3.264=%4.51

123*6=738

123*6=738

1,476

3,76

 

TEKNİSYEN-BÜRO

11/1

1.874

56*6=336

114*6=684

1.020

1.020/12/1.874=%4.51

123*6=738

123*6=738

1,476

6,56

 

PROFESÖR

1/4

4.789

143*6=858

291*6=1.746

2.604

2.604/12/4.789=%4.51

123*6=738

123*6=738

1,476

2,56

 

ARAŞTIRMA GÖR.

7/1

2.226

66*6=396

135*6=810

1.206

1.206/12/2.226=%4.51

123*6=738

123*6=738

1,476

5,52

 

VAİZ

1/4

2.397

71*6=426

145*6=870

1.296

1.296/12/2.397=%4.51

123*6=738

123*6=738

1,476

5,13

 

AVUKAT

1/4

3.743

112*6=672

227*6=1.362

2.034

2.034/12/3.743=%4.51

123*6=738

123*6=738

1,476

3,28

 

 

 

 

·         Katsayılarda %3+%3 artış yapılması durumunda görünürde %6’nın üzerinde artış yapılmış gibi gözükse de, artışın ikiye bölünmesinin de etkisiyle; gelir artışının aylara eşit dağıtılması halinde kamu görevlilerinin ücret artışları toplamı aylık bazda reel olarak ancak %4,51’e denk gelmektedir.

·         Taban aylığına zam yapılması ve eşit miktarda artış yapılmasına bağlı olarak, kamu görevlilerinin hem maaşları/ücretleri hem de yıllık gelir artışları düşük maaş için yüksek, yüksek maaş için düşük oranda gerçekleşmektedir. Buna bağlı olarak müsteşarın yıllık gelir/maaş artışı %1,65 olurken en düşük maaşlı olarak kabul edilen hizmetli unvanlı kamu görevlisinin yıllık gelir/maaş artışı %7,47 olarak gerçekleşmektedir. Buna bağlı olarak hizmetlinin maaşı, miktar olarak eşit düzeyde olmakla birlikte oransal bazda müsteşar maaşından 4,5 kat fazla artmıştır.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET