gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU DENETÇİSİ VE DENETÇİSİ OLMAK İSTEYENLERE BAŞVURULAR

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 11’inci ve geçici 1’inci maddeleri uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir kamu başdenetçisi ve beş kamu denetçisi için seçim yapılacaktır.

15 Kasım 2012 Perşembe 00:15

Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçisi için TBMM Başkanlığına başvurular 30.10.2012 Salı günü saat 18:30′a kadar devam edecek. Kamu Denetçiliği Uzmanı  ve Uzman Yardımcılığına başvurular için ise herhangi bir duyuru yapılmamış olup 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kanununun Geçici 4. maddesine göre 150 adet uzman kadrosunun 75 adetine bir defaya mahsus olmak üzere Kamu Başdenetçisi tarafından sınavsız ve gerekirse ilansız olarak (Kanunda ilan zorunluluğu konmamış) doğrudan atama yapılacaktır. Kanununun Geçici 1. maddesinin 4. fıkrası şu şekildedir:
 
(4) Başdenetçi ve denetçilerin seçimi tamamlandıktan sonra Başdenetçi tarafından doksan gün içinde; bir defaya mahsus olmak ve ekli listede yer alan Kamu Denetçiliği Uzmanı unvanlı serbest kadro adedinin yüzde ellisini geçmemek üzere, 25 inci ve 26 ncı maddelerdeki şartlar aranmaksızın, doktora yapmış üniversite öğretim elemanları veya kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanmış olanlardan kamu denetçiliği uzmanı olarak atama yapılabilir. Kamu denetçiliği uzmanı olarak atanacakların mesleklerinde en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekir.
 
Bu nedenle, doğrudan seçilecek 75 adet  Kamu Denetçiliği Uzmanlığına başvurmak isteyenlerin konuyu yakından takip etmeleri gerekmektedir.
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET