gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU KAYNAKLARI HARAÇ MEZAT

Özelleştirmede AYM Engeli Ortadan Kaktı Kamu kaynakları haraç mezat AKP'nin enerji sektöründeki özelleştirmelerinin detayları, EMO'nun düzenlediği panelde ortaya serildi. 25.10. 2010

25 Ekim 2010 Pazartesi 14:51
Kamu Kaynakları Haraç Mezat

. Panelde, 2002'den sonra elektrik özelleştirmelerinde serbestleşme ve kuralsızlığın başladığı belirtildi Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin enerjide özelleştirme süreci, çalışanların durumu, tüketiciye yansımaları ve yeniden kamusallık kavramının tartışılacağı 'Elektrik Enerjisinde Özelleştirme ve Yeniden Kamusallık' konulu paneli DESEM salonunda gerçekleştirildi. 2002'de kaçak elektrik ile mücadele ederken hayatını kaybeden Elektrik Mühendisi Hasan Balıkçı anısına yapılan panele elektrik mühendislerinin yanı sıra, TMMOB'a bağlı odaların temsilcileri de katıldı.

 

9 Yıldır Yatırım Yapılmadı

Avni Gündüz'ün yönettiği panelde açılış konuşmasını EMO İzmir Şube Başkanı Sedat Gülsen gerçekleştirdi. Gülşen'in ardından elektrik özelleştirmelerinin hukuki boyutunu aktaran EMO Hukuk Danışmanı Hayati Küçük, 3 Mart 2001 tarihinde çıkarılan 4628 sayılı yasa ile elektrik enerjisinde serbestleşmenin ve kuralsızlığın başladığını söyledi. Çıkarılan yasa ile üretimin tamamen özel sektöre devredildiğini söyleyen Hayati Küçük, yasanın en önemli dayanağının ortaya çıkacak arzın özel sektör tarafından karşılanmasını öngörmesine rağmen, dokuz yılda herhangi bir yatırımın söz konusu olmadığını ifade etti. Küçük, "1990'h yıllarda Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelen özelleştirme ile ilgili yasaları geri çeviriyordu. 1999 yılında Anayasaya koyulan bir madde ile artık konuya kamu yararı açısından değil usul yönünden bakılıyor. Yapılan düzenleme sonucu artık özelleştirmelerde kamu yararı aranmıyor" dedi.

 

AKP Özelleştirmede Açık Ara Şampiyon

Olgun Sakarya ise, özelleştirmelerin geldiği son noktayı sunum eşliğinde aktardı. 1986 ile 2010 yılları arasında 41 milyar dolarlık özelleştirme yapıldığını bunun son 5 milyar TL'sinin ise son bir yılda yapıldığını belirterek AKP'nin özelleştirme şampiyonu olduğunu ifade eden Sakarya, Elektrik enerjisinde özel sektörün kendi kaynakları ile yatırım yapması gerekirken, faturalara yansıttığı kalemler ile yapacağı yatırım maliyetinin de tüketiciden çıkardığını söyledi. Sakarya, iddia edildiği gibi rekabetin ve yatırımın söz konusu olmadığını, denetim mekanizmasının da çalışmadığını belirtti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu, ve Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden İşaya Üşür de özelleştirmelerin siyasal boyutunu aktardılar. KESK'e bağlı Enerji Sanayi Maden ve Kamu Emekçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan da özelleştirmeler sonucu emek sömürüsüne uğrayan çalışanların durumunu aktardı. Panelin ardından forum bölümünde görüşler dile getirdi.

Birgün

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET