gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU KURUMLARINA 306 KİŞİ ALINACAK

Türk Patent Enstitüsü, TRT, Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Çankaya Belediyesi ve bazı belediyeler üniversiteler ve kamu kurumları istihdam edilmek üzere personel alacaklar

18 Ekim 2010 Pazartesi 16:17
Kamu Kurumlarına 306 Kişi Alınacak

TPE

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, teknik Hizmetler sınıfından 2 patent uzman yardımcısı ile genel idare hizmetler sınıfından 7 marka uzman yardımcısı alımında bulunacak. Sınav, 27 Kasım 2010 tarihinde Ankara'da yapılacak.Sınava, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında teknik hizmetler sınıfındaki patent uzman yardımcısı kadroları için KPSSP4 puan türünden asgari 85 ve üzerinde puan, genel idare hizmetleri sınıfındaki marka uzman yardımcısı kadroları için KPSSP54 puan türünden asgari 85 ve üzerinde puan alanlar katılabilecek.Teknik hizmetler sınıfındaki patent uzman yardımcısı kadrolarına başvuracakların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, genel idare hizmetleri sınıfındaki marka uzman yardımcısı kadrolarına başvuracakların ise, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları şartı aranacak.Başvurular, 25 Ekim ve 22 Kasım 2010 tarihlerinde mesai bitimine kadar Türk Patent Enstitüsü Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak.

TRT
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil olanlardan, yazılı ve sözlü-mülakat sınavı yapılmak suretiyle (20) uzman yardımcısı ile 15 müfettiş yardımcısı alacak. Sınava, en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve İdari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olanlar katılabilecek. Ayrıca, 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP 35 bölümünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda en yüksek puan sıralamasına göre başvuranlar arasında ilk 200 kişi içerisinde bulunmakta adaylarda aranacak şartlar arasında yer almakta.20 uzman yardımcısı sınavında başvurular 25 Ekim 2010 tarihinde saat 9.00'da başlayacak ve 8 Kasım 2010 tarihinde saat 18.00'de sona erecek. Başvurular, TRT Sitesi, Turan Güneş Bulvarı, 06109 Or-An/Ankara adresine yapılacak. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, en geç 15 Kasım 2010 tarihinden itibaren TRT'nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek. Yazılı ve sözlü-mülakat sınavlarının yeri, zamanı ve sınavlara ilişkin diğer hususlar TRT'nin internet adresi www.trt.net.tr ve TRT Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasında ilan edilecek.

TRT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI
TRT merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan kamu personeli seçme sınavına katılmış (halen personel kanunlarına tabi olarak çalışıp da söz konusu sınava katılanlar dahil olanlardan, yazılı ve sözlü sınav yapılmak suretiyle (15) müfettiş yardımcısı alacak. Yazılı sınav, 11 Aralık 2010 tarihinde yapılacak. Başvurular 1 Kasım 2010 tarihinde saat 9.00'da başlayacak ve 25 Kasım 2010 tarihinde saat 09.00'da başlayacak ve 25 Kasım 2010 tarihinde saat 18.00'de sona erecek. Adaylar başvurularını, TRT Sitesi, Turan Güneş Bulvarı, 06109 Or-An/Ankara adresine yapacaklar.

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çankaya Belediye Başkanlığı, sınavla 5 müfettiş yardımcısı alımında bulunacak. Sınav, 18-19 Aralık 2010 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınava ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (A grubu) KPSS40 puan türünden 75 ve daha üzeri puan alanlar katılabilecek. Ayrıca adaylarda en az 4 yıllık lisans eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları şartı aranacak. Başvurular 01-12 Kasım 2010 tarihleri arasında Çankaya Belediye Başkanlığına yapılacak.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfı için sınavla 10 vakıf uzman yardımcısı alınacak. Sınav, 26 Aralık 2010 tarihinde yapılacak olup sınavın saati ve yerine ilişkin bilgiler sınav giriş belgesinde belirtilecek. Sınava, en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tarih, ilahiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, sanat tarihi ile uluslararası ilişkiler bölümlerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlar katılabilecek. Alımlarda ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) KPSSP:8 ve KPSSP:82 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranacak. Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (KPDS) Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerin birinden en az (B) düzeyinde başarılı olmakta adaylarda aranacak şartlar arasında yer almakta. Başvurular 01 Kasım 2010 tarihinden başlayarak 12 Kasım 2010 tarihi mesai saati bitimine kadar İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacak.

MALİYE BAKANLIĞI
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı da sınavla toplam 45 hesap uzman yardımcısı alacak. Sınav, 11-12 Aralık 2010 (Cumartesi ve Pazar Günleri) Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek. Sınava, 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP54 bölümünden 80 ve daha üzeri puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk 400 kişi içerisinde bulunanlar katılabilecek. Eğitim süresi en az dört yıl olan siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile aynı konularda eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan benzeri yurtiçi ve yurtdışı fakülte veya yüksek okulların birinden mezun olmakta adaylarda aranacak şartlar arasında yer almakta. Başvurular, 20 Ekim 2010 tarihinde başlayıp 24 Kasım 2010 tarihinde sona erecek. 

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çankaya Belediye Başkanlığı, sınavla 5 müfettiş yardımcısı alımında bulunacak. Sınav, 18-19 Aralık 2010 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınava ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 27-28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (A grubu) KPSS40 puan türünden 75 ve daha üzeri puan alanlar katılabilecek. Ayrıca adaylarda en az 4 yıllık lisans eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları şartı aranacak. Başvurular 01-12 Kasım 2010 tarihleri arasında Çankaya Belediye Başkanlığına yapılacak.

 Ayrıca özürlü alımı yapılacak kadrolara ilişkin ayrıntılı bilgiler, Devlet Personel Başkanlığının www.dpb.gov.tr internet adresinden temin edilebilecek.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET