gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMU TAŞERON İŞÇİLERİ YASAL DÜZENLEMESİ EKİMDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik kamuda taşeron işçi olarak bilinen ihaleli hizmet temin edilen çalışanlara yönelik yasal düzenlemenin Ekim ayında TBMM'ye gönderileceğini belirtti.

18 Eylül 2013 Çarşamba 01:01
KAMU TAŞERON İŞÇİLERİ YASAL DÜZENLEMESİ EKİMDE

ALT İŞVEREN DÜZENİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, taşeron işçilik ve tazminatlar konusunda da kapsamlı bir düzenleme içerisinde olduklarını bildirdi. Bu konu üzerinde 15 Eylül'den itibaren çalışacaklarını ifade eden Çelik, şunları söyledi: "Ekim ayında da bunu Meclis'e göndermeyi düşünüyoruz. Sosyal taraflarla bir kez daha değerlendirip yeni katkıları alıp o çerçevede Meclis'e sevk etmeyi uygun buluyoruz. Özellikle ihalelerin bir yıllık sürelerle yapılması, 11 ay süreyle çalıştırılması, tazminattan yoksun bırakılması, çalışma saatleri gibi birçok problemler var. Bunları çözecek 3-5 yıllık kamuda ihaleleri öne çıkaracak, örgütlenme imkanlarını da sağlayacak bir alt işveren düzenlemesini ekim ayı, kasım ayı ile sonuçlandırma kararlılığı içerisindeyiz."

TAŞERON İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI

Taşeron firma işçileri, her yıl işten çıkarılma korkusu yaşamayacak. Yeni hazırlanan yasa tasarısı taslağıyla, taşeron işçilerin çalışmaları kıdem tazminatıyla garanti altına alınıyor. Ayrıca taşeron patronun ödemediği ücreti asıl patron ödeyecek.Çalışma hayatının önemli sorunlarına çözüm bulmayı amaçlayan yeni bir paket, Meclisin açılmasıyla birlikte yasalaşacak. Pakette taşeron işçilerin sorunlarının çözümünden doğum izninin artırılmasına, memurlar kanununda yapılacak değişiklikten işsizlik ödemelerinin artırılmasına kadar pek çok madde bir arada buhınuyor.Önceki gün Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) masaya yatırılan paketle ilgili olarak ayrıntılı müzakere yapıldı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başkanlığındaki toplantıya ekonomiyle ilgili bakanlar katıldı.Taşeron firma işçileri, her yıl işten çıkarılma korkusu yaşamayacak. Yeni hazırlanan yasa tasansı taslağıyla, taşeron işçilerin çalışmaları kıdem tazminatıyla garanti altına alınıyor. Aynca taşeron patronun ödemediği ücreti asıl patron ödeyecek.Çalışma hayatının önemli sorunlarına çözüm bulmayı amaçlayan yeni bir paket, Meclis'in açılmasıyla birlikte yasalaşacak. Pakette taşeron işçilerin sorunlannın çözümünden doğum izninin artırılmasına, memurlar kanununda yapılacak değişiklikten işsizlik ödemelerinin artırılmasına kadar pek çok madde bir arada bulunuyorJkonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) masaya yatırılan pakeüe ilgili olarak aynnüh müzakere yapıldı. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başkanlığındaki toplantıya ekonomiyle ilgili bakanlar katıldı. Toplantıda yasa tasarısı taslağının ayrıntılarının yanı sıra ekonomiye maliyeti ve doğacak maliyetlerin nasıl karşılanacağı görüşüldü. EKK'da paketle ilgili olarak müsteşarlar düzeyinde son bir teknik çalışma yürütülmesi karara bağlandı. Daha sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak paket, Meclis'in açılmasıyla birlikte yasalaşmak üzere Genel Kurul'a gelecek.

 HER YIL İŞTEN ÇIKARILMA KORKUSU OLMAYACAK

 Pakette kamudaki taşeron işçilerle 3 veya 5 yıllık sürelerle sözleşme yapılması ve bu yolla işçilerin her yıl girdi çıktı yaptırılarak hak kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor. Böylece örneğin bir bakanlıkta taşeron firma işçisi olarak çalışan kişi, her yıl işten çıkarılma korkusu yaşamayacak. Bu durum, ücretlerde de iyileştirme getirecek. Her yıl sözleşmesi yenilenen ve asgari ücret üzerinden maaş verilen işçinin aylığı, düzenli olarak artacak. Taşeron işçilerin maaşlarının garanti altına alınabilmesi için de taşeron patronun ödemediği ücreti asıl patron ödeyecek. Her yıl girdi çıktı yaptırılarak kıdem tazminatı ellerinden alınan işçilere bu yolla kıdem tazminatlarını alabilme imkanı verilecek.

K: EKONOMİ

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET