gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMUDAN 7 BİN 200 GİRİŞİMCİYE İHALE VETOSU

Kamu ihale Kurumunun kayıtlarına göre Türkiye'de ihalelerden men edilen şirket ve kişilerin sayısı 7 bin 225'e ulaştı. AA muhabirinin Kamu ihale Kurumunun, "1 Ocak - 30 Haziran 2011 Dönemi Kamu Alımları İzleme Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde 1327, ikinci çeyreğinde 1059 olmak üzere, bu yılın ilk 6 ayında toplam 2 bin 386 kişi ve şirketin kamu ihalelerine girmesi yasaklandı.

15 Ekim 2011 Cumartesi 10:48
KAMUDAN 7 BİN 200 GİRİŞİMCİYE İHALE VETOSU

 
KAMUDAN 7 BİN 200 GİRİŞİMCİYE İHALE VETOSU
 Böylece Kamu ihale Kurumunun Aktif Yasaklı Listesinde, geçmiş yıllarda alınan yasaklama kararlarıyla birlikte toplam 7 bin 225 kişi ya da kuruluşun yer aldığı belirlendi. Kayıt altında bulunan 7 bin 225 aktif yasaklamanın yüzde 93,26'sı tüm ihalelerden yasaklı iken, yüzde 4,57'si bakanlık ihalelerinden, yüzde 2,16'sı idare ihalelerinden yasaklı bulunuyor.

Yasaklılar listesi içinde 39 yabancı gerçek ya da tüzel kişi de yer alıyor. Söz konusu kişi ve şirketlerin yüzde 5'inin 1 yıldan az, yüzde 36'sının 1 yıl, yüzde 5'inin 2 yıl, yüzde 54'ünün ise 2 yıldan daha fazla süre ile ihalelere girmelerinin yasaklandığı gözlendi. Aktif yasaklama listesi içerisinde bulunanların yüzde 78'ini gerçek kişiler, yüzde 22'si ise tüzel kişiler oluşturuyor. Rapora göre, kayıtlı bulunan 7 bin 225 yasaklamanın 2 bin 757'si cumhuriyet savcılıkları ya da cumhuriyet başsavcılıkları tarafından, 1069'u ağır ceza mahkemeleri tarafından, kalan 3 bin 999'u ise ihaleleri düzenleyen bakanlıklar ve diğer idareler tarafından gerçekleştirildi.

ŞİKAYET BAŞVURULARI
Bu yılın ilk yarısında Kamu İhale Kurumuna şikayet başvurusu sayısı da geçen yılın aynı dönemine yüzde 12 artarak 2 bin 168'e ulaştı. Geçen yılın Ocak-Haziran döneminde şikayet başvurusu sayısı 1.939 olarak gerçekleşmişti. Bu yıl kuruma yapılan şikayetlerin bin 90'ı hizmet alımı ihalelerine, 433'ü mal alımı ihalelerine, 645'i de yapım işleri ihalelerine yönelik oldu. Kamu İhale Kurulu, söz konusu şikayet başvuruları üzerine 2 bin 396 ihaleyi inceleme kararı aldı. Şikayet sayısındaki artışa rağmen, Kamu İhale Kurulu tarafından verilen iptal karar sayısı yüzde 1,23 oranında azaldı. Bu dönemde iptal edilen ihale sayısı 241 oldu. Kurul, başvurulara yönelik toplam 2 bin 257 uyuşmazlık kararı aldı. Kurul tarafından itirazen şikayet kapsamında incelenen başvurulardan 1209 ihaleye ilişkin şikayet başvurusu reddedildi. 753 ihale için idarece düzeltici işlem yapılmasına karar verildi. 38 ihale için karar verilmesine yer olmadığı, 16 ihale için de idare tarafından verilen ihalenin iptali kararının iptali yönühde karar alındı.

Kayıtlı bulunan 7 bin 225 kişi ve şirketi ihalelerden men eden bakanlık ve kurumlar ile yasaklama sayıları şöyle: Yasaklayan Bakanlık/Kurum Yasaklama Sayısı Cumhuriyet Savcılığı/Başsavcılığı - 2.757, Ağır Ceza Mahkemesi 1.069, Milli Savunma Bakanlığı 764, Sağlık Bakanlığı -491, Maliye Bakanlığı - 378, Belediyeler - 300, Kamu İktisadi Teşekkülleri - 258, İçişleri Bakanlığı - 227, özel Bütçeli Kurumlar-182, Milli Eğitim Bakanlığı -170, İl özel İdareleri 136, Yüksek öğretim Kurumları 124, Çevre ve Orman Bakanlığı 93, Başbakanlık - 48, Mahalli İdare Birlikleri - 44, 5018 Kanun Kapsamı Dışındaki Diğer İdareler - 43, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı - 38, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı - 33, Adalet Bakanlığı 16, Belediye iktisadi Teşekkülleri 14, Sosyal Güvenlik Bakanlığı 11, Döner Sermaye Saymanlıkları ve İşletmeleri - 6, Düzenleyici vş Denetleyici Kurumlar - 4, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı - 4, Sosyal Güvenlik Kurumları - 4, TBMM 4, Kültür ve Turizm Bakanlığı - 3, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı - 3, Ulaştırma Bakanlığı -1.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET