gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KAMUYA 5 BİN 560 MEMUR ALINACAK

Kamu kuramlarının, aralık ayında yapılan Kamu Personel Seçme Smavı'na (KPSS) göre alacağı 6 bin 560 memurun dağılımı netleşiyor. Öğretmenlerle kariyer meslek memurları dışındaki kadro ve pozisyonlarda bu yılın ilk memur atamaları şubat aymda gerçekleştirilecek.

11 Ocak 2011 Salı 11:58
KAMUYA 5 BİN 560 MEMUR ALINACAK

 KPSS'ye katılan memur adayları, 24 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığı'mn 'www. osym. gov.tr' adresi üzerinden tercih işlemi yapacak. Memurların 529'u lise, 1.698'i 2 yıllık yüksekokul, 4 bin 333'ü ise 4 yıllık yüksekokul mezunları arasından seçilecek.

Kamuya 5 bin 560 memur alınacak

  Kamu kurumlarının, aralık ayında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) göre alacağı 6 bin 560 memurun dağılımı netleşiyor. Öğretmenlerle kariyer meslek memurları dışındaki kadro ve pozisyonlarda bu yılın ilk memur atamaları şubat ayında gerçekleştirilecek. KPSS'ye katılan memur adayları, 24 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığı'nın 'www.osym.gov.tr' adresi üzerinden tercih işlemi yapacak.
   
    Memurların 529'u lise, 1.698'i 2 yıllık yüksekokul, 4 bin 333'ü ise 4 yıllık yüksekokul mezunları arasından seçilecek. Bu yılın ilk memur alımında 95 kadro ve pozisyona atama yapılacak. Yeni memurların 1.273'ü mühendis, 865'i veri hazırlama işletmeni, 428'i hemşire, 331'i bilgisayar işletmeni, 240'ı tekniker, 187'si muhafaza memuru, 169'u psikolog, 161'i enformasyon memuru, lOl'i zabıt katibi, 96'sı da şoför olacak.

    Bu yerleştirmede alınan personelin 1.557'si bakanlıklarda, 1.693'ü bakanlıklara bağlı müsteşarlık ve genel müdürlüklerde, 431'i başkanlıklarda, 853'ü üniversitelerde, 932'si de mahalli idareler, il özel idareleri, il afet ve acil durum müdürlükleri ve birlik müdürlüklerinde görev yapacak. Sağlık Bakanlığı 541, İçişleri Bakanlığı 380, Ulaştırma Bakanlığı 236, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 140, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 86, Adalet Bakanlığı 83, Dışişleri Bakanlığı 75, Çevre ve Orman Bakanlığı 11, Kültür ve Turizm Bakanlığı da 5 yeni memur alacak. Müsteşarlık ve genel müdürlüklerde ise en fazla memur alımını 337 kişiyle Gümrük Müsteşarlığı gerçekleştirecek. Bunu 277 memurla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 213 memurla SHÇEK, 202 memurla Karayolları, 198 memurla da DSİ izleyecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 164 yeni memur alımında bulunacağı bu yerleştirmede, mahallî idarelerde istihdam edilecek 932 yeni memurun 525'i il afet ve acil duamı müdürlüklerinde, 58'i de Sivil Savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinde çalışacak.

    KİT'lere de 1.094 yeni memur alınacak. Bu memurların 236'sı Türkiye Elektrik İletim AŞ, 195'i Toprak Mahsulleri Ofisi, 170'i Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, 144'ü de Devlet Demiryolları'nda işe başlayacak. En fazla, mühendis istihdam edilecek Gelecek ayki atamanın mesleklere dağılımı şöyle: Ambar memuru (101), arama ve kurtarma teknisyeni (98), arşiv memuru (3), aşçı (1), avukat (88), ayniyat memuru (2), bekçi (4), bilet kontrol memuru (10), bilgisayar işletmeni (331), bilgisayar mühendisi (3), biolog (5), çevre mühendisi (3), çocuk eğitimcisi (1), çocuk gelişimcisi (20), çözümleyici (18), dağıtıcı (6), dava takip memuru (18), diyetisyen (29), ebe (60), elektrik mühendisi (2), elektrik-elektronik mühendisi (1), endüstri mühendisi (11), enformasyon memuru (161), fen memuru (1), fizikçi (10), fizyoterapist (98), harita mühendisi (24), hemşire (428), hizmetli (40), hukuk müşaviri (7), icra memuru (35), inşaat mühendisi (57), inşaat teknikeri (2), istatistikçi (7), istidlalci (6), jeofizik mühendisi (18), jeoloji mühendisi (18), kaloriferci (15), kimya mühendisi (2), kimyager (19), kontrol memuru (1), koruma ve güvenlik görevlisi (41), kütüphaneci (13), laborant (3), makine mühendisi (4), manevracı (1), matematikçi (2), memur (893), meteoroloji mühendisi (5), mimar (119), muayene memuru (42), muhafaza memuru (187), muhasebeci (21), mühendis (1.123), mütercim (15), odyolog (5), orman muhafaza memuru (2), öğretmen (12), pedagog (15), peyzaj mimarı (1), programcı (25), psikolog (169), rasatçı (1), restoratör (1), sağlık fizikçisi (12), sağlık memuru (23), sağlık teknikeri (45), sağlık teknisyeni (17), sanat tarihçisi (1), santral memuru (34), satınalma memuru (20), satış memuru (8), sayaç memuru (1), sekreter (33), sosyal çalışmacı (180), sosyolog (11), şehir plancısı (31), şoför (96), tahsildar (8), tapu arşiv memuru (40), teknik ressam (2), tekniker (240), teknisyen (159), teknisyen yardımcısı (7), tercüman (1), topoğraf (1), tren teşkil memuru (6), uzman yardımcısı (12), veri hazırlama kontrol işletmeni (865), veteriner hekim (22), veznedar (13), yol bekçisi (2), yurt yönetim memuru (103), zabıt katibi (101), ziraat mühendisi (2) 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET