gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KARA DENİZ VE HAVADA HEDEFLERİMİZ

Bu yılki teması "Herkes için Ulaşım ve Hızlı Erişim" olarak belirlenen 11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası geçtiğimiz hafta İstanbul'da yapıldı. 2023 ulaştırma hedeflerinin yeniden belirlendiği ve yukarı çekildiği şurada, ulaştırma sektörünün 2035 yol haritası da çizildi. Üç gün süren şura toplantılarına Türkiye ve yurtdışından yaklaşık 6 bin sektör temsilcisi katıldı. Şura boyunca yaklaşık bir yıllık çalışmanm sonucunda 1157 yerli-yabancı uzman tarafından hazırlanan 3 bin 500 sayfalık sektör çalışma raporu değerlendirmeye alındı ve 11. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Şurası Sonuç Bildirgesi hazırlandı.

09 Eylül 2013 Pazartesi 08:49
KARA DENİZ VE HAVADA HEDEFLERİMİZ

Yaklaşık 500 sayfadan oluşan bildirgede karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu gibi 4 alt sektörde 40 önemli hedef ve proje belirlendi. 2Ö23 hedeflerine koşarak ilerleyen ulaştırma sektörü, 2035 için de iddialı hedefler koydu. Havacılıkta, sıfır yer çekimi sağlayan yerli uçak üretilecek, uzaya güneş panelleri yerleştirilecek. Demiryolu ağı 31 bin km'ye, yük taşıma payı yüzde 20'ye çıkarılacak. Karayolu otoyol uzunluğu 12 bin km'ye, deniz filosu 50 milyon DVVT'ye ulaştı rılacak. Yat bağlama kapasitesi 3 kat artırılacak.Aysel YÜCEL »18'Ulaştırma 2035' için 40 hedef ve proje belirlendi* 'Akıllı yaşam ön plana çıkacak makineler birbiriyle konuşacak' Türkiye, ulaştırmanın her alanında liderliğe oynuyor 2023 hedeflerine koşarak ilerleyen ulaştırma sektörü, 11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası'nda 2035 yol haritasını çizdi. Kara, deniz, demir, hava gibi 4 alt sektörde 40 önemli hedef ve proje var. 

 2023 ulaştırma hedeflerinin yeniden belirlendiği 11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası'nda sektörün 2035 yol haritası da çizildi. 5-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da "Herkes için Ulaşım ve Hızlı Erişim" temasıyla gerçekleşen şura toplantılarına, yerli ve yabancı yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Üç gün süren şurada yaklaşık bir yıllık çalışmanın sonucunda hazırlanan ulaştırma çalışma grupları sektör raporu değerlendirmeye alındı. 3 bin 500 sayfadan oluşan sektör raporu, akademisyenler, kamu temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan toplam 1557 kişi tarafından hazırlandı. 2023 ulaştırma hedefleri ile 2035 hedeflerinin yer aldığı sektör raporu, üç gün süren şurada değerlendirilerek 11. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Şurası Sonuç Bildirgesi hazırlandı. Tek tek sektörler kendi bildirgelerin açıkladılar ancak 2035'in önemli hedeflerinin katılımcılarla paylaşıldığı, yaklaşık 500 sayfalık sonuç bildirgesinin detayları önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanacak. Kara, deniz, hava gibi çalışma gruplarının kendi bildirgelerinde onlarca yeni hedef ve proje gündeme getiriliyor. Havacılıkta, sıfır yer çekimi sağlayan yerli uçak üretilecek, demiryolu ağı 31 bin km'ye, karayolu otoyol uzunluğu 12 bin km'ye çıkarılacak. Türk deniz filosu ise 50 milyon DVVT'ye ulaştırılacak. Binali Yıldırım 10 yılda 200 milyar dolar yatırım Şuranın kapanış konuşmasını yapan Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakam Binali Yıldırım, üç gün süren şuranın sonucunda, sektörün 2023 ve 2035 hedeflerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Havacılıkta 2013'ün ilk alü ayında ABD'de ve Amerika Kıtası'nda büyüme oranın yüzde -1, Avrupa'da yüzde 0.5 oranında gerçekleştiğini belirten Yıldırım, "Türkiye ise büyüme ilk alü ayda yüzde 15.5 düzeyinde gerçekleşti. 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası'nda toplam 7 alt sektörün çalışma grubu raporu hazırlandı. Haberleşme, kent içi ulaşım ve boru hatları da bu alt sektörler arasında yer alıyor. Haberleşme sektöründe tahminlerin çok üstünde bir gelişme sağlandığını da vurgulayan Ulaştırma. Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Binali Yıldırım, şunları söyledi: "2023 için 30 milyon geniş bant abone sayısına ulaşma hedefi koymuştuk. Bugün 20 milyonu aştığımıza göre bu hedefi de yukarı çekerek 2023'te 45 milyon geniş bant abonesi hedefliyoruz. Ayrıca Buna yaklaşan Uzakdoğu'da birkaç ülke var. Bu da şunu gösteriyor. Artık göç ve ticaret batıdan doğuya yapılıyor. Bu da önümüzdeki 20 yılı yeniden şekillendirme ihtiyacı doğurdu" dedi. 2023 hedeflerine ulaşılması için önümüzdeki 10 yılda 200 milyar dolarlık altyapı yatınım yapılacağına dikkat çeken Yıldırım, şöyle konuştu: "2023'te 1.2 trilyon ticaret hacmine ulaşma hedefi var. Şimdi ise 400 milyar dolarlık bir dış ticaretimiz var. Bu da 2023 için 3 kat büyüme demek.

 KARAYOLU: OTOYOL AĞI 12 BİN KM'YE ÇIKARILACAK 

1- 2035 yılına kadar kamu-özel ortaklığı ile 4 bin km otoyol projesi ile karayolu otoyol ağının 12 bin km çıkarılması. 

2-Karayolu ile 500 km mesafenin üzerindeki taşımalar, 2035 yılına kadar diğer taşımacılık modlarına aktarılması. 

3-2035 yılına kadar TEN-T çekirdek ağının tamamını konforlu, yüksek kaliteli ve kapasiteli bir yapıya kavuşturulması. 4-Tam erişim kontrollü çevre yollarının tüm ülke sathında yaygınlaştırılması.

5-Artan karayolu yolcu ve yük talebinin etkin yönetiminin sağlanması için sıkışıklık yönetimi, yüksek doluluklu taşıt şeritleri, kamyon tahsisli şeritler, ücretli yönlendirilebilir şerit gibi uygulamaların hayata geçirilmesi.

 6-Akıllı ulaşım sistemlerinde taşıtaltyapı arasında iletişim sistemi uygulamak. 7-Otoyol ve devlet yolu aydınlatma, elektrikli taşıtların enerji ihtiyaçlarını karşılama, trafik denetleme, düzenleme, tanzim ve yol bakım faaliyetlerinde taşıtların ürettiği enerjiyi dikkate alan yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılması. 

8-2035 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan taşıt kullanımının sağlanması. 9. Karayollarında kazaların üçte iki oranında azaltılmasının sağlanması. 

10- Karayolu sektöründe yerli üretimi de artıracak her türlü Ar-Ge çalışmasının artırılması. 

 DEMİRYOLU: YÜK TAŞIMACILIĞININ PAYI %20'YE YÜKSELECEK 

1- 2023-2035 yılları arasında 6 bin km yeni demiryolu ağı yaparak toplam demiryolu ağının 31 bin km'ye çıkartılması.

 2-60 milyon nüfusun olduğu 15 ilde hızlı ve yüksek hızlı tren bağlantısının gerçekleştirilmesi. 

3-Yüksek teknoloji altyapısına sahip demiryolu sanayisinin tamamlanması, yerli üretimin en üst seviyeye çıkarılması ve demiryolu ürünlerinin dünyaya pazarlanması. 

4- Demiryolu ağının diğer ulaştırma sistemleri ile entegrasyonunu sağlayacak şekilde akıllı ulaşım altyapıları ve sistemleri geliştirilmesi. 5-Uluslararası kombine taşımacılık ve hızlı tedarik zinciri yönetiminin kurulması ve yaygınlaştırılması.

 6-Demiryolu araştırması, eğitim ve sertifikasyon konusunda dünyada söz sahibi olunması, 7-Asya-Avrupa- Afrika kıtaları arasında önemli bir demiryolu koridoru haline gelinmesi.

 8-Demiryolu ulaştırması faaliyetlerinin düzenlenmesi ile ilgili yasal ve yapısal mevzuatın uluslararası ve AB mevzuatları paralelinde güncellenmesi. 9- Demiryolu ağının diğer ulaştırma modları ile entegrasyonunu sağlayacak şekilde akıllı ulaşım altyapıları ve sistemleri ile donatılması. 

10-Demiryolu yük taşımacılığında yüzde 20'ye, yolcu taşımacılığında ise yüzde 15'e ulaşılması. 

 DENİZCİLİK: YAT BAĞLAMA KAPASİTESİ 3'E KATLANACAK 

1-30 milyon DWT olan Türk deniz filosunun 50 milyon DVVT'ye çıkarılması. 2-17 bin 500 olan yat ve tekne bağlama kapasitesinin 60 bine çıkarılması. 3-Türkiye'nin IMO, ILO, Paris. Akdeniz. Karadeniz ve Karadeniz MoU'daki deniz emniyeti ve denetim performansı açısından lider ve yönlendirici bir ülke haline gelmesi. 4- İstanbul'da iki, Çanakkale, Antalya, İzmir ve Mersin'de birer olmak üzere yeni kruvaziyer limanlarının yapılaması. 5-Denizcilik eğitimindeki kalite korunarak, dünyada öğrenci ve gemi adamı açısından 5. sırada yer alması. 6- Transit konteyner elleçleme miktarları bakımından Mersin Bölgesi'nin Güney ve Doğu Akdeniz Bölgesi'nde lider olması. 7-Türk gemi filosunun en az yüzde 10'unun doğa dostu alternatif yakıt kullanan gemilerden oluşturulması. 8-Dünyada lider konumda bulunan tersaneler ile birlikte yürütülecek ortak projeler sonucunda, offshore yapılar ile LNG, LPG, CNG, tanker gemileri üretebilme konusunda söz sahibi olunması. 9-En az yüzde 90 katkı payıyla gemi üretimi yapmasının sağlanması. 10-Akdeniz'de en az 6 adet 250-400 m boylarındaki gemilere havuz hizmeti verebilecek, onarım altyapısı olan "Deniz Endüstri" tesisinin kurulması. 

 

HAVACILIK VE UZAY: UZAYA GÜNEŞ PANELLERİ YERLEŞTİRİLECEK

 1- "Havalimanı Kenti" konseptinin uygulanabilir olduğu havalimanlarında gerekli çalışmaların yapılması. 2-Yerli uçak yapımı için teşvik ve gerekli düzenlemelerin yapılması, ana alt sistemleri büyük oranda yerli olmak üzere değişik çapta ve değişik teknolojilere sahip özgün tasarımlı uçakların geliştirilmesi. 3-Türk astronot yetiştrilmesi. Yerli yakın uzay gözlem aracı geliştirilmesi. 4- SES gibi önemli projelerde ve bölgesel işbirliklerinde yer alınması. 5-lnsansız hava araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması, bu araçların hava sahalarında etkin ve emniyetli uçuşununun sağlanması. 6 Sıfır yer çekimi sağlayan uçak (kısıtlı bir süre için yerçekimsiz ortam oluşturabilen büyük gövdeli uçak) projesi başlatılarak yaygın kullanıma sunulması. (Geniş gövdeli bir uçak satın alınıp buna uygun olarak iç kabin düzenlemesinin kurgulanması.) 7-Tüm uyduların ve yer kontrol istasyonlarının tüm alt sistemlerinin milli imkanlarla üretilmesi. 8-Türkiye'nin kendi LEO ve GEO yörünge uydu fırlatma sistemi ve fırlatma üssüne sahip olması. 9-Yakın gök cisimlerine erişim sağlanarak, örnek toplayabilecek uzay aracının tasarlanması. 10-Uzaya elektrik üreten güneş panelleri yerleştirip, üretilen elektrik enerjisinin radyo frekans dalgaları ile yeryüzüne ulaştırılması. önümüzdeki 20 yıl içerisinde 50 milyar makinenin ve aracın bir biri ile konuşması bekleniyor. İnsanların bir biri ile konuşması gibi makineler de birbiri ile konuşacak. Bu da akıllı yaşam demek. Artık akıllı evler, akıllı iş yerleri ve akıllı yaşam ön plana çıkacak. Artık evdeki çamaşır makinenizi ev dışında kontrol edebileceksiniz. Işıkları ya da yemeklerin pişip pişmediğini kontrol edeceğiz. Aklınıza ne gelirse... Garaj kapısı açık mı değil mi kontrol edeceğiz. Tüm bunlar için önümüzdeki 25 yılda bilişim ve akıl yollarına yatırım artarak devam edecek." yollan ile yeni limanlar ve yeni havalimanları yapmak gerekiyor. 2023 hedeflerine ulaşmak için ulaştırma alanında son 10 yılda yapılan altyapı yatırımının 2 katımn yapılması lazım. Önümüzdeki 10 yılda 200 milyar dolar yatırım yapacağız. Bunun 120 milyar dolar devlet tarafından, 80 milyar dolan ise yap-işlet-devret ya da kamu-özel sektör ortaklığı ile yapılacak. Önümüzdeki 10 yıl içersinde Türkiye'nin mega projelerim gerçekleştirmeye devam edeceğiz." Türkiye 2035'te uzayda atağa geçecek Konuşmasmda ulaştırma sektörünün 2023-2035 vizyonuna da değinen Yıldırım, "Bu yular arasındaki vizyonumuz, dünyada bölgesel ve küresel ulaşım-iletişim faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlamak; yüksek kalitede kesintisiz konforlu hizmet sunmak; yenilikçi gelişmelerle bezenmiş bir altyapıyı oluşturmak; eşit, sürdürülebilir ve yenilikçi kalkınma hamlelerine öncülük etmek, herkes için etkin bir ulaşım hızlı bir erişim anlayışı ile projeleri gerçekleştirmek" dedi. 2035 yılı hedeflerinden bazılanm kendisi açıklayan Yıldırım, şunları kaydetti: "Karayolunda 2035 yılına kadar kamu-özel ortaklığı ile 4 bin km yol ilavesi ile birlikte, karayolu otoyol ağımızı 12 bin km çıkarmayı hedefliyoruz. Karayolunda çevreci yeşil ulaşım sistemlerini devreye sokacağız. Denizcilikte 30 milyon DWT olan filomuzu 50 milyon DVVT'ye çıkaracağız. Deniz turizmine katkısını daha da artırmak için 2035 yılında 17 bin 500 olan yat konaklama ve bağlama kapasitemizi 60 bine çıkaracağız. Akdeniz'de 250 ila 400 metre boyunda gemilere bakım-onanm hizmeti verecek bir 'deniz endüstrisi' oluşturma hedefini de yine bu toplantıda belirledik. Havacılık ve uzay sanayinde ise 2023 hedefi olan bölgesel uçak yapımı ve uçurtulmasının yanı sıra 2018 yılında kendi imalatımız olan uyduyu yapıp, yörüngesine göndermeyi hedefliyoruz. 2035 yılına kadar uzaya elektrik üreten güneş panelleri yerleştirip, burada üretilen elektrik enerjisini radyo frekans dalgalan ile yeryüzüne ulaştıracak bir projeyi de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu da bu şurada kararlaştırıldı. Buna benzer pek çok proje var." 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası'nda aynca, Afganistan, Bangladeş, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Karadağ, Gürcistan, Kazakistan, Makedonya, Bulgaristan, Moldova, Letonya ve Belarus ulaştırma bakanlıkları temsilcilerinin kaülımıyla,bölgesel işbirlikleri fırsatları değerlendirildi, D8 ülkeleriyle de bakanlar toplantısı da yapıldı.

DÜNYA

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET