gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KİT'LERDE 2014 YILINDA İÇ DENETÇİ PATLAMASI OLACAK

8.11.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının 24. Maddesi ile 2014 yılı sonuna kadar doğrudan Genel Müdür’e bağlı iç denetim birimi kuracakları ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam edecektir.

06 Ocak 2014 Pazartesi 08:33
KİT'LERDE 2014 YILINDA İÇ DENETÇİ PATLAMASI OLACAK

Bakanlar Kurulu Kararında;

             1-KİT’lerde istihdam edilecekİç denetçilerin 399 sayılı KHK’nın 3/b bendikapsamında istihdam edileceği yani iç denetçilerin KİT’lerin yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevlerini yerine getiren ve I sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları ile aynı pozisyonda bulunacağı,

             2-İç Denetim Birimi Başkanının en az beş hizmet yılını doldurması, tercihan Kamu İç Denetim Sertifikası ve / veya CIA, CISA vb. sertifikalardan birine sahip iç denetçiler arasından KİT Genel Müdürünün teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından atanacağı, içdenetçi olarak atanacaklarda ise iki yılı ilgili KİT’de geçirilmiş olmak üzere en az beş hizmetyılını doldurmuş olma şartı aranacağı, KİT’lerin bu kapsamda, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde gerekli düzenlemeleri yapacağı,

             3-KİT’lerin, organizasyonlarını ve gerekmesi halinde mevcut kadrolarını yeniden yapılandırılacağı ve birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen iç mevzuatı yeniden düzenleyecekleri,

             belirtilmektedir.

DENETDE internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada;
              "5018 sayılı Kanuna göre oluşturulan iç denetim birimi ve iç denetçilik unvanının KİT’lerin hukuki statüsü ile personel rejimini düzenleyen 233 ve 399 sayılı KHK’ler ile KİT’lerin Ana Statüsünde yer almayan bir düzenleme yapılarak KİT Yönetim Kurullarının kararı ile iç denetim birimi ve iç denetçilik kadrosu ihdas edilmesinin hukuki alt yapısının bulunmadığı,

             KİT’lerde yeni bir Daire Başkanlığı veya kurul düzeyinde birim kurulabilmesi için Yönetim Kurulu Kararından sonra Yüksek Planlama Kurulu Kararının istihsal edilmesinin gerektiği, ayrıca iç denetim konusunun Bakanlar Kurulu Kararı gereğince yayınlanan Genel Yatırım ve Finansman Programı ile yakından bir ilgisinin bulunmadığı ve KİT’lerin organizasyon, statü ve özlük haklarının 233 ve 399 sayılı KHK’lar ile 657 sayılı DMK ve genel personel mevzuatı kapsamında yürütüldüğünün göz ardı edildiği ve bu hususlarda birincil mevzuat düzenlemesinin gerektiği,

             399 Sayılı KHK’nın 3/b bendi kapsamında istihdam edilecek iç denetçilerin bu kapsamdaki Müfettişlerle aynı statüde değerlendirilmeye çalışılmasının ve iç denetçiliğe atanmasının, Müfettişlik kariyerine ve kamu iç denetçilik sertifikasına sahip bulunmayan ve sadece beş hizmet yılını doldurmuş olmak şartına ve görevde yükselme Yönetmeliğine bağlanmasının yine hem mevcut yasal düzenlemelere ve hem de emsal yargı kararlarına uygun olmadığı,

             Teftiş kurullarının varlığından duyulan rahatsızlığın paralel bir uygulama ile denetim görünümlü fakat işlevsiz bir yapılanmaya dönüştürülmesi gayretinin yanı sıra, denetimin köklü yapısının tahrip edilerek “denetimin adı var” temelindeki girişimlerin Derneğimizce fark edildiği kamuoyuna saygıyla duyurulur."


K:DENETDE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET