gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KOMİSYONA ÇEKİLEN İÇ GÜVENLİK PAKETİ POLİS VE ASKERİ PERSONELİ ETKİLER Mİ?

TBMM Genel Kurulunda "iç güvenlik paketi" tasarısının, görüşülmeyen 68. ile 130. maddelerini kapsayan 63 maddenin İçişleri Komisyonu'na geri verilmesine karar verildi. Şimdi ne olacak? Ancak tartışmalar yine sona ermedi.

13 Mart 2015 Cuma 14:07
KOMİSYONA ÇEKİLEN İÇ GÜVENLİK PAKETİ POLİS  VE ASKERİ PERSONELİ ETKİLER Mİ?

İçişleri Bakanı Öztürk, tasarının 67. maddesinin kabul edilmesinin ardından, İçtüzük'ün "metnin veya maddenin geri istenmesi" başlıklı 88. maddesi uyarınca, tasarının görüşülmeyen 68. ile 130. maddelerini kapsayan 63 maddesinin İçişleri Komisyonu'na geri verilmesi için önerge verdi. Tasarının komisyona geri çekilmeyen 131. maddesi, 'kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesini", 132. maddesi ise "kanun hükümlerini Bakanlar Kurulunun yürütmesini" öngörüyor. 

Bakan Öztürk'ün önergesi hakkında söz alan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, tasarının görüşmelerinde muhalefetin söz hakkının kısıtlandığını ve engellendiğini iddia ederek, "Görüşmelerde gürültü, tartışma olmasına rağmen, bu gürültüyü ortadan kaldıracak hiçbir adım atılmadı, hukuk ayaklar altına alındı. Bu maddelerle ilgili geri çekme iradesi olmayan zihniyetin, komisyonun bundan sonraki çalışması sağlıklı olmayacaktır" dedi. 

İçişleri Bakanı Öztürk'e, "Siz tarafsız bir bakansınız ve yemin ettiniz. Anayasa gereği tarafsız olacaksınız. AK Parti Grubu'nun isteği üzerine bu iradenizi kullanmanız ve bu iradeyi kullanarak hukukun ayaklar altına alınması, sizin tarafsız bir bakan olarak görev yapamayacağınızı gösteriyor. Sayın Bakan, ya tasarının tamamınıgeri çekin ya da bu önergenizi geri çekin" diye seslendi. 

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, tasarının görüşmelerindeki kavga ve gürültülerde birçok milletvekilinin yaralandığını belirterek, "AK Parti, daha önce 'gerekirse tekriri müzakere yaparız' demişti ama yapılmadı. Tekriri müzakerenin yapılacağı yer komisyondur. Komisyonda bu maddelerin tekrar görüşülmesi gerekiyor. Bu yasa ile seçimler tehlikeye girecektir" diye konuştu. 

HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da "Tasarının görüşmelerinde grubumuzun söz hakkı AK Partili başkanvekillerince gasbedildi. Hükümet sadece kendi tasarısını geri çekebilir milletvekillerinin teklifleri geri çekemez, burada usulsüzlük vardır. Bu önerge işleme konamaz" dedi. 

TBMM Başkanvekili Meral Akşener, tartışmanın ardından, söz konusu maddelerin önergeleriyle birlikte komisyona geri verildiğini açıkladı.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "İç Güvenlik Paketi" olarak bilinen, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın bugünkü görüşmelerinde, 5 maddesi daha kabul edildi. Böylece, yaklaşık 3 haftalık mesainin ardından tasarının 67 maddesi kabul edildi. 


Kabul edilen maddelere göre, görevden uzaklaştırılanlar, yapmakta oldukları görevden alıkonulacak. Bu kişilerin görev yerleri değiştirilebilecek veya başka görev verilmeyebilecek. Görevden uzaklaştırılanlara, bu süre içinde aylık ödenecek. Ancak bu kişilerden haklarında soruşturma izni verilmemesine, soruşturmaya veya kovuşturmaya yer olmadığına, beraatına, kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin ödenmeyen özlük hakları ödenecek. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtdışı kadrolarında görevliyken görevden uzaklaştırılanlara da yurtiçinde bir kadroya atanıncaya kadar yurtdışı aylığı ödenecek. Görevden uzaklaştırma tedbiri iki ayı geçemeyecek. Bu süre, zorunlu hallerde iki ayı geçmemek üzere bir defa uzatılabilecek. 

Sahil Güvenlik Komutanlığının askeri görevleri haricindeki diğer görevleriyle ilgili eylem ve işlemleri, İçişleri Bakanlığı ile valiler ve kendi amirleri tarafından denetlenecek ve teftiş edilecek. 

Vali, general ve amiraller hariç olmak üzere, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin askeri görevleri haricindeki diğer görevlerini ilgilendiren disiplin suçları ortaya çıktığında, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleri çerçevesinde uyarma ve kınamanın yanı sıra, 8 güne kadar hizmete kısmi süreli devam ve 1/10’a kadar aylıktan kesme cezası verebilecek. 

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarının kıyafetleri, Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek. 

Emniyet, jandarma ve diğer askeri personel çalışmasında önemli değişiklik öngören iç güvenlik paketinin tekrar komisyona çekilmesi ne anlama geliyor?

Ülke kamuoyunu uzun süredir meşgul eden, Meclis Genel Kurulunu kilitleyen bu kanun tasarısı komisyonda yeniden değerlendirilecek. Uzlaşma aranacak. Meclisin iktidar kanadı halen tasarının gerekli olduğu yönünde tutumunu koruyor. Muhalefet ise demokratik hakların büyük zarar alacağı yönünde kesin fikrini savunmaya devam ediyor. 

Daha önce muhalefet, kanun tasarısının komisyona çekilerek gerekli değişiklikler sonra, kısa sürede çıkarılabileceği taahhüdü bulunuyor. Bu yöntemle iktidar tasarıyı daha kısa sürede mi yasalaştırmak arzusunda?

İkinci ihtimal, barış süreci ile ilgili. HDP barış sürecinde gelinen nokta ile bu tasarıdaki yasakların tenakuz oluşturduğunu açıklamıştı. Tasarı bir bakıma süreci tıkayan bir fonksiyona bürünmüştü; Acaba tasarının komisyona çekilmesiyle sürecin önü açılmak mı isteniyor?

Tüm bu siyasal gelişmeler yanında özellikle emniyet ve askeri personele ilişkin düzenlemeler yeniden gözden geçirilmesi için bir fırsat yakalanmış durumda. Genel Kurmay'ın tasarıya ilişkin bazı çekinceler taşıdığı kamuoyuna taşınmıştı. Aynı şekilde emniyet içinde bazı mağduriyetlerin önünü açacak eski düzenlemeler kaldırılabilir.  


İktidar kanadından Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Jandarma düzenlemesinin son dönemlerin en büyük sivilleşme hamlesi olduğunu vurgulayarak, bunun darbeler dönemini kapatacak ve vesayet odaklarının nüfusuna son verecek bir adım olduğunu, Emniyet'in yeniden yapılandırılması hayati bir düzenleme olduğunu ANFA'da düzenlenen, AK Parti Ankara İl Teşkilatı Mahalle Başkanları Toplantısı'nda ifade etti. Akdoğan, İç Güvenlik Paketinde geri adım olmadığını, Pazartesi günü komisyonda diğer çekilecek maddeler de görüşüleceğini belirtti. 


Önümüzdeki günler, sıcak gelişmelere gebe.    

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET