gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KOSGEB 2013 YILI KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLÜ İÇİN ADAY ARIYOR

KOSGEB Başkanlığınca, geleneksel olarak her yıl verilen “KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri” için 2013 yılı başvuruları 15 Nisan 2013 tarihi itibari ile alınacak.

15 Nisan 2013 Pazartesi 10:44

 
Başvuruda bulunacak işletmelerde aranacak özellikler
Başvuruda bulunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve güncel KOBİ Beyannamesi onaylı olması esastır.
Kategorilere göre başvuru sahibi işletmelerde aranacak özellikler aşağıdadır.
a) Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü: Son 3 (üç) yıl içinde istikrarlı bir büyüme sağlayan, en az 5 mali bilanço yılı önce kurulmuş ve yüksek bir pazar payına sahip olmak, ihracat oranı, verimlilik düzeyi, sağladığı istihdam ile katma değer oluşturmak, kurumsallaşmasını tamamlamış, marka tanınırlığı yüksek olmak ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.
b) Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri
1) Yılın İnovatif KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) yıl içindeki ar-ge ve inovasyon faaliyetleri ile mevcut/yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile başarı elde etmiş olmak.
2) Yılın İşbirliği-Güçbirliği Yapan KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) yıl içindeki performansı dikkate alınarak, en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelerek yaptıkları işbirliği-güçbirliği kapsamında; üretim, istihdam, teknoloji düzeyi ve ihracatın arttırılması ile tasarım, pazarlama ve işbirliği kültürünün gelişmesi konularında bulundukları bölgeye katkı sağlayarak, en iyi işbirliği-güçbirliği modelini oluşturmuş ve sürdürülebilirliğini sağlamış olmak.
3) Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) yıl içinde her yıl cirosunun en az %50’sini ihracat gelirlerinden elde etmiş ve bunu ilgili resmi kuruluşlardan belgelemiş olmak.
c) Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri: Geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve ciro bakımından artan bir performans sağlamış, girişimciler için rol model oluşturmuş ve işletmesini son 3 (üç) yıl içinde kuran girişimcilerden;
1) Yılın Genç Girişimci Ödülü: İşletmesini kurduğu yıl itibariyle 35 yaşını geçmemiş genç girişimci olmak,
2) Yılın Kadın Girişimci Ödülü: Kadın girişimci olmak,
3) Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü: Yıllık ciro değerinin %25’ten fazlası ihracat gelirlerinden oluşmak ve uluslararası işbirliği yapmış olmak,
4) Yılın İnovatif Girişimci Ödülü: İnovatif bir iş fikri ile işini kurmuş olmak.
Başvuru
Başvurular, KOSGEB web sayfası üzerinden online olarak yapılır. Yapılan başvurunun imzalı ve kaşeli çıktısı ekli belgeler ile Hizmet Merkezlerine teslim edilir. Başvuruların son tarihi 31 Mayıs 2013’tür. Başvurular, yalnızca bir kategori için yapılacaktır.
Ödül
Değerlendirme komisyonları marifeti ile değerlendirilerek, Ödül Jürisi tarafından yapılacak çalışma ile belirlenen işletmeler ödüllendirilir ve bu işletmelere "KOSGEB Yılın Başarılı İşletmesi Logosu"nu bir yıl boyunca kullanma hakkı sağlanır. 
k.www.kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET