gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KÖY KANUNU 86 YIL SONRA DEĞİŞİYOR.

KÖY Kanunu 86 yıl sonra değişiyor. Devrim gibi düzenlemeler getiren yasa taslağına göre muhtarlar sigortalı olacak. Nüfusa göre 1, 2,3. dereceye ayrılacak. Yılda 1 ay izin kullanacak. MUHTARLARA 400 ilâ 800 lira arasında maaş verilecek. Köylü imza toplayıp muhtarı seçimle değiştirebilecek. İhtiyar heyeti ve imecenin yerini köy meclisi ve köyler birliği alacak.31.10.2010

31 Ekim 2010 Pazar 07:06

KÖY Kanunu 86 yıl sonra değişiyor. Devrim gibi düzenlemeler getiren yasa taslağına göre muhtarlar sigortalı olacak. Nüfusa göre 1, 2,3. dereceye ayrılacak. Yılda 1 ay izin kullanacak. MUHTARLARA 400 ilâ 800 lira arasında maaş verilecek. Köylü imza toplayıp muhtarı seçimle değiştirebilecek. İhtiyar heyeti ve imecenin yerini köy meclisi ve köyler birliği alacak.
 
KÖYE İLERİ DEMOKRASİ GETİREN MUHTARLARA ZAM
 
86 yıllık Köy Kanunu değişiyor. Taslakta devrim niteliğinde düzenlemeler var. Muhtarlar artık sigortalı olacak ve 400 ile 800TL arasında maaş alacaklar. Köylü imza toplayıp muhtar ve Köy Meclisim görevden aldırabilecek. 'İhtiyar heyeti ve imece' ise tarihe karışıyor 1924 tarihinde çıkarılan Köy Kanunu değişiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak, Bakanlar Kurulunun gündemine alındı. Taslakta ses getirecek düzenlemeler yer alıyor.
 
Muhtarların özlük hakları yeniden ele alınıyor. Köy ve mahalle muhtarlarının bir ay yıllık izin kullanmaları kanuni güvence altında olacak. Köyler ve muhtarlar gruplara ayrılacak. Nüfusu 1500'den yukarı köyler birinci grup, nüfusu 250'den 1500'e kadar olan köyler ikinci grup, nüfusu 250'ye kadar olan köyler üçüncü grubu oluşturacak. Birinci grup köylerde muhtarlar 800, ikinci grup köylerde 600, üçüncü grup köylerde 400 lira maaş alacak. Şehir ve kasabadaki mahalle muhtarlarına 400 lira aylık ödenek verilecek.
 
 
Köy muhtarlannın sosyal güvenlik primleri de muhtarlık ödeneğini veren kurum tarafından doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenecek. Halen emekli aylığı alanların aylıkları da muhtarlık ödeneği sebebiyle kesilmeyecek
 
 İsimler değişebilir Yeni kanunla Köy Meclisi isterse, köyün ismini mülki idare amirinin ve İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile değiştirebilecek. Yasa tasarısının gerekçesinde, yerleşim yeri sakinlerinin, kendi yaşadıkları yerin ismiyle ilgili söz sahibi olabilmelerinin önemine dikkat çekilirken, "Ad belirlemede çok basit ve seçilmişlerin tercihini ön plana çıkaran bir sistem benimsenmiş ama istikrarı sağlamak için de onay şartı konmuştur" denildi. Mühendis ve veteriner istihdam edilecek Tasarı yasalaşırsa, köylere yol, su, kanalizasyon, mezarlıklar gibi tesislerin bakımı ve onarımı, çevrenin korunması gibi görevler verilecek. Muhtarın yanında bir köy kâtibi, köy bekçisi ve çoban istihdam edilecek.
 
 Silahlı olan köy bekçilerine karşı gelenler, jandarmaya karşı gelmiş sayılacak. Büyük köylerde ihtiyaç olması durumunda veteriner, mühendis, mimar, teknisyen ve tekniker istihdam edilebilecek. Kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyetleri ile spor faaliyetleri düzenlemek de görevler arasında.
 
Pratikte, uygulama imkanı kalmayan birçok husus kaldırılıyor. Örneğin muhtarın, mevcut yasadaki gbi köy namına nalbant, bakkal, arabacı dükkânları yaptırmak gibi bir görevi olmayacak, ihtiyar heyeti kaldırılırken yerine vatandaşın oyu ile seçilecek kişilerden oluşacak 'Köy Meclisi' geliyor. 1924 tarihli kanunda yer alan 'Köy işlerinin birçoğu bütün köylü birleşerek imece ile yapılır' hükmü işlevsiz kaldığı için yeni yasada yer almayacak. 'Türkiye Köyler Birliği' adı altında yeni bir birlik kurularak köyler arasında yardımlaşma ve işbirliği teşvik edilecek.

Kaynak: Bugün Seçkin Ergün

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET