gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

LOJMANLARIN MEMURA SATIŞLARI NASIL OLACAK?

Lojmanlarda daireler, rayiç bedel üzerinden ihaleyle satılacak. İhalede oluşan son fiyat tutan ya da hiç kimsenin teklif vermemesi durumunda değer komisyonunun belirlediği tutar içinde oturan kamu görevlisine teklif edilecek.

25 Şubat 2013 Pazartesi 22:34

Lojmanlarda daireler, rayiç bedel üzerinden ihaleyle satılacak. İhalede oluşan son fiyat tutan ya da hiç kimsenin teklif vermemesi durumunda değer komisyonunun belirlediği tutar içinde oturan kamu görevlisine teklif edilecek. Memur 15 gün içinde kararım verip, bunu yazılı şekilde bildirecek. Almaya karar verirse 1 ay içerisinde şartnamede belirlenen şartlarda parayı yatırması istenecek. Memur almazsa, lojman ihaleye katılan diğer kişi ya da firmalara kalacak.
BAZILARI KAPSAM DIŞI
Ayrıştırma imkanı olmayan, hukuki problemleri olan, çok eski yıllarda yapılmış ekonomik ömrünü tamamlamak üzere olan lojmanlar, belirlenecek rayiç fiyat üzerinden, ihaleye çıkılmayıp, daireler halinde doğrudan içinde oturana teklif edilecek. 
SİT alam içerisinde yer alan kamu lojmanları satışa çıkarılmayacak. Emniyet, Silahlı Kuvvetler, hakimler ve savcılara ait lojmanlar güvenlik nedeniyle satılmayacak. 
Arsa değeri çok yüksek olan ve emsal değeri çok fazla olan, geniş arazi içerisinde yer alan lojmanlar, tüm bloklar halinde satılacak. Bunlar açık ihale usulü ile en yüksek fiyatı veren kişi ya da tüzel kişilere satılacak.
TAKVİM

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET