gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MAL BİLDİRİM KAPSAMI GENİŞLİYOR SÜRESİ KISALIYOR

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu açıkladığı "Kamu Yönetiminde Şeffaflık Programı" ne getiriyor?

14 Ocak 2015 Çarşamba 16:24
MAL BİLDİRİM KAPSAMI GENİŞLİYOR SÜRESİ KISALIYOR

MAL BİLDİRİM KAPSAMI GENİŞLİYOR SÜRESİ KISALIYOR


Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu açıkladığı "Kamu Yönetiminde Şeffaflık Programı" ne getiriyor? Başbakan Davutoğlu açıklamasında temelde iki yeni gelişme üzerinde durdu. Bunlar siyasal partilere yapılacak yardımların şekli ve usulü ile mal bildirimi konuları.


1- Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanının şeffaflaştırılmasına yönelik Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklikler yapılması öngörülüyor. Bı kapsamda;

Milletvekili ve belediye başkan adaylarına yapılacak nakdi yardımlar, kendi adlarına açılmış seçim hesaplarına yatırılacak. Adaylara  ve siyasi partilere yapılacak ayni ve nakdi yardımlara bazı sınırlar getirilebilecek. Bunların yasal düzenlemeyi sevk ettiğimizde detayları görülecek. Siyasi partilere yapılan bağış miktarı, elektronik ortamda ilan edilecek. Getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde, idari para cezası uygulanacak. Seçimlere katılacak siyasi partilerin tümünün, seçim takviminin başlangıç tarihi itibariyle mali kaynaklarını kamuoyuna ilan edecek. Siyasi partilerin seçim sonuçlarının ilan edilmesinden sonra seçim bilançolarını elektronik ortamda ilan edecek.

2- Mal bildirimine muhatap, mal bildirimi yükümlülüğüne sahip olan kesimler genişletiliyor. Kamu görevi yürüten, kamu sorumluluğu, millete bir anlamda emanet anlamında sorumluluk taşıyan herkesin mal bildirimiyle ilgili bir yükümlülüğü gelecek. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, genel merkez yöneticileri, il ve ilçe başkalarıyla -çünkü buralarda da bu düzeylere kadar inen bazı yanlış uygulamalar olabileceği varsayımıyla- ulusal, bölgesel veya yerel nitelikte yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarının yetkilileri için de mal bildiriminde bulunma zorunluluğu gelecek. Yüksek Mahkeme Başkan ve üyeleri ile daire başkanları, TBMM Başkanlığına mal bildiriminde bulunacaklar.

Mal bildirimlerinin yenilenme süresi 5 yıldan 2 yıla inecek, ara bildirimler kaldırılacak. Şimdi 5 yıldı, arada bildirim yapılıyordu, bu da takibi zorlaştırıyordu. 2 yılda 1'e inecek, ara bildirim kaldırılacak. Kurumlar nezdinde yer alan etik komisyonlarının mal bildirimlerinin kontrol ve karşılaştırılmasında etkin bir şekilde rol alması sağlanacak. 5018 sayılı kanun kapsamında ifade edilen üst yöneticilerin mal bildirimleri, kamu görevlileri etik kurulu tarafından karşılaştırılacak. Yani kamu görevlileri etik kurulu, bu mal bildirimleri arasında karşılaştırma yapıp belli çalışmalar yürütebilecek. Mal bildirimlerinin elektronik ortamda verilmesini ve kıyaslanmasını sağlayacak bilişim alt yapıları kurulacak. Mal bildirimleri şeffaf olacak. Elektronik ortamda bildirilecek ve isteyen herkes kimin hangi gelirle neyi elde ettiğini görebilecek.

KamudanHaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET