gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB’DEN MALİ GENELGE

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 04.02.2010 tarihli ve 2010/12 sayılı genelgesi gereği, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Mali İstatistikler” başlıklı 52’nci maddesi hükümleri çerçevesinde 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 Sıra No’lu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği ile Bakanlığımız sosyal tesisleri (eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, spor tesisi, yemekhane ve benzeri sosyal tesisler)’ne ilişkin verileri www.kbs.gov.tr veya http://kbs.muhasebat.gov.tr internet adresinde yer alan kamu harcama ve muhasebe bilişim sistemi (KBS)’ne, 2010 mali yılından itibaren Müdürlüğümüz tarafından girişleri yapılmaktadır.

17 Mart 2011 Perşembe 14:26
MEB’den Mali Genelge

MEB tarafından (MEBBİS) içersinde Sosyal Tesisler Modülü yazılımını tamamlayarak ilgili genelge emri gereği, yapılan değişiklerin Sosyal Tesisler Modülüne girişleri ve kullanımları ile ilgili bilgi paylaşımı yapılacaktır.MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 23.02.2011 tarih ve 2011/11 sayılı genelgesi


 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET