gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB'DE, LOJMAN DAĞITIMINDA ÖNCELİK ÖĞRETMENLERE VERİLECEK

MEB Kamu Konutları Tahsisinin Nasıl Yapılacağını Açıkladı Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü 05/11/2010 tarih ve 17454 “Kamu konutları tahsisi” konulu yazıları ile MEB kamu konutları tahsisinin nasıl yapılacağını açıkladı.

11 Ocak 2011 Salı 11:45
MEB'de, lojman dağıtımında öncelik öğretmenlere verilecek

 Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 05/11/2010 tarih ve 17454 “Kamu konutları tahsisi” konulu yazılarında; “2946 Sayılı Kamu Konutları Kanun'un 3'üncü maddesi ile kamu konutlarının türleri ve tahsisleri belirlenmiştir.

 
Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeline Tahsis Edilen Kamu Konutlarına İlişkin Uygulama Yönergesinin 7'nci maddesi ile konutların öncelikle ait oldukları okul ve kurum personeline tahsis edileceği belirtilmiş; aynı Yönerge'nin 1l'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında "Okullardaki konut dağıtımında öncelik eğitim- öğretim hizmetleri sınıfı personeline verilir. Yönerge'nin 5'inci maddesinin (a) bendi dışında kalan eğitim-öğretim sınıfı personeline tahsisten sonra, gerek görev tahsisli kategoride, gerekse sıra tahsisli kategoride boş konut kaldığı takdirde diğer hizmet sınıfı personeline sıra çizelgesi esas alınarak tahsis edilecektir." hükmü yer almıştır.
 
Genel Müdürlüğümüze bağlı yatılı ve gündüzlü okullara ait konutların tahsisinde, belirtilen-hükümlere titizlikle uyulması, tahsislerin Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeline Tahsis Edilen Kamu Konutlarına İlişkin Uygulama Yönergesinin "7nci "maddesinin 4'üncü bendi kapsamında komisyon kararına dayalı olarak ilçelerde kaymakamlık, illerde valilik onayı ile gerçekleştirilmesi, aksi durumlarda ise gerekli yasal işlemlerin Valiliğinizce yapılması gerekmektedir.” açıklamasında bulundu.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET