gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MELİH KARATAY'DANYAZ DÖNEMİ ENGELLİ ÇOCUKLARIMIZ

Okul çağındaki engelli çocuklara yönelik yaz döneminde yürütülen bir tatil, sosyal faaliyet vb. yaygın bir hizmet götürülmemektedir. Yaz döneminde bu tür aktivitelerden uzak kalan çocuklar, okul döneminde kazandıkları güven, bilgi ve becerilerin zayıflamasına neden olunmaktadır. Diğer taraftan toplumun bir ferdi olarak engellilere bu tür hakların sadece aileleri üzerine bırakılmayacak kadar önemli, kurumsal destek gereken bir konu olduğu unutulmamalıdır. Zaten genelde ekonomik yetersizlik yaşayan ailelerin tatil yaptırması beklenemez.

18 Haziran 2013 Salı 06:54
MELİH KARATAY'DANYAZ DÖNEMİ ENGELLİ ÇOCUKLARIMIZ

YAZ DÖNEMİ ENGELLİÇOCUKLARIMIZ

Ülkemizde engellilereyönelik kamu özel bir çok kamu kurum ve kuruluşları hizmet götürmekte.

Milli Eğitim Bakanlığıeğitim yaşındaki çocukların durumlarına uygun özel ve kaynaştırmalı sınıflarlaöğrenimlerini gerçekleştirirken toplumundan tecrit edilmelerine engel olmakta.Aynı zamanda gelecek hazırlamakta. Sağlık Bakanlığı evde bakım hizmetleri, hastanelerdesağladığı önceliklerle sağlık hizmetlerine ulaşmada kolaylık sağlama gayretiiçinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı istihdam eğitim ve teşvik,kotalarla engellileri çalışma hayatına kazandırmak için çalışmalar yürütmekte.Belediyeler toplu taşımdan kaldırımlara, evde bakımdan sosyal yardımlara kadarbir dizi hizmet götürmekte.

Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı ise engellilere Ülke olarak oluşturulan ve oluşturulacakpolitikaların belirlenmesinde önemli bir görevi üstlenmiş durumda.  Bakanlık kamukurumlarına bir sebepten dolayı başvurmuş engelli bireylerin verilerininderlenmesiyle oluşan Ulusal Engelliler Veritabanıyla (ÖZVERİ) politikalarınbelirlenmesi için bilgi sağlamakta.

İlk eldenalınan sonuçlar şöyle: Ülkemizde toplam 1 milyon 559 bin  222 engelli var. Cinsiyet ayrımınagidildiğinde 672 bin 172’si kadın, 887 bin 41’i kadın. Tahmin edeceğiniz üzereen fazla engelli İstanbul 177.818, İzmir 98.564, Ankara 90.707, Bursa 54.399,Adana 46.788, Şanlıurfa 42.975, Konya 41.364, Mersin 39.376, Samsun 38.630,Antalya 38.660 illerinde sayılarıyla bulunmakta.

Yukarda sözünüettiğimiz engellilere parçalı yapıda sunulan hizmetler arasında eğitim veöğretim okul dönemi boyunca MEB tarafından sağlanmakta. Ancak okul çağındaki engelliçocuklara yönelik yaz döneminde yürütülen bir tatil, sosyal faaliyet vb. yaygınbir hizmet götürülmemektedir. Yaz döneminde bu tür aktivitelerden uzak kalançocuklar, okul döneminde kazandıkları güven, bilgi ve becerilerin zayıflamasınaneden olunmaktadır. Diğer taraftan toplumun bir ferdi olarak engellilere bu türhakların sadece aileleri üzerine bırakılmayacak kadar önemli, kurumsal destekgereken bir konu olduğu unutulmamalıdır. Zaten genelde ekonomik yetersizlikyaşayan ailelerin tatil yaptırması beklenemez.

Bakınızyaşlarına göre, özellikle eğitim yaşında olan 8-14 yaş grubunda 186.614, 15-21yaş grubunda 144.386 engelli var. Belediyeler düzenledikleri tatilprogramlarında, MEB ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı yaz dönemi boş kalan okullardayapacakları sosyal aktivitelerle, özelde otellerin sağlayacakları fiyatindirimleriyle, spor kulüpleri özel yaz kursları ile ve daha sayılabilecek birçok faaliyetler ile engelli çocuklarımızı yaz döneminde eve hapsetmemiş oluruz.

Duyarsızkalmayalım, engellileri yaz döneminde duyalım. 

Melih KARATAY, Kolaj, kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET