gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MİLLETVEKİLLERİNE YENİ KRİTERLER

TBMM Siyasi Etik Komisyonu'nin hazırladığı etik yasa taslağında, 'milletvekilliği ile bağdaşmayan işler' başlığı altında, 'ücret karşılığı iş takipçiliği ve komisyonculuk' da yasaklar arasında sayıldı.

17 Aralık 2012 Pazartesi 11:44


 TBMM Siyasi Etik Komisyonu'nin hazırladığı etik yasa taslağında, 'milletvekilliği ile bağdaşmayan işler' başlığı altında, 'ücret karşılığı iş takipçiliği ve komisyonculuk' da yasaklar arasında sayıldı.

Taslakta, milletvekilliğiyle bağdaşmayan işler şöyle sıralandı: . TBMM üyeleri görevleri devam ettiği sürece, diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak kaüldığı teşebbüs veya ortaklıklarda, özel geür kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararma çalışan derneklerin ve devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik, hakemlik, ücret karşılığı iş takipçiliği, komisyonculuk veya müşavirlik yapamazlar, genel sekreter, sekreter veya benzeri herhangi bir nam altında hiçbir yönetim görevi alamazlar.

TACİR DE ESNAF DA OLAMAYACAKLAR
Bir çıkar karşılığı olmasa dahi özel sektörde herhangi bir görev alamazlar ve Türk Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarım gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar. Serbest mesleklerini icra edemezler. Yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. Bir üyenin belli konuda ve 6 ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulu'nca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi Meclis'in kararma bağlıdır. Yabancı bir devlet veya milletlerarası bir kuruluş tarafından verilen idari ve siyasi, ücretli herhangi bir işi veya görevi TBMM'nin kararı olmadıkça kabul edemezler. ŞEFFAF VE ERİŞİLEBİLER OLACAKLAR TBMM üyeleri, TBMM üyesi olmaktan kaynaklanan konum ve yetkileri ile milletvekilliği unvanlarını, kendilerine veya 3'üncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırlar. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, yaş,-bedensel, zihinsel ve ruhsal engeller ve benzeri sebeplerle ayırım yapamazlar. ' Kendilerine tahsis olunan kamu imkanlarını amacı kapsammda kullanmaya özen gösterirler. Her türlü eylem ve işlemlerini yerine getirirken açık, şeffaf ve erişilebilir olurlar. Görevlerini yerine getirirken TBMM'nin saygınlığına ve milletvekilliği görevinin itibarına uygun davranırlar." Salt çoğunlukla vekillik düşecek.

TASLAĞA göre, seçilmeden önce yasaklanan herhangi bir görevi üstlenmiş mıletvekilleri, durumlarını dört ay içinde yasaya uygun hale getirecekler. Oluşturulacak "Etik Kurul", etik ilkelerine uymadığını saptadığı milletvekili hakkında uyarı, kınama ve TBMM'yi temsil edecek heyetlerden sureli olarak görev alamama cezaları verebilecek. Taslakta, "TBMM üyeliği ile bağdaşmayan herhangi bir hizmeti sürdürmekte ısrar edenlerin üyeliğinin düşmesine salt çoğunluk (276) ile karar verilir" hükmü de konuldu.

Vekiller ne dedi ?

 YENİÇAĞ gazetesinin yazarlarından MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, "Herkes yasaları, kuralları, etikleri kendilerine uydurmaya çalışıyor" diyerek, taslağı Söyle eleştirdi: "Ben 10 senedir yazıyorum, bundan sonra da yazacağım. Ücret almıyorum, ama yazacağım." Geçen donem televizyonda program yapan MHP Antalya Milletvekili Mehmet Gunal ise şunları söyledi: "Özu itibariyle yapılan doğru. Ancak bir taraftan dokunulmazlık, yolsuzluk dosyaları duracak, diğer tarafta milletvekillerine 'iki kural çıkardık etik kurul kurduk' diyeceksiniz. Sadece milletvekili etıgi değil, siyasi ahlak yasasının çıkması gerekir."
Vekiller artık iş takipçiliği de yapamayacak Turan YILMAZ/ANKARA HÜRRİYET
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET