gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRENİM KREDİLERİNİN GERİ ÖDENMESİNDE, TAKSİT SAYISINI ARTTIRAN DÜZENLEME YÜRÜRLÜKTE

10 Kasım 2010 tarihinde yayımlamış olduğumuz haberde, öğrenim kredilerinin geri ödenmesinde taksit sayısını arttıran düzenlemenin ayrıntılarına yer vermiştik. Söz konusu düzenleme; şuan kredi almakta olan öğrencileri, öğrenimi bitmiş olmasına rağmen henüz ödemeye başlamamış olanları ve öğrenim kredi borcunu ödemekte olanları kapsamaktaydı. Düzenleme 10 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Detaylı açıklama için başlığa tıklayınız.

10 Aralık 2010 Cuma 11:45
Öğrenim kredilerinin geri ödenmesinde, taksit sayısını arttıran düzenleme yürürlükte

 ÖĞRENİM KREDİLERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER

 
MADDE 8 – 351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
 
“Öğrenci, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim yapması halinde dört yıl) sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorundadır.
 
Borçlunun, Kuruma müracaatı esnasında; Sosyal Güvenlik Kurumu veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borcunu ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılır.”
 
“Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorundadır.”
 
GEÇİCİ MADDE 6 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kredi almakta olanlar ile kredi borcunu ödeme zamanı henüz başlamamış olanlar, bu borçlarını kredi aldıkları sürede, kredi ödeme zamanı başlayıp borç taksitlerini aksatmadan düzenli olarak ödemekte olanlar ise bakiye borçlarını kalan taksit süresinin iki katı sürede öderler.”
 
ESKİ HÜKÜM
 
351 sayılı Kanunun 16. maddesinin 2. fıkrası şu şekildedir:
 
"(Değişik ikinci fıkra: 18/5/2006-5505/1 md.) Öğrenci, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim yapması halinde üç yıl) sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürenin yarısı kadar sürede ve aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorundadır."
 
YENİ DÜZENLEME
 
Yeni düzenlemeye göre, bu süre değişmektedir.
 
"Öğrenci, borcunu öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim yapması halinde dört yıl) sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde Kuruma ödemek zorundadır."
 
DÜZENLEME NEYİ GETİRİYOR?
 
Yeni düzenleme, alınan kredinin, aynı sürede ödenmesini öngörüyor. Örneğin öğrenci 4 yıl boyunca kredi almış ise, mezuniyetten 2 yıl sonra başlamak üzere yine 4 yıl süresince geri ödeyecektir.
 
HALİ HAZIRDA ÖDEME YAPANLARIN DURUMU NE OLACAK?
 
Bu husus teklifin geçici maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:
 
"Geçici Madde 6- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kredi almakta olanlar ile kredi borcunu ödeme zamanı henüz başlamamış olanlar, bu borçlarını kredi aldıkları sürede, kredi ödeme zamanı başlayıp borç taksitlerini aksatmadan düzenli olarak ödemekte olanlar ise bakiye borçlarını kalan taksit süresinin iki katı sürede öderler".
 
Bu maddeye göre,
 
1- Henüz kredi almakta olanlar, kredi aldığı kadar sürede geri ödemede bulunacaktır.
 
2- Kredi borcunu ödeme zamanı gelmemiş olanlar yani mezuniyetinin üzerinden 2 yıl geçmeyenler (lisansüstü öğrenim için 3 yıl) yine, kredi aldığı kadar sürede geri ödemede bulunacaktır.
 
3- Kredi borcunu ödemeye başlamış olanlar ise, bakiye borçlarını kalan taksit süresinin iki katı sürede öderler. Örneğin kalan taksit sayısı 8 ay ise bu 16 ay olacaktır. Ancak bu hak sadece taksitlerini düzenli ödeyenler için geçerli olacaktır.

ÖDEYEMENLERİN DURUMU
 
Bilindiği üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkisi olmayanlar, talepleri halinde, borç ödemesini kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak suretiyle ve birer yıllık sürelerle uzatılabilmektedir. Bu fıkrada da yeni bir düzenleme yapılmaktadır. Bu yeni düzenlemeye göre, bu ilişkinin varlığı, YURTKUR'a başvuru sırasında aranacaktır. Dolaysıyla müracaat öncesindeki ilişki, ertlemeye engel olmayacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET