gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖZELLEŞTİRME İDARESİNDEN HAZİNEYE 197 MİLYON DOLAR

HAZİNE HESAPLARINA 197 MİLYON ABD DOLARI AKTARILDI

01 Şubat 2011 Salı 11:08
Özelleştirme İdaresinden hazineye 197 milyon dolar

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından;

1) 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un Geçici 23 üncü maddesine istinaden, 31/01/2011 tarihi itibariyle Hazine Müsteşarlığı’nın hesabına, 197 Milyon ABD Doları aktarılmıştır.

Bu aktarma ile birlikte 2011 yılı içerisinde Hazine Müsteşarlığı hesaplarına Dolar bazında aktarılan toplam tutar 573 Milyon ABD Dolarıdır.

2) 2011 yılı içerisinde, 20/02/2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası kapsamında; Enerji Bakanlığına ait Elektrik Üretim A.Ş. ve/veya müessese,bağlı ortaklık,iştirak ve işletme birimlerinin varlıklarının İşletme Hakkı Devri bedelleri (ÖİB tarafından yapılan masraflar düşüldükten sonra) ile diğer bazı özelleştirme bedelleri karşılığı olan toplam 97 Milyon ABD Doları; özel kanun/mevzuat gereğince ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmıştır.

3) Bahsekonu aktarmalarla birlikte, 2011 yılı içerisinde Hazine Müsteşarlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılan toplam tutar 670 Milyon ABD Dolarına ulaşmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET