gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖZÜRLÜ MEMUR OLMAK İSTEYEN SAYISI 60 BİNİ AŞTI

7 Mart 2012, saat 17:00 itibari ile ÖMSS başvuruları tamamlanmıştır. Tüm özür gruplarında toplam 60.367 aday başvuru yapmıştır.

16 Mart 2012 Cuma 09:58

 ÖMSS Başvurusu yapan adayların özür durumu ve eğitim düzeyine göre dağılımı:

 

 

 

Özür Durumu

Orta Öğretim ve Dengi

Önlisans

Lisans

Toplam Başvuru

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

1

Genel

30.883

64,1

4.972

70,3

3.698

71,9

39.553

65,5

2

Görme

7.725

16,0

1.194

16,9

1.050

20,4

9.969

16,5

3

İşitme

6303

13,1

833

11,8

356

6,9

7.492

12,4

4

Zihinsel

3241

6,7

72

1,0

40

0,8

3.353

5,6

 

Toplam

48.152

79,8

7.071

11,7

5.144

8,5

60.367

 


ÖMSS'ye Başvuruları Kabul Edilen Özür Grupları

 

 

1) Genel Özürlü Grubu

a) Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Özürlüler

b) Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otistik, Asberger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar

c) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayan CP hastaları

 

2) Görme Özürlü Grubu

a) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayanlar

b) Soruları kendisi okuyabilenler

 

3) İşitme Özürlü Grubu

 

4) Zihinsel Özürlü Grubu

a) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayanlar

b) Soruları kendisi okuyabilenler


 

BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN ÖZÜR GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMLARI

 

 

basvuru yapan adaylarin ozur grubuna gore dagilimi.600px


Özürlü Memur Seçme Sınavı için başvuru yapan adayların özür gruplarına göre dağılımları yukarıdaki grafikte verildiği gibidir. Grafik incelendiğinde,  başvuru yapan toplam 60.367 adayın yarısından fazlasının (% 66)  genel, % 16’sı görme, % 12’si işitme ve %6’sı zihinsel özür grubunda olduğu görülmektedir.

 

BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMLARI

 

basvuru yapan adaylarin ogrenim durumlarina gore dagilimi.600px


Özürlü Memur Seçme Sınavı için başvuru yapan adayların öğrenim durumlarına göre dağılımları yukarıdaki grafikte verildiği gibidir. Grafik incelendiğinde, adayın büyük bir çoğunluğunun (% 80) orta öğretim ve dengi,  % 12’inin önlisans ve % 8’inin lisans mezunu olduğu görülmektedir.

 

BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMLARI

 

cinsiyete gore dagilim


Özürlü Memur Seçme sınavı için başvuruda bulunan 60.367 adayın cinsiyete göre dağılımları yukarıdaki grafikte gibidir. Grafik incelendiğinde adayların % 75’inin erkek ve % 25’inin kadın olduğu görülmektedir.

 

ORTA ÖĞRETİM VE DENGİ ÖĞRENİM DURUMUNA SAHİP ADAYLARIN ÖZÜR GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMLARI

 

ozur gruplarina gore dagilim.600px


Özürlü Memur Seçme Sınavı için başvuruda bulunan adaylardan orta öğretim ve dengi öğrenim durumuna sahip 48.152 adayın % 64’ü genel, % 16’sı görme, % 13’ü işitme ve % 7’si zihinsel özür grubundadır.

 

ÖNLİSANS ÖĞRENİM DURUMUNA SAHİP ADAYLARIN ÖZÜR GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMLAR

 

onlisans ozur grubu dagilimi.600px


Özürlü Memur Seçme Sınavı için başvuruda bulunan 60.367 adayın 7.071’i önlisans öğrenim durumuna sahip olup adayların özür gruplarının dağılımı yukarıdaki grafikteki gibidir. Grafik incelendiğinde önlisans mezunu adayların %70’inin genel özür grubunda, % 17’sinin Görme özür grubunda, % 12’sinin işitme özür grubunda ve % 1’inin zihinsel özür grubunda olduğu görülmektedir.

 

LİSANS ÖĞRENİM DURUMUNA SAHİP ADAYLARIN ÖZÜR GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMLARI

 

lisans ozur grubu dagilimi.600px

 

Özürlü Memur Seçme Sınavı için başvuruda bulunan 60.367 adayın 5.144’ü lisans öğrenim durumuna sahip olup adayların özür gruplarının dağılımı yukarıdaki grafikteki gibidir. Grafik incelendiğinde lisans mezunu adayların %72’inin genel özür grubunda, % 20’si görme özür grubunda, % 7’si işitme özür grubunda ve         % 1’inin zihinsel özür grubunda olduğu görülmektedir.

 

 

 

2012-Özürlü Memur Seçme Sınavına (ÖMSS) 29 Nisan 2012 tarihinde yapılacaktır. 

 

Sınavda uygulanacak tüm testler için konu dağılımları ve soru sayıları aşağıdaki gibidir:


Genel Yetenek Testi Soru Sayısı 
1) Türkçe                                                           15
 
2) Matematik                                                     15


Genel Kültür Testi Soru Sayısı

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi                  10

2) Temel Yurttaşlık Bilgisi                                  6

3) Türk Kültür ve Medeniyetleri                         3

4)Türkiye Coğrafyası                                          5

5)Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve

Güncel Sosyoekonomik Konular                        6

 

Sınavda uygulanacak tüm testler için (Zihinsel Özürlü Grubu Testleri dâhil) soru sayıları, kılavuzda da belirtildiği gibi aşağıdaki şekilde olacak ancak, ortaöğretim düzeyindeki zihinsel özürlü grubu içerisinde Millî Eğitim Bakanlığı İş Okulu mezunları da bulunduğundan bu test hazırlanırken İş Okulu Eğitim Programı da göz önünde bulundurulacaktır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET