gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

PROJELERİ AJANLAR İZLEYECEK

Yatırım çekerek bölgesel gelişmeyi hızlandırmak için kurulan kalkınma ajansları, hibe desteği verdiği projeleri tarafsız değerlendirebilmek amacıyla kurum personeli dışındaki kişileri görevlendirecek.

14 Nisan 2011 Perşembe 22:46
Projeleri Ajanlar İzleyecek

Bu kişilerin seçiminde ise gizliliğe en üst seviyede dikkat edilecek. Kimliklerinin gizli tutulması için ajanslar, casusluk filmlerini aratmayacak yöntemler kullanacak. Adayların seçiminde değerlendirme aşamasından sonra gerekli görüldüğünde yüz yüze görüşme, telefon ya da video konferans gibi mülakat yöntemleri ajans uzmanlarından oluşan bir komisyon tarafından yapılacak. Başvuran kişilerin projeleri değerlendirmesi ise e-posta üzerinden gerçekleştirilecek. Görevimiz Tehlike ve 007 James Bond serilerindeki film senaryolarını aratmayan çalışma yöntemiyle ajans, dışarıdan görevlendirdiği heyetle irtibat kuracak. Yazılı tebligatların yapılmayacağı kişiler, kendilerine verilecek eğitimler sonunda projeleri değerlendirmek için zaman ve mekânı kendilerine gönderilecek e-postalardan takip edecekler.

Devlet Planlama Teşkilatı'na bağlı olarak kurulan kalkınma ajansları, düzenli olarak çıktığı doğrudan faaliyet destek programlarıyla kuruldukları bölgelerdeki projelere hibe desteği veriyor. 'Bağımsız Değerlendirici Havuzu' adı altında faaliyet gösterecek heyet, ajansın mali destek programları kapsamında ajansa sunulacak proje tekliflerin değerlendirmesini yapacak. Tecrübelerine göre sınıflandırılacak olan bağımsız değerlendiriciler için en az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması ve alanlarında 5 yıl deneyim sahibi olmaları gerekiyor. Proje yönetimi ve uygulamaları, hibe programları yönetimi, idari, mali ve teknik yönlerden proje etüdü ve değerlendirmesi, mali analiz, bütçe analizi, fizibilite çalışmaları, yatırım süreçleri ve bölgesel yatırım imkânları ile bölgesel programlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olarak gösteriliyor. Konya ve Karaman merkezli Mevlana Kalkınma Ajansı'nın ardından Ankara Kalkınma Ajansı da bu uygulamayı başlattı. Ajans, bağımsız değerlendiricilerin, daha önce ajansa sunulan projelerin hazırlık aşamalarında görev almamış olması şartını arıyor. Ayrıca kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyecekler. Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli ajans tarafından gizli tutulacak. Bu kişilerin görevlendirilmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacak. Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri bilgileri paylaşamayacak. Bu kuralların yazılı bir anlaşma çerçevesinde yapılması için de 'tarafsızlık ve gizlilik beyanı' doldurulacak. Bu beyana göre değerlendiriciler, hiçbir şekilde destek programlarında gizliliği ihlal etmeyeceğini sözleşme altına alacak, aksi durum tespit edildiğinde hakkında cezai yaptırımların uygulanacağı belgeye imza atacak. Bağımsız değerlendiriciler, bir proje teklif çağrısı döneminde, bir günde en fazla üç proje olmak üzere toplamda en fazla 20 proje değerlendirebilecek. Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere, değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecek.

Zaman

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET