gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI EK GÖREVDE YÜKSELME SINAV SORU VE CEVAPLARI

Sağlık Bakanlığı, ek görevde yükselme sınavı'nın soru ve cevaplarını KamudanHaberler.com'da açıklıyoruz.

16 Şubat 2011 Çarşamba 10:19
Sağlık Bakanlığı ek görevde yükselme sınav soru ve cevapları

 Bakanlığımız personeli için yapılan görevde yükselme eğitimi ile ilgili olarak Danıştay 5’inci Dairesinin 2010/398 Esasına kayıtlı olarak Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği eki Ek-1 Değerlendirme Formunun 7 ve 8 nolu bölümlerinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden mezkur Karar ve İdare Mahkemesi Kararları gereğince, Şube Müdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı, Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Memur unvanlarında ek görevde yükselme eğitimine katılan personel için 12 Şubat 2011 tarihinde görevde yükselme sınavı yapılmıştır
__________________________________________________________________

*Hastane Müdürü 

*Hastane Müdür Yardımcılığı

*Şube Müdürü

Şef A

*Şef B

*Memur A 

*Memur B

*VHKİ A

*VHKİ B
________________________________________________________________

Sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarı Bakanlığımız http:// personel.saglik.gov.trinternet adresinde yayımlanmıştır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar soru ve cevapların yayımlanmasından sonra en geç 8 (sekiz) iş günü içerisinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne dilekçe ile yapılacaktır.

İtirazların incelemeye alınabilmesi için T.C Ziraat Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin TR690001000799054952185001 numaralı hesabına 10 (on) TL inceleme ücretinin yatırılması ve itiraz dilekçesine banka dekontu eklenerek Personel Genel Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Sınav sorularına itiraz dilekçeleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 0312 585 16 35 numaralı faksa çekilerek, dilekçelerin aslı 25 Şubat 2011 Cuma günü saat 18.00’e kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğünde olacak şekilde Mithatpaşa Cad. No: 3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresine gönderilecektir.

T.C kimlik numarası, adı, soyadı, imzası, açık adresi, bulunmayan ve ekinde banka dekontu yer almayan dilekçeler ile süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlgililere Duyurulur

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET