gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞE NE OLACAK?

Sağlık Bakanlığını Yeniden Yapılandıran KHK Taslağında kaldırılan Teftiş Kurulu için Devlet Denetim Elemanları Derneği (DENETDE) sakıncaları sıraladı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlına gidilmesini istedi

15 Eylül 2011 Perşembe 06:29
Sağlık Bakanlığı Teftişe Ne Olacak?

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kurumlarının yeniden yapılandırılmasına dair Kanun Hükmünde Kararname taslağında Teftiş Kurulunun kaldırılmasının ve mevcut müfettişlerin araştırmacı olarak atanmalarının düzenlenmektedir.
02.05.2011 tarih ve sayılı 6223 sayılı Yetki Kanunu çerçevesinde yapılan Sağlık Bakanlığının Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Taslağa Devlet Denetim Elemanları Derneği'nin (DENETDE) görüşlerini ihtiva eden Sağlık Bakanlığına gönderilen  Bilgi Notunda;
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunun köklü geçmişine atıfta bulunmak ve sağlık hizmetlerinde uluslararası denetim uygulamalarından örnekler verilmek suretiyle, teftiş ve denetimin gerekliliği ve vazgeçilemezliği üzerinde durulmuştur. Öte yandan halen kullandığımız "teftiş" ve "müfettiş" kavramlarının Osmanlı döneminden beri kullanılmakta olan kavramlar olduğuna vurgu yapılarak, medyada zaman zaman “sağlık skandalı” olarak yer alan haberler üzerine Sağlık Bakanlığınca Müfettiş görevlendirildiğinin açıklanmasının kamuoyu üzerinde oluşturduğu etki dikkate alındığında “Müfettişlik” kavramının halen toplumumuzda güvene dayalı güçlü bir algısının olduğuna dikkat çekilmiştir.
Yine, 06.04.2011 tarih ve 6223 sayılı Yetki Kanunu çerçevesinde yeniden yapılandırılan ve yeni kurulan bakanlıkların önceki organizasyonları üzerinde bulunan teftiş kurulları ve denetim birimlerinin mevcut haliyle veya yeniden yapılandırılarak devam ettirildiğine dikkat çekilerek, bu durumun hükümetimizin kamu yönetiminde denetim fonksiyonunun gerekliliği hususundaki hassasiyetinin açık bir ifadesi olduğu dile getirilerek, aynı uygulamanın devamının Türk Kamu Yönetiminde standardizasyonun temini bakımından önemli ve gerekli olduğu vurgulanmıştır.
Diğer taraftan, Müfettişlik mesleği ve araştırmacı kadrosunun mukayesesi ve değerlendirilmesi yapılarak, Müfettişlik mesleğinin kariyer niteliği ve Müfettişlik güvencesi vurgulanarak, 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 103.Maddesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi esnasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 91 inci maddesinde yapılan değişiklikle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen memurlardan unvanları müdür ve daha üst olanlar ile danışma ve denetim işlevlerine ilişkin kadrolarda çalışanlar Araştırmacı kadrolarına atanırlar şeklindeki düzenleme dikkate alınarak, “Bunlardan unvanları müdür ve daha üst olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadrolarda çalışanlar Araştırmacı kadrolarına, diğerleri ise durumlarına uygun kadrolara atanırlar” şeklinde değiştirildiği hatırlatılarak, denetim işlevlerinde çalışan Müfettişlerin Araştırmacı kadrolarına atanmasının hukuken imkânsız olduğuna işaret edilmiş, aksi bir uygulamanın yasa koyucunun amacına aykırılık teşkil edeceği ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacağına dikkat çekilmiştir.
Sonuç olarak, öncelikle Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunun, Türk Kamu Yönetiminde standardizasyonun temini bakımından, 6223 sayılı Yetki Kanunu çerçevesinde hazırlanan diğer Kanun Hükmünde Kararnamelerle yeni kurulan veya yeniden yapılandırılan Bakanlıklarda olduğu gibi, “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı” adı altında faaliyetlerini devam ettirmesi, ayrıca İç Denetim Biriminin de 5018 sayılı Kanuna uygun olarak varlığını sürdürmesi talep edilmiştir.


Alıntılar için www.kamudanhaberler.com linkini veriniz.

Milli Eğitimin ardından sağlıkta da üst düzey dönüşüm kapıda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nın teşkilat yasası, çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlendi. Yeni KHK ile MEB'te taşlar yerinden oynarken, benzer bir değişiklik Sağlık Bakanlığımda olacak. Bakanlığın Başbakanlığa sunmak üzere son şeklini verdiği Kanun Hükmünde Kararname ile Hıfzıssıhha, Temel Sağlık, Tedavi ve Personel Genel Müdürlükleri kaldırılıyor. Kurumların yerine Türkiye Halk Sağlığı, Türkiye ilaç ve Tıbbi Ürünler, Türkiye Kamu Hastane Birlikleri, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kurumları kuruluyor.
DENETİMLERDE ZAAF OLACAK ENDİŞESİ
Sağlık Bakanlığı teşkilat yasa tasarısında önemli değişiklikler yer alıyor. 2003 yılında başlayan dönüşüm programını genişletmek isteyen Bakanlık, yeni kurumları hayata geçirecek. Özellikle kamu hastanelerinin yönetimine ilişkin atılan Kamu Hastane Birlikleri için Kamu Hastane Birlikleri Kurumu hayata geçirilecek. Böylece hastanelerin yönetimi baştan aşağıya yenilenecek. Bakanlığın temel taş lan olan genel müdürlükler de tarihe karışacak. Hıfzıssıhha Başkanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Personel Genel Müdürlükleri kaldırılacak. Bu düzenlemelerin ardından kurulacak yeni kurumların her biri kendi personelini kendi alabilme yetkisine sahip olacak. Sağlık Bakanlığı teşkilat yasa tasarısında yapılan en kritik değişikliklerden biri de milyonlarca liralık sağlık yolsuzluklarını ortaya çıkaran Teftiş Kurulu Başkanlığı ile ilgili olacak. Teftiş Kurulu Başkanlığı kaldırılacak, yerine Rehberlik ve Denetim Başkanlığı kurulacak. Çocuğa AlDS'li kan verme, usulsüz ödeme, tıbbi cihaz, ve ilaç alımında yolsuzluklar, hastanın sağlam böbreğinin alınması gibi olayları ortaya çıkaran müfettişlerin durumları değişecek. Geçen yıl 153 suç duyurusu raporu, 221 inceleme raporu, 80 tazmin raporu hazırlayan ve devletin kasasından 2 milyar liranın çıkmasını önleyen müfettişlerin müşavir ve araştırmacı unvanıyla başka göreve atanacakları belirtiliyor. Yerlerine denetmenler görevlendirileceği kaydediliyor. Sektör temsilcileri bu durumun sağlıktaki yolsuzluklara dönük deneyimli incelemeyi tarihe karıştıracağı endişesi taşıyor.
Haber Vaktim

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET