gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SAĞLIK-SEN İNSAN HAKLARI GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Sağlık Sen Zonguldak İl Başkanı Mehmet Ali Kara, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle açıklama yaptı.

10 Aralık 2010 Cuma 14:23
Sağlık-sen İnsan Hakları Günü'nü Kutladı

 Sağlık Sen Zonguldak İl Başkanı Mehmet Ali Kara, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca kabulünün 58. yıldönümünün, yüzyıllar boynuca süren bir mücadelenin sonucunda, insanların doğuştan ve eşit bir biçimde sahip oldukları hakları ifade eden uluslar arası bir belgenin kabul edilişinin kutlandığını, insanlık tarihinin önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti. Kara, "Birleşmiş Milletler (BM) kurucu antlaşmasında önemli bir yer tutan insan hakları 10 Aralık 1948 yılında 'İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi' ile özel bir düzenlemeye konu olmuştur. BM Genel Kurulu'nun kabul ettiği beyanname, ülkemiz tarafından da 6 Nisan 1949 da onaylanmıştır. Bu düzenlemenin, insan haklarının güvence altına alınması, geliştirilmesi, bu konuda tüm dünyada insanların bilgilendirilmesi ve insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması açısından anlam ve öneminin dünya kamuoyunca paylaşılması amacıyla 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlandığı ve Türkiye'nin en büyük sivil toplum kurumu olan Memur-Sen Konfederasyonu'nun ve Türkiye'deki tüm sağlık çalışanlarının eli ayağı, gözü kulağı kısaca her şeyi olan Sağlık-Sen'imizin böyle bir güne duyarsız kalması beklenemez. Sağlık çalışanlarının sahip olması gereken hakların elde edilmesinde Sağlık-Sen iki yıldır yetkili olduğu dönemde sağlık çalışanlarının sorunu çözüm noktasında mücadele etmeye devam etmektedir. Evrensel beyannamenin ilanından sonraki yıllarda, insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik uluslar arası mekanizmalar oluşturulmuştur, bunun günümüzdeki en somut örneği referandumdaki tavrıyla ülke insanının sesi olmayı başarmış bir sivil toplum örgütüdür. Memur-Sen bundan sonra insanlık suçu işleyenlerin yargılanabileceği sivil mahkemeler kurulması aşamasında gelinmiştir. Günümüzde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ülkelerin bir iç sorunu olmaktan çıkmış, tüm insanlığın ortak bir sorunu haline gelmiştir. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusundaki sorumluluk öncelikle devletlere ait olmakla birlikte, bu görev medyadan sivil toplum örgütlerine kadar tüm kuruluş ve bireylerin işbirliğini gerektirmektedir. Bu çerçevede insan hakları bilincinin ve insan haklarının tam olarak benimsenerek uygulanması için gerekli sorumluluk duygusunun bireylerde özellikle sivil toplum kuruluşları ve medyada bulunması büyük önem taşımaktadır.

 
İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin her ülkenin kabul etmesi ve uygulaması gereken evrensel değerler olduğu gerçeği ülkemizde de tam anlamıyla özümsenmiştir. Çağımızın tartışma götürmez bir olgusu da, bu konularda ciddi sorunları olan ülkelerin ekonomik ve sosyal sorunlarını sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturmakta çaresiz kaldıklarıdır. Tüm kurum kuruluşlar bireyler ve özellikle medya tarafından insanların insan hakları konusunda bilgilendirilmesi ve hak arama bilincinin geliştirilmesine yönelik bir fırsat olarak görülmesi, insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiği bir dünya ya ulaşılması temennisiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyoruz" dedi.
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET